Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2114
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number XXI
Title of volume Tresvents. Astrologia. || Ms. ( al teixell)
Copied 1451 - 1475 (lletra i filigrana)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 177 (= II + 1-173 + II)
Collation 15/6 26/5 310 4-812 96/5 106/5 116/7 1214 138 14-154 165/8
Page Layout 2 columnes (ff. 1-164)
27 línies (f. 2rb)
Size pàgina 290 × 210 mm
caixa 200 × 144 mm
columna 200 × 66 mm (f. 2rb)
Hand segona meitat s. XV
altra mà una mica posterior (als ff. 123-49)
Watermark lletra “R” (a la primera mà,) (pràcticament idèntica a Briquet 8938 però la del repertori duu una antena amb creu, Palermo: 1456-58, Udine: 1458, Napoli: 1456-58;)
martell surmuntat per una creu amb tres perletes (als ff. 123-49) (semblant a Briquet 11632, Zurich: 1428)
flor (al f. 11) (semblant a Briquet 6655, Palermo: 1462)
carro de dues rodes (al f. 5) (semblant a Briquet 3528, Perpignan: 1429)
paraula “INGRES” (a les guardes de relligador)
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Caplletres: espai en blanc per a les inicials de 2, 3 i 4 UP
Rúbriques en vermell (al f. 1 la tinta és més clara)
Altres: rúbrica i colofó en vermell (f. 163)
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: tipus¿?
Perforacions: al marge, visibles les que serviren per traçar les taules dels ff. 123-128
Perforacions: rodones situades a prop dels marges, assenyalen les línies verticals
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals, en el marge intern, alguns centrats
Signatures: es veuen restes de les signatures de quadern alfanumèriques
Condition volum amb taques d'humitat. Estan mutilats els folis 1, 21 i 23-30, restes d'un full escrit després del primer, d'altres arrencats o esqueixats; són en blanc 21v, 23-28, 69rb-v, 98v-111 i 121-122, 128v, 148v, 149v i 164v-165v i els ff. 105-106 arrencats. Hi ha una llacuna abans del quadern 11è, quedant entre aquest plec i l'anterior uns quants folis d'estructura incerta; una altra llacuna important afecta els ff. 23-32, els 23-28 en blanc i arrencats, els 29-30 escrits i tallats; tampoc és clara l'estructura del penúltim plec format per dos folis. Foliació moderna, a llapis, en xifres aràbigues
Binding moderna, en pergamí
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Josep Puiggarí i Llobet, historiador [?] 1903 (N. Font i Sagué publica uns extractes procedents d'un Ms. d'inicis s. XV, que fou propietat de Josep Puiggarí)
Monistrol de Montserrat: Monestir de Santa Maria de Montserrat (Villanueva, Viaje, VII, 146 va copiar un inc. idèntic d'un ms. del Monestir)
Lambert Mata, bibliòfil 1931 ad quem
Ajuntament de Ripoll 1931 a quo
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits i edicions de Perelada (66-I) i Ripoll (XX, III, XI, XXI, XVI, V) (2006)
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció fotogràfica parcial del ms. XXI de la Biblioteca Lambert Mata. Tresbens (2003)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Tresbéns et al. (1957-58), Tractat d'astrologia 1:26-8 , n. R
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 4-6
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 7:146
Note algunes anotacions marginals a ploma
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067042.html# filigrana carro vist 2017-06-09

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2013
Location in volume ff. 1ra-85vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1955
Bartomeu de Tresbéns. Llibre de les Nativitats
Language català
Date escrit 1373 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] [co]mensa lo libre de les […]jtats compjlat de la […]ulla dels actors de uer […]er mans de barthom […]ens al Rey em […] ters … [ 1rb] … e aso per mans da bartholomeu de tres bens metge seu e en la part de phisica e en aquesta matexa expert e de philosophia
índex: Primerament dela natiuitat e dela perfectio o imperfectio … [ 3ra] … en los quals negu no pot esser segur que no erre en aquell e axi mateix es del jutiador en ella
text: [L]4Esser dels nats breument tracant esta en compliment de saber … [ 85vb] … perque mal dic lom qui no es senyor de sa natura e de sa volentat
colofó: E deus sia lohat qui ha duyt aquest tractat a fi. Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2016
Location in volume ff. 86ra-98rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2457
Bartomeu de Tresbéns. Tractat de les interrogacions
Language català
Date escrit 1336 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 86ra] [C]4Ar a la Reyal magestat ha plagut hauer conexença en los fets celestials … [ 98rb] … se fa la questio o la jnterrogacio o del loch on esta aquell per cuy es la demanda
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2017
Location in volume ff. 112ra-120vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2455
Pere Gilbert. Cànons i taules astrològiques de Pere III de Catalunya-Aragó
Dalmau Planas. Cànons i taules astrològiques de Pere III de Catalunya-Aragó
Jacob Corsimo. Cànons i taules astrològiques de Pere III de Catalunya-Aragó
Language català
Date compilat 1336 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS prol.: [ 112ra] [s]4Egons doctrina de phisica tots los homens naturalment desigen perfectio … [ 113ra] … axi com clarament appar en los canons deles dites taules los quals canons son .13.
índex: Capitol primer com se trahen les vnes eras … [ 113rb] … e de tota res qui haia comensament
tit.: Capitol prjmer com se trahen les vnes eras de las altres e com sabras les feries dels anys e dels mesos
text: [c]4Om tu hauras sabuts los anys e los meses e los dies … [ 120vb] … o quina te vullas o comensament de Rey e de son semblant
colofó: Açi esspleguen los canons deles taules del Rey empere darago ab la gracia de deu … e daçi auant posarem les taules ab la sua ajuda. Amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2018
Location in volume ff. 123ra-128rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2455
Pere Gilbert. Cànons i taules astrològiques de Pere III de Catalunya-Aragó
Dalmau Planas. Cànons i taules astrològiques de Pere III de Catalunya-Aragó
Jacob Corsimo. Cànons i taules astrològiques de Pere III de Catalunya-Aragó
Language català
Date compilat 1336 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS prol.: [ 123ra] [s]2Egons doctrina de philosofia tots los homens naturalment desigen … [ 123vb] … los quals canons son 13
índex: Lo primer canon … [ 124ra] … qui aya comensament
tit.: Capitoll primer … e dells Mesos
text: [q]2Vant tu auras sabuts … [ 128rb] … de Rey e de son semblant
colofó: Asçi spleguen los canons delles taules dell Rey en Pere de Arago etc. deo gracias
Note Segona còpia de les taules de Pere Gilber, D. Planas i J. Corsimo
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2019
Location in volume ff. 129-148
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2456
Pere Gilbert. Taules astrològiques
Language català
Date compilat 1336 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129] Taula per saber la era Arabica Per la era dell Rey en P. derego 3. … [ 148] … Taula deles longituts e latituts
Note Donem la rúbrica de la darrera taula de la sèrie (f. 148), al f. 149 hi ha altra taula de longituds di latituds i altres dues que duen les rúbriques en llatí, a més d'una taula que duu la rúbrica següent: “Aquests graus son per trobar les hores en quallsevulla loch que sies de tot lo mon”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10646
Location in volume f. 149
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10948
Desconegut. Taula de longituds i latituds
Language català
Date compilat 1336 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149] Aquests graus son per trobar les hores en quell se uulla loch que sies de tot lo mon ab aquesta Regla
text: Deus saber que aquests graus son fets per saber lo loch en la altitut della tramuntane es 40 graus … allo que sera de meyns contaras de mes en cade una dellas oras
Note text envoltat de taules
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2020
Location in volume ff. 150ra-162va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2458
Bartomeu de Tresbéns. Tractat de les eleccions
Language català
Date escrit 1336 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 150va] [d]6On pedro senyor Rey darago princep humil mes que negun anyell, molt hauets vists e hauzit de mos dits … [ 162va] … quant deu plaura e a uos senyor sera mjls aujnent
Note segueix un text en llatí al f. 163ra-rb
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2021
Location in volume ff. 163va-164ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2461
Abenatzer. Fórmules per trobar l'ascendent a l'hora del naixement
Language català
Date compilat 1336 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 163va] Aliter de eodem secundum auenatzer
text: [a]3bans que comense los judicis … [ 164ra] … ab mars aquella hora nax aquella criatura axi u he yo prouat daquest anjmodar
colofó: Explicit feliciter
Note abans d'aquest text hi ha un altre en llatí anònim
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2022
Location in volume ff. 165-173v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2459
Bartomeu de Tresbéns. Llibre d'investigacions de tresors
Language català
Date escrit 1336 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 165] […] mj vna petita part del seu saber Car es escrit que aquella cosa … [ 173v] … daquella menor 4 que hagujst. E si es occidental […]
Condition acèfal i incomplet
Note text copiat a tota plana, amb pauta per a la glossa, que s'ha transcrit a molts folis
Record Status Created 1992-02-14
Updated 2017-06-09