Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2125
Authors Desconegut
Titles Els nou cavallers bons del món
Els nou de la fama
Nou cavallers de la fama
Date / Place traduït 1250 [?] - 1350 [?]
Language català
controlar (orig.)
Text Type: Prosa
Subject CAVALLERIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1617
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal [?], c. 233 (BITECA manid 1879)
Copied Petrus, 1426 [?] - 1475 [?]
Location in witness f. 255
Title(s) Desconegut, Els nou cavallers bons del món, traduït 1250 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 255] Segons he legit e hoyt dir los .viiij. Cauallers bons del mon e los millors son los quis seguexen
text: Dels Juheus. Judes machabeu. Joshue Rey Dauju … Godoffre de Billo. Omnipotenti deo gracias semper tibi ago A.M.E.N.
References Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxxi (ed. el text)
Record Status Created 1991-04-30
Updated 2008-12-19