Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2122
Authors Arnau de Vilanova
Titles Super facto adventus Antichristi
Confessió de Barcelona
Incipit & Explicits rubr.: Magister Arnaldus de Villanova super facto adventus Antechristi
text: Davant vós, molt alt e clar senyor En Jachme, per la gràcia de nostre senyor Jesuchrist rey de Aragó, … e vull que façats còpia a tots cells que la·us demanaran
Date / Place escrit Barcelona 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Texts Conté una traducció extractada de texid 10977 Pseudo-Hildegardis, Revelació de santa Aldegardis
texid 10977 Pseudo-Hildegardis, Revelació de santa Aldegardis
References (most recent first) Tractat en: Mensa i Valls (2012), “La vernacularització al catalàde textos profètics, bíblics i teològics en la Confessió de Barcelona d'Arnau de Vilanova”, El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:362-7
Editat a: Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 1:101-39
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1999
City, library, collection & call number Morella: Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella, I (BITECA manid 2101)
Copied 1307 - 1400
Title(s) Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea
Incipit & Explicits rubr.: Jhs. Magister Arnaldus de villanoua super facto adduersus antexpi.
text: Dauant uos molt alt e clar senyor … e uull quen façats copia a tots cells qui la us demanaran
Associated Texts reprodueix part de texid 10987 Ciril, Revelació de sant Ciril (Mensa)
References Tractat a: Mensa i Valls (2009), “Les obres espirituals d'Arnau de Vilanova i la “Revelació de sent Ciril” (Oraculum angelicum Cyrilli)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Editat a: Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 1:101-139
Editat a: Vilanova et al. (1921), Confessió de Barcelona
Record Status Created 1991-04-26
Updated 2012-02-17