Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2144
Name Josep Porter i Rovira, llibreter
Sex H
Milestones Naixement Montblanc 1901-01-21 (Wikidata)
Lloc vinculat Barcelona 1999-06-30 (Wikidata)
Affiliation llibreter
bibliòfil
fe catòlica romana
Owner of copid 1146 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9505.5 (1491-02-16). Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo .
copid 1329 Ed.: Montserrat: Monestir, Fol. 17 (1484). Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 .
manid 2180 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-VI-10. Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
manid 2255 MS: Desconeguda: Biblioteca privada. Napoli[?]:, 1491 - 1525 [?]. Remon Dalmalle, Vescomte de Rocabertí… Llibre de cetreria, escrit 1490 [?] - 1510 [?].
manid 2330 MS: Perelada: Palau, 091 (Fueros). 1467 a quo. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247.
manid 2419 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1218. 1451 - 1550. Desconegut, Oració per a abans de combregar, escrit 1490 [?] - 1530 [?].
manid 2502 Ed.: Cambridge: University, Norton.b.81. Barcelona[?]: Johannes Luschner, 1504 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2563 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1830. 1510. Joan Bala, Raonament de l'ànima ab lo cors, escrit 1510.
manid 2752 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1579. 1451 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Honrats sants euangelistes, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1643 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2021. 1401 - 1450. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q11928867
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q11928867 vist 2023-11-10
Record Status Created 1992-09-17
Updated 2023-11-10