Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2131
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number Lyell 98
Title of volume ACHAZOR | SIVE OFFIC ( gravat sobre el teixell vermell amb ferros daurats)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-191 + II
Collation 1-916 1018 1116 126/7
Page Layout 1 columnes (la major part del volum)
2 columnes (alguns folis o parts de folis amb versos distribuïts en dos columnes, p. e. ff. 163v-164v)
36 línies (f. 30v)
Size relligadura 222 × 155 mm (pla anterior)
pàgina 215 × 145 mm (f. 30)
caixa 145 × 83 mm
columna 145 × 30 mm (aprox., f. 164)
Hand cursiva hebrea dita sefardí
Watermark campana (als ff. 4-178) (semblant a Briquet 4040, Pézenas: 1591, var. Bayonne: 1594, 1495;)
croissant (als ff. 180-181) (semblant a Briquet 5209, Pistoia: 1489)
Pictorial elements Altres: sense decoració al cos del volum
Tocs de color vermell resaltant alguns passatges (podrien ser posteriors a la còpia) (als ff. 116v-117r)
Other features Justificació: s'ha emprat una mastara
Pautat: correspon a l’estructura 11 de Derolez, però les línies verticals s’aturen als angles de les caixes
Perforacions: no en té
Ús de la primera línia de la pauta: l’escriptura penja de la primera i de la darrera línies del pautat
Reclams: sí, horitzontals situats cap a la dreta
Condition volum afectat per humitats i amb taques de brutícia, alguns folis trencats foren restaurats amb bocins de paper (p. e. f. 162-165), el text, però, es pot llegir; duu una foliació en xifres aràbigues, moderna, disposada segons l’ús hebreu. Es veuen alguns reforços de fons de quadern de pergamí
Binding antiga, en pell marró decorada amb ferros secs que dibuixen als plans una greca emmarcada amb dobles filets, i quatre nervis al llom emmarcats horitzontalment amb filets senzills, al segon hi ha el teixell amb el títol del volum i al darrer s’ha enganxat un bocí de paper amb la signatura actual del volum “M. S. | Lyell | 98”; talls enfosquits, tal vegada eren pintats de negre
Previous owners (oldest first) August Frederic d'Anglaterra (Príncep), Duc de Sussex [1801 - 1843]
James Patrick Ronaldson Lyell, jurista
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Blasco Orellana (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Lyell 98 de la Bodleian Library. Anònim jueu (2013)
Descrit per: Faulhaber (2003), Carta
Catalogat a: De la Mare (1971), Catalogue of the Collection of Medieval Manuscripts bequeathed to the Bodleian Library Oxford by James P. R. Lyell 276 , n. 98
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (1974), Cants de noces dels jueus catalans 11 i 17-59 , n. Ms. A
Note els poemes catalans són als ff. 161-167, dins d'un volum que recull poesies hebrees litúrgiques, para-litúrgiques i profanes. Els bifolis centrals de quadern estan protegits amb un taló. Proves de ploma, mostres cal·ligràfiques, dibuixos i textos afegits als folis de guarda finals. Els textos estan numerats al marge en xifres hebrees de l’1 al 363 segons el catàleg, corresponent als poemes catalans els núm. 313-314, 318 i 321. Duu reclams a cada foli a la primera part dels quaderns, situats horitzontalment en el marge inferior a prop del plec, al final dels quaderns reclam situat en la mateixa posició, tot i que en algun foli trobem també reclam, tot i que no li correspon, com p. e. als ff. 41v i 43v, 138v i 140v (primer i tercer de la segona part d’un quadern, respectivament), f. 57v, 73v (primers de la segona part d’un quadern), 105v i 106v (segon i tercer de la segona part), els casos on hi ha reclam al verso del primer foli de la segona part dels quaderns podrien ésser equivalents a les marques en forma de creu que es troben al primer foli de la segona part dels quaderns amb signatures, assenyalant que es tracta del bifoli central; al quadern 11è no es veuen tots els reclams interiors de quadern en haver-se perdut part dels marges, ara substituïts per bocins de paper. El sistema de reclams acaba amb el quadern 11è, que ja no té reclam al final, car era un plec que acabava amb folis en blanc, omplerts més tard per altres mans

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2043
Location in volume ff. 164v-165
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2477
Anònim jueu. Al tehal·lel passà qui primer donà
Language català
Date escrit 1301 - 1450
Incipits & explicits in MS text: [ 164v] Al tehal#el passa qui primer dona … [ 165] … amb una galera o am una sefina | Al tehal·lel
Poetic Stanza 2, 7 x 4, 1
Note reproduïm inc. i explicits segons l'edició de Riera (1974)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2044
Location in volume ff. 161-162
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2478
Natan. Senyor qui el món volguís crear
Language català
Date escrit 1351 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 161] Sir Nasir | se-'asah ha-hakam R. Natan, Z. L. | Sir nasir | nasir | la-hatan sir hadas | sir hadas.
text: Senyor qui el mon volguis crear | e de no res Vos vul lousar … [ 162] … car qui no fe e non sen tol | hofer gummas Sir hadas
Poetic Stanza 1 x 3, 15 x 4
Note reproduïm inc. i explicits segons l'edició de Riera (1974)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2045
Location in volume ff. 162r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2479
Anònim jueu. Dona, vejats el marit sovín
Language català
Date escrit 1301 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 162] Sir hadas la-kal·la | Sir nasir |nasir la-kal·la sir hadas
text: Dona vejats el marit sovin | serviu lo be millor o quin … [ 162v] … bons fills e molt argent e or | Bet ya’aqov lekú we-nelkà be-or Adonay. Sir hadas. | Tam, tam, tam | we-nislam
Poetic Stanza 3, 7 x 4, 2
Note reproduïm inc. i explicits segons l'edició de Riera (1974)
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2046
Location in volume ff. 165v-166
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2480
Bonafós. Senyor qui lo món formist de nient
Language català
Date escrit 1301 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 165v] Sir Nasir La-hatan | se-‘asa M. Bonafos | Sirnair |nasir la-hatan sir hadas sir hadas
text: Senyor qui lo mon formist de nient | creist la terra aiga foc e vent … [ 166] … e dan no us pora fer jamai | We-somek saddiqin Adonay. Sir hadas
Poetic Stanza 1 x 3, 7 x 4, 2
Note reproduïm inc. i explicits segons l'edició de Riera (1974)
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2047
Location in volume ff. 166-167v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2481
Anònim jueu. Núvia: escoltau lo meu sermó
Language català
Date escrit 1301 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166] La-Kal·la. | Sir nasir | nasir la-kal·la sir hadas| sir hadas
text: Nuvia escoltau lo meu sermo | que es pus dolç que esturio … [ 167v] … Fassa ço que us record lo meu dir | Yagdil torà we-yadir Sir hadas. | Tam
Poetic Stanza 1 x 3, 11 x 4
Note reproduïm inc. i explicits segons l'edició de Riera (1974)
Record Status Created 1992-04-23
Updated 2014-04-20