Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2094
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
City, library, collection, & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 128
Copied 1546 - 1560-07-18 (Perarnau)
Location in witness ff. 17-19v (fol. mod.)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 17] Reuocatio cuiusdam litere regie eo quia erat contra priujlegia
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio priuilegio in papyro scripto more Curie regie expedito et sigillo regio sigillato … Cuius tenor talis est
intitulatio: Nos Alfonsus dei gratia rex Aragonum Sicilie valentie Maioricarum … Comes Rossilionis et Ceritanie
prol.: Quia in futurorum euentibus sic humani falllitur certitudo iuditij … et congrue subuenire quandam prouisionem siue pragmaticam sancionem edidimus sub hac forma
intitulatio: Nos Nalfonso per la gratia de Deu Rey de Arago de Sicilia de Valentia … [ 17v] … comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: la peruersitat de alguns no sabents se abstenir deles coses prohibides ne deles permeses degudament usar moltes vegades ço que es stat atorgat ab alguna consideracio com declina en abus fa precedent deguda deliberatio reuocar hon com exhigint lo ministeri del offici deles ceques del or e argent ques bat dins nostra señoria … [ 18v] … Manam a tots e sengles portantveus de nostre gouernador general iusticies veguers sotsveguers balles jurats e altres officials nostres e loctinents de aquells que aquella per los lochs acostumats facen ab veu de crida publicar e continuar en los lochs acostumats perço que sia memoria en esdeuenidor
conf.: En testimoni dela qual cosa manam la present esser feta e segellada ab nostre segell secret
datatio: Dada enla Ciutat de valentia a xvi dias del mes de juliol en lany dela natiuitat de nostre señor M. CCCCXVIII. Rex Alfonsus
certificació: Verum [f. 19] quam [?] ut experientia edocente cognominus ex prouisione seu littera preinterta seccis jam dictis … [ 19v] … et non contraueniant aliqua ratione
conf.: jn cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostri sigilli secreti munimine insignitam
datatio: Datum in monasterio sancti Cucufati vallensis quarta decima die decembris anno a natiuitate Domini Millesimo CCCCo decimo nono. Rex Alfonsus.
auten.: Sig [signum] num Hieronymi […]
References (Most recent first) Editat a: García et al. (2009), El Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, Arxiver Reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà. Amb un estudi numismàtic de Jérôme Bénézet 173-5
Record Status Created 1992-04-29
Updated 2015-04-13