Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2089
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/12104 | Antic R-12104
Title of volume FLOS | SANCT ( al teixell a ploma)
Imprint Barcelona: Jaume Cendrat, 1576

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 221 (= 1 + 10 + i-ccviiii + 1)
Collation 14 A-Q6 R1,3,6 S-Z6 AA-NN6
Page Layout 2 columnes
55 línies (f. A iira)
Size pàgina 298 × 204 mm (f. A ii)
caixa 267 × 175 mm
columna 267 × 85 mm
Font gòtica
Watermark cercle amb antena i creu (al f. 2 prel. sense foliar)
Pictorial elements Xilografies gravats a tot el volum il·lustrant les històries dels sants, no tots del mateix estil, n'hi ha de més delicats i de més arcaics, com per exemple els dels ff. clvvb i clvjrb, sengles mostres dels dos tipus
Xilografia gravat amb la Verge envoltada d'àngels (al f. 10v prel.)
Xilografia gravat que representa Jesús amb una espasa que li travessa el cap, al costat hi ha una flor (al f. i)
Condition volum restaurat, amb taques de brutícia i d'humitat. Exemplar foliat amb xifres romanes i amb els quaderns assenyalats per signatures alfanumèriques. Manquen tres folis al quadern “R”, els ff. R ii, R iv i R v, la seqüència corresponent de la foliació dels folis que hi romanen també presenta errors, car van seguits els ff. lxxxxii, lxxxxiii i lxxxxv; trobem altre error a les signatures de quadern al quadern “P”, on la primera part del quadern va signada P iii, P iii i P iiii; semblantment, al quadern “KK”, trobem KK, KK iii, KK iii, sense que hi manqui text. Els folis preliminars contenen: 1, la portada, feta a mà; 2, l'epístola “Ad ad pium lectorem”; 3-4, la taula alfabètica; segueixen el pròleg, la Passió, les cartes i els gravats preliminars. El text del Flos sanctorum comença al f. iva
Binding antiga, pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil 1897 ad quem (segell a la portada)
Associated persons Altres edició corregida i esmenada per Pere Coll, OP
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 43
Note segons el catàleg de Patrimonio aquest és l'únic exemplar conservat de l'edició, al menys en biblioteques espanyoles

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3935
Location in volume ff. 5ra prel.- 9rb prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2903
Johannes Gerson. La passió de Jesucrist
Language català
Date escrit 1429 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5ra prel.] C4Omença lo Prolec sobre la traductio feta de lati en vulgar de a quella notable part del monotesseron, que vol dir hu de quatre, del reuerent doctor mestre Johan Jerson … han molt valentment ab complida victoria triumphat.
tit.: Seguexse lo Prolech
prol.: L4O repos de tots treballs lo refugi de totes dolos … [ 5rb prel.] … molt ben poblat percorible
tit.: [ 5v prel.] Comença la santissima passio y comença a lo dimecres de la sepmana santa. Capitol primer
text: A5Costaues la festa dels alizos pans qui es dita pascha … [ 9rb prel.] … sagellant la pedra ab les guardes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3936
Location in volume f. 9rb-v prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2904
Publius Lentulus. Carta sobre Crist
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9rb] Les seguents lletres son estades tretes, o copiades en lo archiu dela Esglesia de sancta Creu de Roma de vn llibre que es intitulat manual de Sancta Helena
rubr.: [ 9v prel.] Publio Lentulo escriu la seguent lletra als Senadors de Roma
salutatio: P4Vblio Lentulo consol de Cilicia gloria, honor: pau, prosperitat y salut
text: En aquest temps es apparegut, y es viu encara, vn home y propheta … entre los fills dels homens
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3937
Location in volume f. 10r-v prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2905
Poncius Pilatus. Carta tramesa a l'emperador Tiberi
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10 prel.] La seguent lletra es de Ponç Pilat, tramesa al Emperador Tiberi Cesar, sobre la mort y resurrectio de Jesu Christ
salutatio: P6Onç Pilat de Lyo al gran monarcha, y poderos señor Tiberi Cesar emperador de Roma, serueys graciosos, a la perdurable salut, y alegria complida
text: Sabra la tua inuictissima potencia, clemencissim señor, per la charta present … [ 10v prel.] … dauant lo consistori dela mia audiencia
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1980
Location in volume ff. 1-4 prel. + iv-ccviiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language català
Date traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] FLOS Sanctorun Estampat en la ciutat de Barcelona en casa de Jaume Sendrat, y la viuda Monpesada, any MDLXXV
índex: [ 3 prel.] Taula dela present obra (…) moltes aranouament lo Adueniment de nostre senyor. fol. j … [ 4 prel.] … s. Yuo ccv
tit.: [ iv] Prologo
prol.: E5N nom dela diuina magestat: que feu lo cel: y la terra: … [ ivb] … deles octaues de pentecostes fins al adueniment de nostre senyor
tit.: Del adueniment de nostre senyor
text: L3Adueniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit e dit … [ ccviiijvb] … ço es en voluntat y en maceracio de sa propia carn. Y tot es en llagor y gloria de nostre senyor Deu que viu y regna pera sempre james. Amen
colofó: A llaor y gloria de nostre senyor … feneix lo present llibre, anomenat Flos Sanctorum. Nouament estampat en la insigne ciutat de Barcelona en cas de Jaume Sendrat y la viuda Monpesada. Any .M.D.lxxv
Note la portada fou afegida a ploma per una mà posterior
Record Status Created 1992-01-19
Updated 2013-07-22