Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2106
Authors Pietro d' Argellata
Titles Chirurgia libri sex
Cirurgia
Date / Place traduït 1503 ad quem (princeps)
escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Narcís Solà, cirurgià
Revisor: Francesc Servent, metge
Revisor: Joan Gelabert, cirurgià
Revisor: Alfons de Torrelleó, metge
References (most recent first) Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 136-37
Cifuentes i Comamala (2000), “Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medievals al català. I. Fragments d'un Ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofitats en relligadures del cinc-cents. II. Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville. III. Una traducció catalana desconeguda de la Chirurgia parva de Gui de Caulhiac”, Arxiu de Textos Catalans Antics 604
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2573
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-7 (BITECA manid 2316)
Imprint Perpignan: Johannes Rosenbach, 1503
Location in witness ff. 1-7v + I-CCCVIIIv
Title(s) Pietro d' Argellata, Cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1503 ad quem
Petrus de Argelata, f. 1r
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Petrus de Argelata
índex: [ 2] Tabula. E4N nom de nostre senyor deu e dela gloriosa verge maria comensen les rubriques del primer libre. Tractat primer. De fleumon. en car. j … [ 7v] … Capitol .iij. del sete tractat del primer libre deles medicines conferents als ossos trencats. lo qual capitol manqua als exemplars antichs
prol.: [ Ir] Prohemium del libre. Aci comenssa la cirurgia del reuerend e meritissim doctor en art e medicina Lo reuerend mestre Pere de argilata dela ciutat de Bolonia. Lo qual esstat treduit de lati en lengua vulgar Cathalana per lo venerabile en Narcis sola: batreler en arts e en medicina cirurgia Ciutada de Barchelona corrigit emendat per los reuerendissims e meretissims doctors en arts e en medicina Mestre Francesch seruent e mestre Alfonso de torelleo: e mestre Johan gelabert cirurgia tots de la villa de Perpinya
text: [ Ir] Alguns amichs meus me han preguat quela legis La terça e quarta fen del quart libre de Auicenna … [ CCCVIIIr] … tambe tota carnositat e duricie en alguna part nada mollifica. e jo ho he experimentat.
colofó: [ CCCVIIIv] E assi A la hore gloria de nostre senyor deu e dela gloriosa verge maria es complida la present hobra de cirugia. la qual ha compost lo Egregie e Reuerendissimo doctor en arts e en medicina mestre Pere d'argelata de Bolonyo. Corrigit e complit per los Reuerents mestres mestre Francesch Syruent E Mestre Alfonso de Torreleo en arts y en medicina doctors Estampat ab gran diligencia en la Noble villa de Perpinya Per mestre Johan Rosembach Alamany .a. XV. del mes de Gener. Any. M. d. iii.
Note els folis preliminars duen signatures de quadern “AA” ii… “AA vij”
Record Status Created 1991-04-15
Updated 2004-08-29