Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2126
Authors Desconegut
Titles Senyor Rey de Glòria
Oratio beati Karoli
Incipit & Explicits text: Senyor Rei de Glòria … e guareix-me los meus avaranys
Date / Place escrit 1461-09-23 a quo (Mahiques: mort de Carles de Viana)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5ï 4ï 6 6 7 9: aabbcc
Associated Persons Persona: Carles d' Aragó, Príncep de Viana [1426 - 1461]
References (most recent first) Editat a: Mahiques i Climent (2014), “O senyor, rei de glòria / Senyor, rei de glòria: difusió i significat de l’Oratio beati Karoli”, Estudis Romànics
Editat a: Miralles et al. (2011), Crònica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim 311
Editat a: Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 120 , n. 111 (ed. ref.)
Tractat en: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 24
Tractat en: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxxi
Tractat en: Miquel i Planas (1911-14), “Nota editorial de la traducció catalana del Valeri Màximo”, Bibliofília 612
Tractat en: Massó Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 235
Note Text conservat en tres versions: O1 (estampa calcogràfica de la BNE, 5 versos), O2 (Dietari d'Alfons el Magnànim, 7 versos) i O3 (ms. de Vic, 7 versos).
Subject PREGÀRIES
POLÍTICA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 1618
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal [?], c. 233 (BITECA manid 1879)
Copied Petrus, 1426 [?] - 1475 [?]
Location in witness f. 7v
Title(s) Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 7v] Oracio beati Karolj
text: Senyor Rey de gloria … E guareixme los meus auaranys
Poetic Stanza 1 x 7
References Editat a: Mahiques i Climent (2014), “O senyor, rei de glòria / Senyor, rei de glòria: difusió i significat de l’Oratio beati Karoli”, Estudis Romànics 248
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 24
Editat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxxi (ed. el text)
ID no. of Witness 2 cnum 12549
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INVENT/42365 (BITECA manid 5128)
Copied Barcelona ?: 1461-09-23 a quo (mort del Príncep de Viana)
Location in witness f. 1
Title(s) Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo
Incipit & Explicits text: [ 1] O Senyor rey de / gloria doaus [sic] / | victoria e los morts sancta gloria e los bons | exalsament e los mals / comvertiment. [sic] Amen.
Poetic Stanza 1 x 5
Note Transcrivim el text sencer.
ID no. of Witness 3 cnum 12547
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INVENT/42365 (BITECA manid 5126)
Imprint Barcelona [?] (Mahiques): Desconegut, 1461-09-23 a quo (mort del Príncep de Viana)
Location in witness f. 1
Title(s) Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo
Incipit & Explicits text: [ 1] o senyor rey de gloria … e los mal[s] conuertiment
Poetic Stanza 1 x 5
ID no. of Witness 4 cnum 12550
City, library, collection & call number València: Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos], V-21 (BITECA manid 2532)
Copied 1476 [?] - 1500 [?]
Location in witness f. cxxxvv
Title(s) Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo
Incipit & Explicits text: [ cxxxvv] Senyor rey de gloria … convertexes mos enemichs. Amen
Poetic Stanza 1 x 7
ID no. of Witness 5 cnum 12553
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 204 (BITECA manid 1817)
Copied València: Lluís Carbonell para Vicent Inza, 1720
Title(s) Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo
Poetic Stanza 1 x 7
ID no. of Witness 6 cnum 12552
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 160 (BITECA manid 1999)
Copied València: 1742-07-18
Location in witness f.
Title(s) Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo
Poetic Stanza 1 x 7
ID no. of Witness 7 cnum 12551
City, library, collection & call number València: Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual, Ms. 49 (BITECA manid 5032)
Copied València: Bartomeu Ribelles, 1765 [?] - 1816 [?]
Location in witness f.
Title(s) Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo
Poetic Stanza 1 x 7
Record Status Created 1991-04-30
Updated 2015-07-03