Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2107
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Urb. lat. 894
Title of volume H. (…) DE ARAGO ( al llom)
Historia del Re de Aragona in Spagn. A pena ( al tall inf.)
Copied 1501 - 1600

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 328 (= 6 + 1-314 + 8) (doble foliació, una en xifres aràbigues estampada al marge exterior dret i la segona també en aràbigues, a ploma)
Collation [*]3 112 2-408
Page Layout 1 columnes
22 línies (f. 10)
Size pàgina 231 × 171 mm (f. 10)
caixa 147 × 85 mm
Hand humanística itàlica (al text)
capitals rodones (a les rúbriques dels capítols)
Watermark sirena dins d'un cercle (semblant a Briquet 13888, Pistoia: 1523;)
altres guant amb flor de set pètals (als folis de guardes)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: no hi ha caixes marcades però l'estructura de la taca d'escriptura és molt regular
Ús de la primera línia de la pauta: escrit a línia tirada, les mides s'han pres comptant la primera línia com a escrita
Reclams: horitzontals al marge inferior dret
Condition bon estat de conservació; en blanc els 6 folis prel., el f. 9 i els 8 finals; tinta ferrogàl·lica
Binding pergamí ss. XVI-XVII, en mal estat; restes de tires de pell, per tancar el volum; el manuscrit es conserva dins d'unes tapes de cartró
History of volume Adquirit 1657 d.
Previous owners (oldest first) Francesco Maria Urbino, Duc d'Urbino 1657
References (most recent first) Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 86 , n. Ms. R
Tractat a: Moranti et al. (1981), Il trasferimento dei "Codices Urbinates" alla Biblioteca Vaticana. Cronistoria, documenti e inventario 440
Catalogat a: Stornajolo (1912), Codices Vrbinates Latini 2:622-3
Note Per ordre del papa, la biblioteca del duc d'Urbino s'incorporà a la Vaticana, en contra d'allò que disposava el testament del duc. Al foli 1 hi ha una anotació en llatí sobre l'obra i la impressió castellana: “Bernardus de Sclot [sic] Historia Rerum Aragonie a Raimundo Barcinonesi Comite qui Aragonie regnum adeptus est an. 1137 usque ad Petri III obitum, qui accidit an. 1285 quo tempore Auctor uiuebat. Hic liber in Castellanum sermonem conuersus editus est a Raphaele Ceruera Barcinone anno 1616 in 4o
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Urb.lat.894 digitalització vist 2017-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2006
Location in volume ff. 1-314
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1479
Bernat Desclot. Crònica de Pere el Gran
Language català
Date escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] Primerament dela materia del libre. Com lo comte de barcelo exela en GR de moncada … [ 8v] … En qual manera lo Rey en P. darago e de sicilia cobra la Ciutat de Gerona e de la sua malaltia e Com lo dit rey en P. mori e del dol e del plor que fo fet per ell
text: [ 10] Aci comensa lo libre quen Bernat Den clot dictat e scrich deles grans batalles e dels grans fets darmes e de les grans conquistes que foren sobre sarrayns … [ 314] … que no poria esser dit ni comptat lo dol e el desconfort que romas en la terra
colofó: Deo Gratias. Finito libro sit laus Gloriaque Christo. Amen
References (most recent first) Desclot et al. (1949-51), Crònica 1:187 , n. Ms. R
Record Status Created 1992-01-25
Updated 2017-07-13