Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2116
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/13405 | Antic 13405
Title of volume CASTELLNOU ( al teixell)
Copied 1681 - 1700

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 212 (= I + 209 + II)
Collation sense reclams
Page Layout 2 columnes
27 línies (f. 2)
Size pàgina 370 × 258 mm (f. 2)
caixa 287 × 190 mm
columna 287 × 65 mm
Hand de finals del XVII i inicis del XVIII
itàlica de finals del XVII i inicis del XVIII
Watermark lletres “ELLAS Y CA”, (les “LL” capgirades) (al f. 1,) (no localitzada als repertoris)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Altres: un rectangle vermell delimita la caixa
Other features Justificació: pauta marcada en tinta vermella excepte la línia vertical que separa les dues columnes, feta a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: no es veuen
Condition en bon estat; algunes taques d'humitat
Binding pell sobre fusta amb orla daurada
History of volume Adquirit 1873
Previous owners (oldest first) Pedro Caro y Sureda, 3r. Marqués de la Marquesat de la Romana 1866 a.
Madrid: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 1866 - 1873
Associated Texts Conté als ff. 14ra-25rb es transcriu texid 1562 Jofre de Foixà, Regles de trobar, escrit 1289 - 1291 provençal
Conté als ff. 26ra-33va texid 1971 Ramon Vidal de Besalú, Regles de trobar, escrit 1201 - 1250 provençal
Conté als ff. 65ra-73vb texid 1949 Terramagnino da Pisa, Doctrina de Cort, escrit 1290 [?] - 1300 [?] provençal
Conté i als ff. 74ra-168va texid 1442 Joan de Castellnou, Glossari del doctrinal de trobar de Raimon de Cornet, escrit 1341 provençal
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1137 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 239. 1391 - 1400. Berenguer d' Anoia, Mirall de trobar, escrit 1301 - 1310.
manid 1137 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 239. 1391 - 1400. Berenguer d' Anoia, Mirall de trobar, escrit 1301 - 1310.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció del Ms. BNM 13405 (2002)
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Castellnou et al. (1969), Obres en prosa, I. Compendi de la coneixença dels vicis en els dictats del Gai Saber - 2. Glosari al Doctrinal de Ramon de Cornet. Introducció, edició crítica i índex per… 37
Catalogat a: Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 191
Note còpia de part de BdC 239

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3081
Location in volume ff. 1ra-13ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1403
Berenguer d' Anoia. Mirall de trobar
Language català
Date escrit 1301 - 1310
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Mirall de trobar Lo autor de esta Obra fou Joan de Castellnou
intr.: Comensa le Miraylls de trobar o de versificar o de rimar … [ 2rb] … Nay lunyada de me | Que vol mal á tot ve | E laix me del rimar
tit.: [ 5ra] Rayl
text: La primeyra part es del Alphabet | lo qual fou ordenatz en Ytalia per una | dona nomenada Carmet … [ 13ra] … E axi son finides é complides | les doctrines, é les figures les quals | en berenguer de noya ha fetes
Associated Persons Atribució autoria: Joan de Castellnou, poeta a la rúbrica; al colofó, en canvi, es dóna l'autor verdader
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8326
Location in volume ff. 1rb-2rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3113
Berenguer d' Anoia. Be volgra que bon exemple
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 1rb] Ne [sic] volgra que | Enoyrament | Rieyas en mi | Enteyramen … [ 2rb] … E ociositat | Nay lunyada de me | Que vol a tot be | E laix me del rimar
Poetic Stanza 145 vv.
Note El text que considerem com els vv. 1-82 ha estat numerat a l'edició amb les xifres 1-41. De fet, els testimonis coneguts d'aquesta composició plantegen un problema en l'ordre i la disposició dels versos. A l'edició de Vidal i Alcover, el text que nosaltres considerem com els vv. 1-82 està disposat en dues columnes, una amb els versos imparells i una altra amb els parells, car la lectura correcta dels acròstics (Texid. 3114) exigeix aquest procediment. En canvi, als dos manuscrits coneguts, aquest ordre no es respecta; car es copien de manera successiva primer tots els imparells i després tots els parells fins al v. 26, i des del v. 27 i fins al v. 82 es copien també primer els imparells i després els parells. Això vol dir que als manuscrits els vv. 1-82 estan disposats en aquest ordre: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6, 8…
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8334
Location in volume f. 1rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3114
Berenguer d' Anoia. Berenger d'Anoia·m dits hom
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 1rb-vb] N [sic=B] E R E N G E [.] D A N O Y A M D Y T S H H [sic=O] M M O N P A I R E F E A S A T S P R O M E T [sic=N] I N C H A F O M O S N A X I M E N S E A N O I A N A S C H R O N M O S P A R E N S | B E R E N G E R D A N [.] Y A M D I T S O [sic=H] O M M O N P A J R E F O A S A T S P R O M E N I N C H A F O M O S [.] A X I M E N S E A N O I A N A S C H R O N M O S P A R E N S
Poetic Stanza 1 x 4
Note en dues ocasions hem transcrit íntegrament aquesta composició de quatre versos, primer tal com es llegeix a partir de les lletres inicial i final dels vv. 1-13 i 27-54 de la poesia "Bé volgra que" i després tal com es llegeix a partir de les lletres inicial i final dels vv. 14-26 i 55-82 de l'esmentada poesia. Cal advertir que aquesta numeració dels versos s'adiu amb la disposició de les línies tal com es troben al manuscrit, ben diferent a la soul·lució adoptada pels editors moderns.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8327
Location in volume f. 11va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3116
Berenguer d' Anoia. Dona, c'anc pusch amar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 11va] dona cant pusch amar quel cor | ne amar
Poetic Stanza 1 x 2
Note hem transcrit els dos versos de la composició, escrita a línia seguida
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8328
Location in volume f. 12ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3117
Berenguer d' Anoia. Per cap deport
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 12ra] per cap de port | prech quem aport a bon port ceyl | cap greu mort destruix la mort | qui laix mort
Poetic Stanza 1 x 6
Note hem transcrit els dos versos de la composició, escrita a línia seguida
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8329
Location in volume f. 12rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3118
Berenguer d' Anoia. Gaita, bé gardatz
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 12rb] Gayta be gardatz que | nous sia asemblatz lo Castell | que tant beyl vos ha feus comanatz car | ies noveyl non es aycell qui mantz | na enganatz nous fisetz en lene-|mich qui per plazer vos descrich | ans faytz gens quix vostra gayta
Poetic Stanza 1 x 10
Note hem transcrit tots els versos de la composició, escrita a línia seguida.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2015
Location in volume ff. 34ra-65ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1441
Joan de Castellnou. Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber
Language provençal
Date escrit 1341 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34ra] Rubriques del compendi
índex: Capitol de replicacio … [ 34vb] … De la escusacio del actor | E aci fenexen les rubriques | del dit Compendi
tit.: [ 35ra] De Mosen Juan de Castelnou | uno delos siete mantenedores del | Consistorio de Tolosa de | la gaya ciencia
prol.: Aquest es le compendis dela co-|nexença dels vicis ques podon es-|devenir en los dictats del gay saber … [ 35rb] … E puis de .s. abash | abasha, meteysh, meteysha, guaysh | é [sic] guaysha. [tit] Aquest es lo començament | del Libre appellat Compendi
tit.: Aquest es lo començament | del Libre appellat Compendi
text: En tots los dictats quom fay segons | las leys dela gaya sciencia deu hom | guardar veraya sentença … [ 64vb] … Empero si y havem pecat en | re volem estar á correccio de | homens entendens
colofó: [ 65ra] Aci fenex le Compendis de | Mossen Johan de Castellnou
Language of witness provençal catalanitzat
References (most recent first) Tractat a: Castellnou et al. (1969), Obres en prosa, I. Compendi de la coneixença dels vicis en els dictats del Gai Saber - 2. Glosari al Doctrinal de Ramon de Cornet. Introducció, edició crítica i índex per… 38
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2565
Location in volume ff. 170-204
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1741
Jaume March. Llibre de concordances
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170] Presentacio de prolech del libre de concordances appellat | Diccionari ordenat per en Jachme March, a instancia | del moltalt é poderos senyor en Pere per la gracia de Deu | Rey de Aragó: E son feyt en lany M.CCC.LXXI. | Autor Jacme ó Jaume March … E son feyt en lany M.CCC.LXXI. Autor Jacme ó Jaume March
intr.: Dreyt é rayso ha mos sinch sens fortats | E mon senyor acuy me suy donats… Prolech é distinccio de Rima é de consonança leal … [ 170v] … Eus do honor de vostres enemis | Es en apres de cent ans Paradis
prol.: Per ço com mon dictat tracta de diccions sonants è consonants … [ 171v] … axi com yan tro-|barets diferencia en lo tractat qui es en les diccions seguents en | lo libre
tit.: Libre de concordanes de rims consonants appellat | diccionari: Et primerament tracta delles vocals finals | é apres delles mudes
text: [ 172ra] Colomba | Comba | Atomba … [ 204] … Ans la supley quella de mi nos cuylla | Sino seram del tot mortal la playa. | Jacme March
References (most recent first) March et al. (1921), Diccionari de rims 8
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8330
Location in volume f. 170r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3066
Jaume March. Dreyt e raysó ha mos .v. sens forçats
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS text: [ 170] Dreyt é rayso ha mos sinch sens fortats | E mon senyor acuy me suy donats … [ 170v] … Eus do honor de vostres enemis | Es en apres de cent ans Paradis
Poetic Stanza 25 x 2
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8331
Location in volume f. 201
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3067
Jaume March. Sí·m fay amor magresir los espòndils
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 201] Cobla den Jachme March per exemple dalcuns rims | sens par appellats rims de fenix
text: Sim fay amor magresir los espondils | Fan fort quades seray pus frets que gibres … Mon cor reviu quera poyrits comnespla | Quab bon esforç say que mant hom restaura
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8858
Location in volume f. 201v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4290
Jaume March. Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 201v] Cobla denJachme March, per exemple dalcuns equivochs | quey ha perque mills puxen entendre la Obra seguent
text: Ceyla qui eu port en semblan de Colomba | Mite joyos mays ales vets me plomba … Perque segray de comba en recomba | Mon dreig cami cre quen hajuna plomba
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8332
Location in volume f. 204
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4291
Jaume March. S·a Déu plagés que m'hagés format beyl
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204] Cobla quem Jachme March feu per exempli
text: Sa deu plages quem hagues format beyl | Per lieys servir qui mey sus totes beyla … Ans la supley quella de mi nos cuylla | Sino seram del tot mortal la playa
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1992-02-20
Updated 2017-05-11