Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2130
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1047 | Antic R.3.31
Title of volume B. Raymundus | de | Contemp[l]atione ( al llom)
Copied Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca (colofó: “A 21 de febrebrer de 1645 copiat per Fr. Jua Guardia de un libre antich qui es del Collegi del Sr. canonge Llull”), 1646-02-21

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: ii + 1-263 + 1-360 + iv
Collation 1-198 2010 21-318 326 33-688… bàsicament quaternions; reclams a cada foli
Page Layout 33 línies (f. 2)
Size pàgina 213 × 152 mm (f. 2)
Hand cursiva del s. XVII
Watermark altres no s'observen bé
Pictorial elements Caplletres: amb la mateixa tinta que copia la resta del text
Rúbriques algunes rúbriques estan escrites amb lletra més gran
State sense justificació; escrit a línia tirada
Condition en bon estat, però amb algunes taques d'humitat i tinta corrosiva. A cada llibre comença una foliació nova, per tant, aquesta no és real ja que no reflecteix l'extensió real del llibre. Un bocí del f. 161 s'ha esquinçat i s'ha perdut, afectant una part del text; f. 548v en blanc
Binding pergamí sobre cartó, despresa, amb talls vermells
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent dels franciscans V-4 (a la primera guarda: “De la llibreria del Reyal Convent de St. Francesch de Palma”)
Associated persons Altres copiat d'un exemplar del Col·legi de la Sapiència per Bartomeu Llull, Canonge de Ciutat de Mallorca
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 144 , n. 1047
Catalogat a: García Pastor et al. (1963), “Manuscritos lulianos modernos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 328
Tractat a: Llull et al. (1960), “Llibre de contemplació”, Obres essencials 93
Tractat a: Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 81 , n. LXVIII
Note fragments assenyalats
Subject Manuscrit datat
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11001015 reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2042
Location in volume ff. 1-555v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] DEUS VNIT EN TRINITAT vnida en unitat … aquest llibre de Contemplacio en Deu. Compost per lo illuminat, e glorios Ramon Lull Martir, e Doctor
tit.: Libre .1. Comença Lo Prolech
prol.: Iesucrist señer nostre: Enaxi com sou en dualitat deitat … [ 2v] … que sou nostre Señor Deus
tit.: Dela primera distinctio de Alegria. Com hom se deu alegrar perço com Deu es en esser. Cap. 1
text: DEu Pare, Señor de tot quant es … [ 547v] … e a honrament e sia exaltament dela santa fe Romana, e de son glorios señor Deus
colofó: Acabat es aquest tercer Libre de Contemplacio compost [tatxat] en lengua llamosina … [ 548] … A 4 de Janer 1646 fonc acabat de trasladar aquest tercer libre de Contemplacio per Fr. Juan Guardia
rubr.: [ 549] Taula de las Distincions y Capitols del primer volumen, ço primer y segon libre dela Contemplacio. Compost per lo glorios Martir y Doctor illuminat Ramon Lull
índex: Prolech fol. 1 … [ 555v] … dels altres homens en amar Deus. 349
Condition incomplet
Note Perarnau no el cita
Record Status Created 1992-04-22
Updated 2013-05-24