Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2113
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Còdexs Roda (Fons de Roda): RC-0025 | Antic 5; 993 archivo; Manuscrit 25
Copied 1400 ca.

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1-155
Collation 114 2-516 610 7-816 910 1016 114t3
Page Layout 19 línies (f. 5)
20 línies (f. 91)
21 línies (f. 132)
Size pàgina 222 × 145 mm (f. 5)
caixa 160 × 100 mm (f. 5)
caixa 170 × 103 mm (f. 91)
caixa 168 × 110 mm (f. 132)
Hand semigòtica (ff. 1-90v)
semigòtica més angulosa, de mòdul més alt (ff. 91-130)
semigòtica ca. 1400 (ff. 132-154)
Watermark cap d'unicorn (a tot el volum)
Pictorial elements Caplletres: als ff. 1-130, de dues unitats de pauta; als ff. 132-154, d'una unitat de pauta
Rúbriques en vermell. Als ff. 132-154, una rúbrica feta amb tinta negra, afegida posteriorment per una altra mà
Calderons en vermell
Tocs de color en algunes lletres
Other features Justificació: a punta seca. Sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones, situades als angles de la caixa
Reclams: horitzontals cap a la dreta, decorats amb un traç del mateix color
Condition manuscrit acèfal, molt deteriorat per la humitat. Els ff. 1 i 2 estripats i en gran part perduts, il·legible el 3r pel frec, la brutícia i les taques d'humitat; els angles estan arrodonits pel desgast. Entre els ff. 112 i 113 hi ha restes del que sembla un foli arrencat i el text sembla no seguir bé. Un bocí trencat entre els ff. 151 i 152, el text pot seguir bé. Segons A. Agustí, manquen els primers 31 folis. A partir del quadern sisè no es veu el centre del plec per un recosit de la relligadura. Són en blanc els ff. 130v-131, ara amb algunes proves de ploma del s. XV, algunes amb noms de persona
Binding antiga, en molt mal estat, pergamí flexible reutilitzat, procedent d'un llibre litúrgic llatí escrit en una lletra gòtica de forma, amb el text molt esborrat. Sense folis de guardes
Associated persons Nom de a proves de ploma als ff. 130-131 Francesc Ferrer (Floruit 1450 [?] - 1475 [?]) (“… mon compar e fra ncesch ferrer magor d e dies”)
El va veure al s. XVIII Jaume Pasqual i Coromines (P.), OPraem [?]
El va veure i el va examinar el 1940 José Manuel Blecua
Altres apareix en l'inventari de Mss. i documents de Roda, traslladats a Lleida fet en 1863 per Mateu Lasala i Villanova
Nom de a proves de ploma als ff. 130-131 Pere Cantacorps (Mossèn) (Floruit 1450 [?] - 1470 [?]) (“al molt honorable e molt savi moss en pe re d e cantacorps etc.”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. RC.0025 de l'Arxiu Capitular de Lleida (2012)
Tractat a: Agustí i Farreny (2008), “Literatura i textos d'espiritualitat de la primera Església de Lleida (segles V-XII)”, Arrels cristianes. Presència i significació del cristianisme en la història i la societat de Lleida. Temps de forja. Els inicis de l'alta edat mitjana. Segles V-XII 450-57 , n. repr. parcial
Descrit per: Beltran i Pepió (2005), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV 9-10 , n. A (repr. facs. d'un foli)
Note Bocí de paper al llom, en la posició del teixell, avui il·legible.

Proves de ploma en català als ff. 130-131 (vegeu altres persones associades) i en castellà al f. 154v, amb encapçalament de cartes i documents reials, un d'ells: “Don enryque por la grracia de Dios rrey de Caste” el que ens situa entre 1454-1474. A Agustí (2008: 453 i 456) es reprodueixen els ff. 8v-9r i 140v-141r del manuscrit, esmentat per la seva antiga signatura (ms. 5 Roda).

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8724
Location in volume ff. 1-114
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1470
Desconegut. Gènesi
Language català
Date traduït 1400-03-18 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1v] […] Com se parti la mar e moriren los egipçies … [ 114] … E sent brandan ablaltre monge sent dromo Anaren sen alur Monestir. E feren moltes Miracles. Ans de lurs morts e apres lur mort e son ara emparays ab deu apres tots temps. Laqual glorja de Parays nos aport lo fiy de la uerga santa marja Amen
colofó: Finito Libro si [sic] Laus Glorja christo Amen
epíleg: Açi fenex lolibre de ganasi el libre delos Reys ela anunciacio ela natiujtat del fil de deu ela pasio ela resuracio de ihesu christ ela profecia de sibilla del sompnj de roma de lauanjment de antichrist e de las penes dim fern delas quals fa mencio sent paul en [sic] la ujsta que uee sent brandan de las penas din fern ede iudicj
Note molt difícil de distingir l'escriptura al començament, donem per incipit una rúbrica del f. 1v. És una història del món des del Gènesi dividida en sis edats, amb la donació de Constantí, seguida de la predicció de la Sibil·la, i les penes de l'infern segons sant Brandà. Alfred Agustí considera que l'obra acaba al f. 95 i al verso comença una Profecia de la Sibil·la anònima amb incipit “Açi comença la profecia de sibilla com profeta lo mati de nadal” que acaba al f. 130. També proposa que aquesta còpia del Compendi és una traducció de la mateixa font provençal que emprà Serra “que presenta una sèrie de característiques pròpies del català nord-occidental, de la variant ribargorçana”, però anterior i diferent “escrita per algun copista de l'escriptori de Roda, per a ús dels monjos d'aquesta col·legiata” (Agustí 2008: 456 i 455 respectivament). Mantenim, però aquesta còpia com a un testimoni més de la versió de Serra, fins que no es publiquin estudis complementaris
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8725
Location in volume ff. 114-130
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9930
Desconegut. Plant de Madona Santa Maria
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] Aci comença lo plant que [sic] nostra dona sancta Maria lo qual feu com nostre senyer ihesuchrist estaue penyat enla creu y aquest escriuj sent Joan
text: Q2uim dera ayga al meu cap j pluga de lagrimas als meus huyls per tal que puscha plorar dia emig … [ 130] … Etotes aquestes .vij. demandes que auem feyt e dites sien cumplides a honor e a glorja del teu nom eaalut de les nostres anjmes
colofó: Finito libro sit laus glorja chisto amen. Manus rubricatoris [sic] careant sine fine doloris
Associated Persons Atribució autoria: Johannes (S.) Evangelista, fe catòlica romana
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8723
Location in volume f. 131
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9929
Desconegut. Dompna l'amor que us port e car me costa
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 131] Dompna lamor queus port e car me costa | Costam rompetz del costastat abun dart | Dart praticatz e ges de vos nom part | part vull de goy e dafany non vull posta
Note prova de ploma que sembla un incipit poètic, quatre versos capcaudats [?]. Transcrivim tot el text
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12305
Location in volume f. 131
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11256
Desconegut. Los set pecats mortals
Language català
Date escrit 1400 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 131] Los vij pechcas [sic] mortals Primerament ergull erguyll [sic]. lo segon envega la terçera es yra lo quart es achcidia lo cinche es djt auaritya lo sise es gola. lo sete es lexurja [sic]
Note transcrivim tot el text
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2012
Location in volume ff. 132-154
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2453
Desconegut. Miracles de la Verge
Language català
Date compilat 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132] Miracles dela verga maria
text: Ere .i. hom ffort peccador loqual staue eperseueraue en males obres e no tenia penetencia. Hon li deuench que com .i. lonch temps el aguns enaquel estament perseuerat venchli deuolentat que el que sana conffesar a .i. frare derelegio … [ 154] … E estech en la carçera per .xxx. dies eacap de .xxx. dies lamare de deu madona santa. M. aparch albisbe e dixli enaxi. per quemas pres lo meu seruidor. Sapies per cert que sinol mj Rets que tu perdras lofici que has hon com azo Ach hoyt lobisve uan trametre lo clrgue [sic] e aqui lo clrgue [sic] uas metre en horde a serui A madona santa marja E puys morj en pau
colofó: Finito libro. Fi[nito. Finito]
References (most recent first) Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV 27-93 , n. (ed.)
Note recull de 36 miracles en 30 dels quals participa directament la Verge, un es refereix a sant Nicolau, dos a santa Elisabet i en altres tres Maria no hi intervé de manera directa. Tant la rúbrica com el colofó són afegits posteriors
Record Status Created 1992-02-14
Updated 2018-03-23