Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2142
Authors Desconegut
Titles Biblia AT: Liber psalmorum
Saltiri
Llibre dels salms
Date / Place traduït 1400 [?] - 1450 [?]
Language català
hebreu (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Casanellas (2014), “Els jueus catalans i les traduccions medievals de la Bíblia”, Mot So Razo 23-4
Tractat en: Casanellas (2003), Comunicació personal
Tractat en: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 79
Tractat en: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 529
Note segons Berger, aquesta versió és independent i no reposa sobre cap text antic; P. Casanellas ens comunica que es tracta d'una traducció feta des de l'hebreu
Subject BÍBLIA: V. T. SALMS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1639
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 244 (BITECA manid 1954)
Copied Domingo Alfonso d' Aragó (f. 100v: “Libre de horasions fet per mi Domingo Alfonso de Aregon”, però hem d'advertir que es tracta d'una mà diferent que la que copià el text, essent segurament una suprascripció de copista no original), 1501 - 1510
Location in witness ff. 2-100v
Title(s) Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits text: [ 2] B12enauenturat es lom que no hana cons\el/ de maluats ne en quarrera de pequadors no atura en siti des quarnidors nos sigue … [ 100] … senyor no en vergoysques amj vja dels teus manaments correguj per ço com examplaras lo meu cor
colofó: [canvi de mà i tinta] finito libro sit Laus et gloria christo \amen/ ad laudem dei omnjpotentis et virginis marie explicit hoc opus
colofó: [ 100v] omnipotens eterne deus per christum dominum nostrum
colofó: [altra mà i tinta] Libre de horasions fet per mj domingo alfonso de aregon
Condition incomplet
Note acaba a la fi del psalm marcat CXXIII (Ps. CXVIII, v. 32. Als marges trobem la numeració dels salms en xifres romanes i també l'incipit en llatí fet per una mà desacurada i cursiva del s. XVI. La mà principal acaba en la segona línia del salm cxxiij “[p]2Egas als pols la mia anima abediga a mi segons la tua paraula”, aquí reprèn una mà més desacurada el text fins al final
Record Status Created 1991-05-05
Updated 2023-10-06