Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2100
Authors Bernardus de Gordonio
Titles Summa de simplicibus et compositis medicamentis
Suma de simples medicines e compostes
Date / Place escrit 1301 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Note podria ésser traducció del Lilium medicinae (1305) o d'altra obra del Gordonio, com De morborum propie omnium curatione, obra aquesta molt llegida, que fou impresa el 1480
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2580
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4797 (BITECA manid 2319)
Copied 1476 (Fanelli, llunari)
Location in witness ff. 90-113v
Title(s) Bernardus de Gordonio, Suma de simples medicines e compostes (tr. Desconegut), escrit 1301 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 90] Comensa la suma dell Gordo de simples medecinas e compostes diujdides per .vj. castions segons per orda veurets
text: [d]5Onchs moltes Son les Meneras de purgar … [ 113v] … de casia fistola ab exerop violat ho ab brou e puys que tentost ques diu
Note Fanelli no cita aquesta obra com copiada al manuscrit. Acaba en el capítol: “La .vj. quastio es qujn regiment deu tanir lo pacient”
ID no. of Witness 2 cnum 7967
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 2525 (BITECA manid 2742)
Copied 1701 - 1800 ([?])
Location in witness ff. 103-115
Title(s) Bernardus de Gordonio, Suma de simples medicines e compostes (tr. Desconegut), escrit 1301 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 103] Comenca [sic] la suma del Gordo de simples medecinas et compostes, divisides per vi. castions segons per orda veurets
text: Donchs moltes son les meneras de purgar … [ 115] … deles ditas medecines, les quals son aquestes que segueran
ID no. of Witness 3 cnum 1584
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness f. 16r-v
Title(s) Bernardus de Gordonio, Suma de simples medicines e compostes (tr. Desconegut), escrit 1301 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 16] Comensa la suma dell Gordo de simples medecinas e compostes divisides [sic] per .vj. Castions segons per orda veurets
text: Donchs moltes son les meneras de purgar e aço segons Gordo en lo .iij. libra del tigni … [ 16v] … poden li donar aquest abeuratga en lalba
References Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 178
Note còpia del Ms. Vat. 4797, numeració marginal 90-113
Record Status Created 1991-04-15
Updated 2012-01-28