Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2097
Name Pere Marès Oriol, llibreter
Sex H
Associated Persons pare de/d': Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16)
Affiliation llibreter
bibliòfil
fe catòlica romana
Owner of copid 1111 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 194-Fol. (1493 ca.). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493 .
copid 1270 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Marès I-66 (1500). Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1280 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 9-4º (1496-04-13). Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1285 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 33-4º (1495 ca.). Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1417 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 20-4º (1481-07-16). Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció) .
copid 1418 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 33-8º (1540-09-30). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1421 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 68-4º (1528). Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses .
copid 3207 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 41-8º (1514-07-17). Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem .
manid 2046 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 72-12º. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2167 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 60-4º. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2273 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3188. 1501 - 1600. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2274 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3187. 1301 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Record Status Created 1992-08-26
Updated 2018-04-09