Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2115
City and Library Halle Universitätsbibliothek
Collection: Call number YC 8o 9
Title of volume B. Lul de intencio […] ( al llom a ploma)
Copied 1576 [?] - 1625 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: IV + 1-68 + V (foliació a llapis amb xifres aràbigues)
Collation 1-316 414 58; el darrer foli del cinquè quadern és la segona guarda posterior; reclams horitzontals a cada foli, a la dreta del marge inferior; els quaderns no estan numerats ni tenen signatures alfanumèriques
Page Layout 25 línies (f. 3)
Size pàgina 148 × 100 mm (f. 3)
caixa 132 × 72 mm
Hand cursiva de finals del segle XVI
Watermark altres no se'n veuen
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
State sense pautat ni perforacions
Condition les guardes anteriors estan numerades a llapis amb xifres romanes, i les dues darreres guardes posteriors inclouen fotografies del volum abans de la restauració i un “Instandsetzungs-Bericht” mecanografiat
Binding en pergamí, amb els forats d'antigues tanques
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent dels franciscans (al f. 1 a ploma: “Es de la Llibreria del Cont de S. Franch de Palma”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004-11), Carta
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note en diverses ocasions s'indica a ploma la procedència del volum. Així, sobre el pla anterior hi ha una anotació, gairebé esborrada, que diu: “De la libreria del Conto de Sn Francisco de Asis del […]”. Al revers de la segona guarda: “Es de le llibreria de San frencech”

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2475
Location in volume ff. 1-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Llibre en el qual se tracte de la Intencio Compost en vulgar per lo illuminat doctor Ramon Lull
intr.: Deu intelligible, e amable enfinidament, vn homenet no conegut, pobre de virtuts e de amichs, indigne per culpes … e vostra intencio sia en aquest mon en la altesa, e honor que li conuè
rubr.: Preambol
pream.: Considerant, e iaent en mon llit fuy considerant com lo mon es en tant torbat estament, per priuatio de vera intentio … [ 2] … en vn coratge ab desliberacio de franch arbitre en iustificat recordar, et entendre
rubr.: Capitol 1
text: Amable fill, intentio es obra de enteniment, e de voluntat, quins mou a donar compliment a la cosa desitjada … [ 47] … longameent, feruentment, iustament, tement, e conaxent, e amant nostre Sor Deu. Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2472
Location in volume ff. 47v-51v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47v] Versos, en nombre, docents. Composts per lo illuminat Dor Ramon Lull
rubr.: A Pauia a raquesta del Rey de Mallorques, qui volia saber, Deu com romania escusat dela perdicio dels homens, quis saguex per lo manament que Deu feu a Adam, sabent Deu que Adam passaria lo manament, per lo qual tant home saria damnat. E encara vol saber perque Deu no confermà los homens en gracia per tal que no poguessen peccar, et per consaguent aguesseni gloria. Les quals demandes li foren declarades ab los versos saguents
text: Un señor Rey qui be senten | se marauella molt souent | de Deu, qui es bo en quant es, | e no falli en nulla res … [ 51v] … Finit sta aquest scrit | a honor del Sant Sperit | lo qual vos Señor en amor | desamor a mi peccador
Poetic Stanza 200 vv.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2496
Location in volume ff. 52-68
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52] Libre lo qual se apella de consolacioi de Armità. Compost per lo illuminat Dor Ramon Lull
tit.: Capitol .1. Del preambol
pream.: Deu glorios, de tots bens abundos per vostra sauiesa e amor comensam aquest libre qui es de consolacio del Armità
text: Per vn boscatge anaua Ramon consiros per ço com veya lo mon en tan torbat stament, per ço com Deus es tan poch conagut e amat … [ 68] … A gloria e lahor de Nostre Sor Deu fineix Ramon aquest libre enla Ciutat de Messina, enlo mes de Agost, en lany dela encarnacio de Nostre Sor Deu Jesuchrist Mcccxiij. Com Ramon ach finit son libre dix al Armita aquestes paraules: Armità segons lo proces de aquest libre te es donada doctrina com degues mes amar Deu que tu mateix; que tu sapies contrastar a tentacions per la conaxença que auras de Deu; car qui sap entendre, per ço que de Deu enten, pot fugir errors, e pot en Deu multiplicar sa amor
colofó: Fonch acabat de scriure diuendres lo primer de Agost a 12 hores del dia any M.ccc.xxx[iij]
Note les darreres xifres que apareixen al final del colofó no es llegeixen bé, perquè hi ha una taca de tinta
Record Status Created 1992-02-14
Updated 2014-01-12