Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2121
Name Thomas Phillips (Sir), bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement 1792
Mort 1872
Affiliation bibliòfil
Institutional Affiliation Fundadora Middlehill: Biblioteca Phillips
Owner of manid 1347 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 91-V3-6. Barcelona[?]:, 1341 - 1360. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1883 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 96-V3-2. 1401 - 1450 [?]. Flavius Renatus Vegetius, Art de cavalleria (tr. Jaume Castellà), traduït 1380 [?] - 1400 [?].
manid 2013 MS: New Haven: Yale Univ. (Beinecke), MS 454. Aragó[?]:, 1451 [?] - 1500 [?]. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 5088 MS: London-Oslo: The Schoyen ["o" amb barra] Collection. Salvius Calsada, 1412 - 1416. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
Record Status Created 1992-09-09
Updated 2018-04-06