Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2127
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call number M-283 | Antic 42; I-4-12
Copied 1644

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 1-403
Collation l'enquadernació no permet dur a terme la col·lació
Size pàgina 150 × 110 mm (f. 2)
caixa 130 × 80 mm (comptant la primera línia en blanc)
caixa 126 × 80 mm (comptant la primera línia escrita)
Hand humanística
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: sense caixa d’escriptura, escrit a línia tirada tot i que es respecten uns marges
Pautat: l'escriptura ocupa gairebé tot l'espai disponible al full
Reclams: a cada pàgina
Condition algunes taques d'humitat. Foliació a ploma en xifres aràbigues. Els folis 376v-378v són en blanc
Binding cobertes de paper fi despreses, tall tintat en vermell
Previous owners (oldest first) Francisco Pou (Doctor) (Floruit 1829) 1829 [?] (al f. 1, ex-libris a tinta entre la rúbrica i el text del pròleg: “es del Dr. Ffs. Pou”, al marge, escrit també en tinta, més fosca, “Año de 1829”)
Josep Maria Quadrado y Nieto, bibliotecari 1896 ad quem (a la seva mort passà a M. Menéndez Pelayo per llegat testamentari)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Artigas Ferrando et al. (1957), Catálogos de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 1: Manuscritos 1:81-2 , n. 42
Facsímil: Llull et al. (1931-34), Libre de Meravelles 19
Note el catàleg suggereix que hi ha un error en la data de 1467 i identifica l'original amb el número 1 d'Obrador. Folis coberts amb paper fi desprès
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2479
Location in volume ff. 1-376
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1695
Ramon Llull. Llibre de meravelles
Language català
Date escrit 1287 - 1289
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] Comense lo llibre e Mereuelles apellat Felix, lo qual feu lo illuminat Martir Ramon Lull
rubr.: Prolech
prol.: En tristicia y en languiment estaua un home en estraña terra … [ 1v] … a Deu fos feta reverencia e honor
tit.: Si es Deu
text: Com Felix fon partit … [ 374v] … sens fi e tots temps
colofó: Aquest llibre anomenat Felix o de Mereuelles fo escrit e acabat en lo conuent de Sant ftos de la Ciutat de Mallorca, dimarts lo primer del mes de mars, Any del senyor 1644. De ma de mi fra Juan Guardia sacrista del dit Conuent … y le trasladat de un llibre de ploma qui es del collegi del señor Canonge Lull, el qual ere escrit en Barcelona disapta a 9 dies del mes de janer del any del señor 1467
rubr.: Aci comença la taula del molt Excellent, e mereuellos llibre de Mereuelles, en altrement apellat Felix Lo qual feu lo Illuminat mestre Ramon Lull
índex: Lo primer libre qui es Deu. De la primera part, e primerament si es Deu … [ 376] … Del segon Felix
References (most recent first) Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 137-40
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2470
Location in volume ff. 379-403v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS acc.: [ 379] Deu intelligible e amable … li conue
rubr.: Compost per lo Doctor illuminat y Martyr Ramon Lull
prol.: Del Prolech. Conciderant e jahent en mon llit … [ 379v] … l'entendra
rubr.: Que cosa sia Entencio.
text: Amable fill … [ 403v] … deurien qui forment usar e con […]
Condition incomplet
Note acaba a la rúbrica 19 “De infaels”
Record Status Created 1992-04-22
Updated 2015-01-05