Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2111
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number San Román: 2/ ms. 56 | Antic Ms. 2/56 | Antic 2-7-4 | Antic ms. 93, cajón del est. 12
Title of volume Ordenacion | de | batallas ( al teixell)
Copied 1441 - 1460 (data de promulgació de les ordinacions)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 71 (= II + 65 + IV)
Collation 1t5/6 210 35/4+1 46 52 6-78 83 107; hi ha folis afegits a l'interior de quaderns -com el 30, que duu reclam, abans del 31, aparentment el darrer del tercer plec- i no sempre un foli amb reclam és el darrer del plec; del darrer quadern només en resten set folis
Page Layout 21 línies (f. 2)
Size pàgina 219 × 161 mm (f. 2)
caixa 156 × 111 mm
Hand gòtica del s. XV
Pictorial elements Caplletres: a la intitulatio reial alternen lletres vermelles i blaves sobre un fons de motius geomètrics a ploma del color complementari, equivalents a dues unitats de pauta cadascuna, ocupant el conjunt dotze unitats de pauta. Les inicials de paràgraf alternen blau i vermell, amb decoració a ploma en el color complementari, de 2 unitats de pauta, llevat de les del f. 23, que és de 7 unitats de pauta, f. 39v de 4 unitats de pauta i f. 58 de 5 unitats de pauta
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: als marges restes de les quatre perforacions que serviren per traçar la justificació, poc visibles
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Signatures: sense restes de signatures de quadern
Condition és en blanc el f. 56r. Els quatre folis finals són guardes modernes; volum sense numerar en excel·lent estat de conservació
Binding luxosa, del s. XIX, en pell verda amb ferros en sec i filet daurat; tall daurat, en molt bon estat
History of volume Adquirit 1888-03-09
Previous owners (oldest first) Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román 1887 ad quem
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2010
Location in volume ff. 1v-22 + 39v-55v + 56v-65
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4952
Desconegut. Ordinació de les batalles en camp clos
Language català
Date escrit 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1v] N3os en pere per la gracia de deu rey darago de valencia de mallorques de cerdenya e de corcega e comte de barchinona de rossello e de cerdanya
? TEXTI: [ 2] N2ecessariament se pertany pensar et prouehir ala reyal magestat quant se couendra los seus princeps duchs comtes barons cauallers et altres gents de sa senyoria aiustar ab armes per causa de conquerir terres estranyes … [ 22] … o per lo conestable non era estada feta gracia E haia resnomeys [sic] los cors e les lengues de totes besties quis desfaran en la host per uendre
rubr.: [ 39v] Ordinacion de batallas fazedores en camp clos segun obseruancia de catallunya
intitulatio: E4N pere per la gracia de deu rey darago de ualencia. de mallorches. de Cerdenya. ede Corsegue. e comte de barçelona. de Rossello. ede Cerdanya
pream.: Esgardant que a nostre senyor \deus/ ha plagut nos elegir en aquest mon en tan excellent dignitat com es dignitat reyal e entre les altres dels reys … [ 40] … menar lur iniuria eaconseguir de deu iusticia en camp clos per uia debatalla sia fer per esta manera.
text II: S2tatuim per ço que si en la nostra cort algun reptara altre daquells cases per que batalla haura loch sia tenguda la ordenacio seguent ço es que com nos haurem la batalla iutiada … [ 55v] … tenir preses en carçre lonch de temps e finalment si ops sera peniar lurs cossos
tit.: [ 56v] ffurs de ualencia sots rubrica de batalles jntitulats
intitulatio: [ 57] E5N Pere per la gracia de deu Rey darago de ualencia de mallorques de sardenya e de corcega e comte de barcelona de rossello e de cerdaya
intr.: Esguardant que anostre senyor ha plagut Nos elegir en aquest mon en tan excellent dignitat com es dignitat reyal e entre les altres dels reys … [ 57v] … ala ordinacio de catalunya. F2em fur nou que Nos ne altre tenent nostre loch no puscam reebre batalla en nostre poder que alcu uulla fer ab altre pera asaut ne per uolentat
text III: B2atalla no sia iutiada en alcun pleyt en loqual la cosa de que es pleyt pot esser prouada per leyals proues … [ 65] … e totes e sengles coses contengudes en tots los dits capitolls han loch no solament solament si lo reptament se fa en la cort de nostre primogenit
References (most recent first) Sabaté (2003), Inspecció personal
Note als ff. 22v-38v es transcriu, en aragonès una “Ordinacion de batalles fazedores en campo ferrado segunt obseruançia darago” i al f. 39r un calendari i d'altres anotacions en llatí
Record Status Created 1992-02-14
Updated 2016-11-17