Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2091
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de Espa˝a
Collection: Call number MSS/13208 | Antic 13208
Copied El Escorial: Francisco PÚrez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotaciˇ “Escurial Jornada de 1779”)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 275 (= V + 1 + 1-265 + IV)
Collation volum format per quaderns de mida variable, normalment de vint folis
Page Layout 2 columnes (ff. 69-72)
28 lÝnies (f. 3)
Size pÓgina 315 Î 215 mm
caixa 226 Î 137 mm (f. 3)
Watermark lletres “TB” dins d'un cercle decorat (al f. 9,) (una de molt semblant, amb les lletres “TR”, i amb el mot “ROMANI” com a contramarca o marca complementÓria es troba a Gayoso, 231, del 1795 i procedent d'un paper probablement fabricat a Capellades; tambÚ Gayoso assenyala una altra, la n. 232, nomÚs amb les lletres, que aquest cop sˇn “HR”, tambÚ procedent del mateix fabricant de Capellades, RomanÝ)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoraciˇ
Other features Justificaciˇ: no s'aprecia cap tipus de pautat
Reclams: reclams a cada pÓgina
Condition els folis de guardes inicials i finals, el preliminar i els ff. 12v-13v, 18-19v, 44-45, 65, 72v-73, 99-103v, 105-107v, 136-137v, 195v-197v, 208v-211v, 213 i 215r-v sˇn en blanc
Binding holandesa, llom de pell amb nervis
Associated MSS, editions, and specific copies of editions C˛pia de manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. LluÝs Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maša i Galceran de Besora a CÓller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagˇ, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. LluÝs Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maša i Galceran de Besora a CÓller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagˇ, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
C˛pia de manid 1362 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.3. Barcelona: LluÝs d' Averšˇ, 1385 - 1406. LluÝs d' Averšˇ, Torcimany, escrit 1375 - 1400.
manid 1362 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.3. Barcelona: LluÝs d' Averšˇ, 1385 - 1406. LluÝs d' Averšˇ, Torcimany, escrit 1375 - 1400.
C˛pia de manid 1018 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, O.I.12. 1323 a quo - 1400. Desconegut, Cr˛nica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragˇ (tr. Desconegut), tradu´t 1268 - 1283.
C˛pia de manid 1608 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5. 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
C˛pia de manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
References (most recent first) FacsÝmil: Microfilm del ms. 13208 de la BNM. C˛pia de diversos tractats (2000)
Descrit per: SabatÚ (2001), Inspecciˇ personal
Descrit per: SabatÚ (2000), Inspecciˇ personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecciˇ personal
Tractat a: Gayoso Carreira (1994), Historia del papel en Espa˝a 3:101 , n. 231-232
Tractat a: Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume 1:12 , n. Ms. M
Tractat a: Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 Ms. E'
Tractat a: Averšˇ et al. (1956), “Torcimany” de Luis de Averšˇ. Tratado retˇrico gramatical y diccionario de rimas. Siglos XIV-XV. Transcripciˇn, introducciˇn e Ýndices por JosÚ MarÝa Casas Homs. Nota preliminar por Jorge Rubiˇ Balaguer 1:xxix
Note c˛pia de diversos tractats de manuscrits de El Escorial
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 27
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1986
Location in volume ff. 2-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2228
Pere Joan Ferrer, Cavaller. Sumari de batalla a ultranša
Language catalÓ
Date escrit 1475 - 1490
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Sumari de batalla hß ultransa fet per Pere Joan Ferrer Caualler
text: Antigament sa tractat sots diuerses formes de batalla ha ultransa … [ 10] … virtut e animo llur e al ben obrar de ses mans per hon lo premi de la victoria alcanca [sic]
Associated MSS/editions manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. LluÝs Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maša i Galceran de Besora a CÓller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagˇ, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
Note entre els ff. 14v-17v trobem: “Don Pedro Maša. Lo se˝or”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4091
Location in volume ff. 10-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3622
Desconegut. Orde que ha de tenir per a dar deseximents un cavaller a altre cavaller
Language catalÓ
Date escrit 1490 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] La orde que se ha de tenir pera dar deseximents un caualler a altre caualler
text: Procura Ego J. ciuitatis ualentia hebitator (…) [f. 11] […] constituhit personalment dins lo pati o entrada de la casa de … [ 12] … sagellat de les mies armes del qual men deixe un semblant tresllat partit per A.B.C. Jo Don J.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 4092
Location in volume ff. 14-17v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4841
Pere Maša de Lišana i Cornell. Lletres de batalla amb diversos cavallers
Language catalÓ
Date escrit 1473 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14] Don Pedro Maša. Lo se˝or Don Pedro Maša parti de Valencia (…) les quals letres son del tenor seguent. Primera letra
text: Al noble Don Pero maša e als cauallers de la companya. Lo rey [(Joan)]. Nobles magnifichs amats e feels nostres (…) a la nostra honor e reputacio. Dat en Perpinya a xviiij de Abril del any M. Quatrecents setanta tres. El Rey Joan. Climent. Secretari (…) … [ 17v] … Lo comte de Prades no entra aquella nit perque hague letra del Rey que restas en Enna. no entraren sino los Valencians y dos ˇ tres cauallers catalans y fonch la primera gent e socors que lo Rey en aquell siti tingue
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3037
Location in volume ff. 20-43v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2435
LluÝs Cornell, Cavaller. Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maša i Galceran de Besora a CÓller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagˇ
Language catalÓ
Date escrit 1472-09-03 - 1473-06-26
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20] Letres de batalla de Don Luis Cornell a Mossen Galceran de besora
text: Galceran de besora Diumenge pus propassat ques contaua trenta de agost passaren entre vos e mi algunes paraules … [ 43v] … La present vos tramet per negrepont trompeta partida per A.B.C. sotascrita de la mia ma .e. de mes armes sagellada. feta en perpinya a vinty sis de Juny any mil quatrecents setanta tres. Luis Cornell. Fi
Associated MSS/editions manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. LluÝs Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maša i Galceran de Besora a CÓller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagˇ, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
Note Inclou les respostes de Galceran de Besora. Segueixen a aquest text (ff. 48-54v) lletres reials en castellÓ, del s. XVI
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3038
Location in volume ff. 55-56v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3623
MartÝ de Viciana, Governador de La Plana. Lletra a dona Damiata
Language catalÓ
Date escrit 1477 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55] Letra tramesa per lo noble Mossen Marti de Viciana Gouernador en regne de Valencia a la noble dona damiata muler sua
text: En aquesta Prouincia arribat he trobat molt noble senyora axi dels bandolers com de altra manera de gent tantas questions que de deu hores del dia una tan sola me resta pera descans de mon treball … [ 56v] … Perque Senyora yo vos deman de merce axi legintla com practicant tingau recort de mostrar o ferla saber a vostres fills prenint de mi ab amor lo treball que vostra virtut me fa yo no senta scripta de la ma de aquell que les vostres besa
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Note la mateixa mÓ que transcriu el text ha fet una anotaciˇ en castellÓ sobre les caracterÝstiques d'aquesta traducciˇ, falsament atribu´da a Arist˛til
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3040
Location in volume ff. 57-58
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3624
MartÝ de Viciana, Governador de La Plana. Els senyals del cel
Language catalÓ
Date escrit 1477 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 57] Los senyals del cel no obstant sien alguns naturals … [ 58] … e molt grans tant que mes de les tres parts de la luna la una eclipsi cobri. Deus aja merce de nosaltres
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3042
Location in volume ff. 58-61
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2399
Lucius Annaeus Seneca. Llibre de virtuoses costums
Language catalÓ
Date tradu´t 1477 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 58] Principia lo libre de virtuoses costums compost per lo notable et elegant moral lucio anneo seneca de cordoua
text: Tot pecat es accio: empero tota accio es voluntat … [ 61] … com no haja ninguna cosa que pugua eser bona necesaria en aquell qui ß deus menysprea
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Note entre les obres de MartÝ de Viciana hi ha intercalades consideracions sobre la lletra i la disposiciˇ dels textos en el manuscrit original, en castellÓ
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3043
Location in volume f. 62
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3625
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordenaciˇ feta en les Corts generals de Montsˇ que nengun rei, ni prÝncep, ni primogenit d'Aragˇ no puixa entrar en camp de batala sens les condicions e forma ordenades
Language catalÓ
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62] Ordenacio feta en les Corts generals de Monco [sic] que negun Rey ni princip [sic] ni primogenit de Arago no puixa entrar en camp de batalla sens les condicions e forma ordenades
text: Primo que ell entre ab xii. semblants … per šo que lo Rey no sia conegut entrells
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3045
Location in volume ff. 62-64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3626
Desconegut. Cerim˛nia que es fa com lo comte de Barcelona se va a coronar a Saragossa
Language catalÓ
Date compilat 1490 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62] La Cerimonia ques fa com lo Comte de barchanona se ua coronar a šaragoša
text: Com lo comte de Barcelona se ua coronar a la ciutat de ăaragoša tantost com entras en la ciutat ell sen ana a la seu … [ 64] … E lo bram ho crit fos dells Aragonesos per raho de lur senyora Arago Arago Arago tres uegades per honor dela santa Trinitat
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3047
Location in volume f. 64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3627
Desconegut. De les corts generals e de sa ordenaciˇ
Language catalÓ
Date compilat 1490 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64] De les Corts generals e de sa ordenacio
text: Com lo Rey te corts generals a Monso o en altres lochs acostumats … Empero los de Barcelona apres Malorques apres Valencia e les altres Ciutats per grau. e Viles Reals. Empero los de Barcelona e de ăaragoša estan entremesclats en un banch
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3049
Location in volume f. 64r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3628
Desconegut. CapÝtols fermats entre lo compte de Barcelona i la infanta dona PeronelĚla reina d'Aragˇ
Language catalÓ
Date promulgat 1137 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64] Capitols fermats entre lo Comte de Barchelona e la Infanta Dona patronilla Reyna darago
text: Primerament que com fos debat entre ells sobre los furs … [ 64v] … Lo quint quel seu archiu de tots los Regnes seus sien en Barchelona
escat.: Ordenacio feta en lestudi de Leyda fermat per lo Comte e princep de Catalunya En Ramon berenguer que la hun any sia lo Rector del Estudi Aragones e los dos anys seguents Catala e aco nos mude per res
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Note a l'incipit del text “… sobre los furs” abans del mot “furs”, s'ha ratllat la “fins”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3051
Location in volume f. 66-72rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5173
Desconegut. Repartiment de Catalunya desprÚs de la donaciˇ de Carlemany
Language catalÓ
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 66] Ašo fonch fet en lany cccviij que Carles maynes feu la dotalia An Remon Berenguer nebot seu del comptat de barselona … [ 72rb] … Casa den Johan armeles e de Cornet
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Note aquest text, que tÚ molt de llegendari, tÚ sis parts: 1) Donaciˇ feta per Carlemagne a Ramon Berenguer; 2) Ciutats, comtas i vescomtats del Principat de Catalunya; 3) Territoris del Principat; 4) Vegueries; 5) Cases de nobles i barons i 6) Cases nobles
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3063
Location in volume f. 72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3635
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Corona d'Aragˇ. DÚus te guart de paret fesa
Language catalÓ
Date escrit 1387 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] Motius que foren fets per lo Noble Don Pedro darago pare que fon del Rey en Johan e del Rey en Marti
text: Deus te guar de paret fesa | e de hom de Manresa | De pasera redona … Dones de barchanona | e senyores de valencia | E companyones de xatiua
Poetic Stanza 27 vv.
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Note els cinc darrers versos van precedits de la r˙brica “Altre motiu de aquell princep mateix contra les dones ho en ajuda delles”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3067
Location in volume ff. 74-86v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2767
Desconegut. Annals valencians
Language catalÓ
Date escrit 1437 d.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Chronicon ˇ Anales
text: En nom de Jesu Christ. Del comenšament del mon entro a la nativitat de Jesu Christ hac cinch milia cent noranta e huyt anys … [ 86v] … e la Reyna sa muller hague nom Toda
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3069
Location in volume ff. 87-96
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3637
Desconegut. Can˛niques dels reis d'Aragˇ
Language catalÓ
Date escrit 1458 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87] Aquestes son les Canoniques de tots los Reys darago
text: Aquests foren los Reys de Nauara e de Arago apres que los gots agueren perduda la Senyoria de Spanya … [ 96] … Lo xviii. Rey ague nom Don Alfonso lo qual fon fill del dit Rey Don ferando. e la muller del dit Rey Don Alfonso hague nom dona Maria filla del Rey de Castella lo qual Rey es molt ardit e gran conquistador de moros Ú regnes deša la mar. e dela la mar
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3071
Location in volume f. 96r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3639
Desconegut. Prioritat del rei d'Aragˇ sobre el de Castella en el concili de Basilea
Language catalÓ
Incipits & explicits in MS text: [ 96] Com fos questio moguda entre los Embaxados del Rey de Castella … [ 96v] … Fila desglesies Galtoli
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econ˛mica d'Arist˛til (tr. MartÝ de Viciana, Governador de La Plana), tradu´t 1481 - 1492 ad quem.
Note als ff. 97-98v s'inclou una relaciˇ de priorats i abacials del Principat
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 3075
Location in volume ff. 108-135
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1605
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre dels feits del rei en Jacme
Language catalÓ
Date escrit 1244 - 1274
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 108] Sin titulo: pero tiene este moderno: Conquista de Valencia o Comentarios del Rey Don Jayme el Conquistador sobre la misma conquista
text: Sapiats que tornat lo glorios Rey en Jaume … [ 135] … E aqui finÝ sos darres dies en les calendes dagost any MCCLXXVI. Lanima del qual repos en parays. Amen Deo gratias
Associated MSS/editions manid 1608 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5. 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3076
Location in volume f. 135v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2041
Desconegut. Annals dels reis d'Aragˇ
Language catalÓ
Date escrit 1468 a quo - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135v] Aquests son estats los Reys darago depuix quel egregi baro en Ramon berenguer derrer pres la filla del Rey Remiro de Arago per muller
text: Aquest en Ramon berenguer mentre visque ab sa muller … lo qual regna huy en lo principat e fa la guerra contra lo nostre Rey don Johan en lany 1468
Associated MSS/editions manid 1608 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5. 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3077
Location in volume ff. 138-195
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1852
Pseudo-Berenguer de Puigpardines. Sumari d'Espanya
Language catalÓ
Date escrit 1490 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138] Sin titulo: pero tiene este moderno: Historia de Espa˝a y particularmente de la Corona de Aragon asta el Rey Don Alonso el Quinto sin nombre de autor en Lengua Lemosina
text: Nostre Senyor Deu increat principi e principi de per ell creat principi … [ 195] … e tots ensemps concordaren de anar a la ciutat de valencia. o la on fors lo Senyor Rey. e quel suplicassen
nota: Asta aqui la Historia que parece haverse Escrito por los a˝os 1450. esto es poco tiempo despues de los ultimos hechos que en ella se mencionan. Copiela con cuidado pero con bastante prisa y no tuve tiempo para hacer el cotejo. En la jornada de la Corte a este Real Monasterio de San Lorenzo del Escurial de este a˝o 1779. y la conclui en 22. de Noviembre
Associated MSS/editions manid 1608 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5. 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
Note Transcripciˇ signada: “D. Francisco Perez Bayer”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3078
Location in volume ff. 198-205v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1160
Desconegut. Cr˛nica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragˇ
Language catalÓ
Date tradu´t 1268 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198] El Codice tiene por titulo Vsanzas de Barcelona ˇ Vsatges de Barselona y segun el caracter papel y otros adminiculos pudo hauerse escrito por los a˝os 1350
text: e despoderats se amagauen e en clergues e en lechs … [ 205v] … e dona Maria qui mori menys dinfant
Associated MSS/editions manid 1018 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, O.I.12. 1323 a quo - 1400. Desconegut, Cr˛nica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragˇ (tr. Desconegut), tradu´t 1268 - 1283.
Note una anotaciˇ en castellÓ al final de la r˙brica ens informa que “falta el principio”
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3079
Location in volume ff. 206-208
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3640
Desconegut. Annals
Language catalÓ
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206] En el mismo Codice Escurialense j.O.12 cerca de la mitad de el se hallan los anales siguientes
text: En lany de DCCCLXXXV lo primer dia de juyol regnant lotari Rey dels franses fo assetjada la ciutat de barchelona … [ 208] … En lany de MCCXCVIII. en Juyol sich moch lo senyor Rey en Jacme per anar en Sicilia
Associated MSS/editions manid 1018 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, O.I.12. 1323 a quo - 1400. Desconegut, Cr˛nica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragˇ (tr. Desconegut), tradu´t 1268 - 1283.
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 2014
Location in volume ff. 212-265v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1408
LluÝs d' Averšˇ. Torcimany
Language catalÓ [?]
Date escrit 1375 - 1400
Incipits & explicits in MS tit.: [ 212] Torcimany
intr.: [ 214] Extracto del Libro llamado Torcimany … se hizo no tanto para sacar su contenido ˇ sentencia (porque este se reduce a una Gramatica, Poetica, Rethorica y Diccionario de la Lengua Lemosina en que esta escrito) sino para copiar de el las autoridades que en el se ponen y se alegan assi de el Libro de las Flors del gay saber como de otros autores: las quales pueden seruir de apoyo para el Diccionario de la Lengua Lemosina
text: [ 216] Aši comenca lo prolech del present libre apelhat Torcimany … [ 265v] … e aci finira la ordinacio del diccionari present
Condition extractes
Associated MSS/editions manid 1362 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.3. Barcelona: LluÝs d' Averšˇ, 1385 - 1406. LluÝs d' Averšˇ, Torcimany, escrit 1375 - 1400.
Note el copista fa algunes anotacions sobre el text, informant-nos que es tracta d'un extracte de les “autoridades que en el se ponen y se alegan asi de el libro de las Flors del gay saber como de otros autores, las quales pueden servir de apoyo para el diccionario de la lengua lemosina” (f. 214)
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10145
Location in volume f. 231
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3129
LluÝs d' Averšˇ. Verges de vostre sacrari
Language catalÓ [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 231] Verges de nostre sacrari … dins uostra canbra sagrada
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10146
Location in volume ff. 231v-232
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3130
LluÝs d' Averšˇ. Con volentatz en amar se desperta
Language catalÓ [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 231v] Con uolentatz / en amar se desperta … [ 232] … Lur bon amor / hauran celan noyrida
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 10147
Location in volume f. 239v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3131
LluÝs d' Averšˇ. Cant yeu m'esguard vostre graciˇs vis
Language catalÓ [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 239v] Cant yeu mesgard / uostre gracios uis … pler gaug e ris / so dins mon cor assis
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 10148
Location in volume f. 242
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3132
LluÝs d' Averšˇ. Bonamors vol e cosen xascun dia
Language catalÓ [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 242] Bonamors uol / e cosen xascun dia … Quel uer amich / ben remunerat sia
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 10149
Location in volume f. 242
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3133
LluÝs d' Averšˇ. Un belh xan feray per vos, dona pulida
Language catalÓ [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 242] Un belh xan feray / per uos dona puljda … Qui per gaug complir / tenits gaya ma vida
Poetic Stanza 1 x 2
Record Status Created 1992-01-21
Updated 2013-07-21