Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2090
Authors Leonardo Bruni d'Arezzo
Titles Comentarii tria de primo bello Punico
Primera guerra púnica
Date / Place traduït 1472-06-15
Language català
llatí (orig.)
italià (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Francesc Alegre, Cònsol a Palermo
Dedicatari: Antoni de Vilatorta
Associated Texts traducció de la versió italiana de texid 2204 Polybius, Prima guerra punica (tr. Leonardo Bruni d'Arezzo), traduït 1444 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 78.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 78.1.1
Editat a: Bescós Prat (2011), Francesc Alegre: La primera guerra púnica, 1472. Estudi i edició crítica, Tesi doctoral
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 286-7 , n. 14724
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:249
Subject Roma
Cartago (regne)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 514
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 85 (BITECA manid 1358)
Copied 1472-06-15 a quo (colofó: data de la traducció)
Location in witness ff. 1 + i-lxxiv
Title(s) Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Al magnifich caualler e maior germa Mossen Anthoni de Vilatorta Prefacio de ffrancesch Alegra en lo trasladar dela primera guerra punica
dedic.: A6quell desig qui de plaureus a molt obliga Magnifich Caualler … [ 1v] … E perque la larga prosa en que posat sta nous torne en ¿? de partirlo per capitols no cansare en la forma seguent
índex: E3s la Primera guerra punica en tres libres continguda. Capitol primer deles ocasions qui causare la guerra entre los Romans e cartaginesos en cartes vi … [ iiii] … Acabade es la taula del present libre hon departit per capitols distinctament apar
rubr.: [ v] Prolech de Llonart Areti en lo libre dela Primera Guerra punica compilat per ell de altres libres antichs
prol.: C6Reuran forca [sic] molts que yo uaia sercant cosas antigas … [ vv] … Primerament hagueren nauilis e primer combateren per mar
rubr.: [ vi] Acaba lo Prolech. Comença lo libre e capitol Primer deles ocasions qui causaren la guerra primera entre los Romans e Cartaginesos
text: L6A primera guerra punicha es la primera guerra qui fou entrel poble Roma e lo Cartagines … [ lxxiv] … e no molt apres leuat los les possessions foren constrets en gran part abandonar la terra
colofó: ffi dela Primera guerra punica acabada traduir en uulgar catala aiudant aquell Interminat començ e fi qui nostres fets be començats endressa A xxv de juny del Any quatrecents setanta dos
Associated Persons Autor (var.): Llonart Areti
ID no. of Witness 2 cnum 12241
City, library, collection & call number Ripoll: Arxiu Històric Comarcal, Ms. 3 (4 E) (BITECA manid 5049)
Copied 1481 ? - 1500 ? (TMC)
Location in witness ff. 1-10
Title(s) Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15
ID no. of Witness 3 cnum 1705
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, HC387/4327 (BITECA manid 1975)
Copied 1491 - 1500 (Catàleg)
Location in witness ff. 2-5 prel. + 1-72 ff. 2-5 prel. + i-lxxii
Title(s) Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15
Incipit & Explicits rubr.: [ 2 prel.] Al magnifich Caualler e maior germa Mossen Anthoni de Vilatorta Prefacio de ffrancesch alegra en lo trasladar de la Primera guerra punica
dedic.: A7Quell desig qui de plaureus a molts obliga … [ 2v prel.] … E perque la larga prosa enque posat sta nous torne en anuig. de partir lo per Capitols no cansare enla forma seguent
índex: E2s la Primera guerra Punica en tres libres contenguda … [ 5 prel.] … Acabada es la Taula del Present libre hon departit per Capitols distinctament apar
tit.: [ 1] Prolech de Leonart Areti en lo libre dela Primera guerra punica compilat per ell de altres libres antichs.
prol.: C7Reuran forca [sic] molts que yo uaia cercant cosas antigas … [ 1v] … primerament hagueren nauilis e primer combateren per mar
tit.: [ 2] Acaba lo Prolech Comença lo libre e Capitol Primer deles ocasions qui causaren la guerra Primera en [sic] los Romans e Cartaginesos
text: L8A Primera guerra punica es la primera guerra qui fou entrel Poble Roma elo Cartagines … [ 72] … foren constrets en gran part habandonar la terra
colofó: ffi dela Primera guerra punica acabada traduhir en uulgar Catala aiudant aquell jnterminat començ e fi qui nostres fets be començats endressa. A xv. de Juny del Any Mil quatrecents Setanta dos. Deo gracias
Record Status Created 1991-03-30
Updated 2017-12-11