Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2098
Authors Desconegut [?]
Arnau de Vilanova [?]
Titles Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?] (Cifuentes)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Atribució: Arnau de Vilanova, metge
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 106-07
Editat a: Veny (1985), “Patit tractat sobre lo regiment en temps de hepidèmie (segle XIV): edició i estudi lingüístic”, Homenatge a Antoni Comas
Tractat en: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 176
Subject MEDICINA
TRACTATS
REGIMENTS DE SANITAT
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2582
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4797 (BITECA manid 2319)
Copied 1476 (Fanelli, llunari)
Location in witness ff. 287-293
Title(s) Desconegut… Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 287] En nom de deu sia e de la vmjll Verge medona Santa Maria. Comensa vn patit tractat per lo Reuerent mestra Arnau de vila noua Sobra lo Regiment Qujs deu tenjr en temps de hepidemje Co es en temps de pestilencia
text: [e]4N nom De Deu e de le verga Maria La qual hauem Aplicar En Totes nostres operacions … [ 290v] … sera posat asi lo regiment curatiu de la febre pestelenciall
rubr.: Regiment Curatiu dela ffebra pestilenciall
text II: [ 291] [p]3Rimerament sia auecuat lo cors per sagnia … [ 293] … vna pleta ben ampla que bast de pols ha pols e sia continuat
ID no. of Witness 2 cnum 7972
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 2525 (BITECA manid 2742)
Copied 1701 - 1800 ([?])
Location in witness ff. 242-250v
Title(s) Desconegut… Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 242] En nom de Deu sia et de la umill verga Medona Sant Maria Comensa un petit tractat per lo Reverent Mestra Arnau de Vilanova sobra lo Regiment quis deu tenir en temps de hepidemie ço es en temps de pestilencia
acc.: En nom de Deu de la Verga Maria la qual havem aplicar en totes nostres operacions et affers per tant com es advocada dels paquedors
text: Et primerament en tota congregacio de gents … [ 250r-v] … et sia feta de tot [f. 250v] aço una pleta ben ampla que bast de pols a pols et sia continua
Note al final del text hi ha una nota de mà antiga: “Qui finisce e sieguono altre pagine non scrite, ne numerate”
ID no. of Witness 3 cnum 1582
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 21v-22
Title(s) Desconegut… Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 21v] En nom de Deu sia e dela umill verge medona Santa Maria Comensa un patit tractat per lo Reverent mestra Arnau de Vila nova Sobra lo Regiment Quis deu tenir en temps dehepidemie o en temps de pestilencia
acc.: En nom de deu e de la verga Maria … per tant com es advocada dels paquedors [sic]
text: E primerament en tota congregacio de gents deu esser perfumade le case o le cambre en lo temps de ivern ab aquest perfum … [ 22] … e sia fet de tot aço una pleta ben ampla que bast de pols ha pols e sia continuat
References Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 176
Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 91-3 , n. ed.
Note extret del Ms. Vat. lat. 4797, núm. marginal 287-93; aquest text no figura a l'índex preliminar. Al final de l'extracte hi ha una breu nota amb la descripció del volum del Vaticà
Record Status Created 1991-04-15
Updated 2011-11-04