Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2088
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-17
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1547-09-01

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 328 (= 12 + ii-cccxvii)
Collation [1]2 +10 A-I8 k8 L-Y8 AA-II8 kk8 LL-RR8 SS6
Page Layout 2 columnes
46 línies (iiira)
Size pàgina 283 × 197 mm
caixa 228 × 156 mm
columna 228 × 79 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: decorades
Xilografies nombrosos gravats; gravat a tota pàgina, al f. 1, representant la Mare de Déu
Orla (al f. iii)
Altres: marca d'impressor (al peu del darrer foli)
Condition al volum hi ha una foliació que compta com a foli 1 el tercer del volum i que numera fins al f. 15 els textos que precedeixen el Flos sanctorum; li manca el quadern “GG” ff. ccxxv-ccxxxii. Errades a les signatures de quadern: a ij (per A ij), E lij (per E iij), Q iiij (per R iiij), RR ij (per Ss ij). Errades a la foliació: ccxli (per ccxlii), cccii (per ccc), en blanc l'espai corresponent al f. i
Binding en pell amb daurats
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 5 , n. 92895
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Courcelles et al. (1990), Les histoires des saints, la prière et la mort en Catalogne 19
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 566 , n. 83
Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 43
Note reimpressió de la seva edició de 1524. El f. 2 real conté la confirmació real d'estar aprovat per la Inquisició ("Philippus Dei gracia princeps Asturiam… Datis in oppido Maiorcii. Die .xxix. Mensis Aprilis. Anno a Nativitate domini Millesimo Quingentesimo quadragesimo septimo. Yo el principe") en itàlica
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/29386 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b1603601~S13*cat catàleg vist 2017-05-25

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2667
Location in volume ff. 3ra-11vb (foliació real)
ff. 2-15 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2903
Johannes Gerson. La passió de Jesucrist
Language català
Date escrit 1429 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3ra] C9Omensa lo prolech sobre la traduccio feta de lati en vulgar de aquella notable part del Monothesseron: que vol dir hu de quatre del Reuerent doctor mestre Johan Gerson molt digne canceller de la ciutat de Paris. Lo qual part es dedicada a la sanctissima mort y passio del redemptor … Segueixe lo prolech
prol.: L7o repos de tots treballs lo refugi de totes dolors … [ 3va] … Comença la sanctissima passio del sobiran princep (…) E comença lo dimecres de la setmana sancta
rubr.: [ 4vb] Capitol primer
text: A7Costaues la festa dels alisos pans: qui es dita la pascua … [ 11vb] … Auant donchs aquells: guarniren lo sepulchre sagellant la pedra ab les guardes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2668
Location in volume f. 11vb-12 (foliació real)
f. 14-15 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2904
Publius Lentulus, Governador de Judea. Carta sobre Crist
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 11vb] Les seguents letres son estades tretes o copiades en lo Archiu de la sglesia de sancta creu de Roma: de vn libre qui es intitulat Manual de Sancta Elena
rubr.: [ 12] Publio Lentulo escriu la seguent letra als senadors de Roma
text: P7ublio Lentulo consol de Cilicia: Embaixador de Cesar: e Ciutada de Roma. Als elets e justissims senyors Senadors … que no crech sia may nat tant excellent y elegant home entre los fills dels homens
Note Una mà del ss. XVI-XVII ha afegit al marge superior els títols: “Carta sobre Christo” i “Carta de Pubblio Lentulo”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2669
Location in volume f. 12r-v (foliació real)
f. 15r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2905
Pontius Pilatus. Carta tramesa a l'emperador Tiberi
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12r] La seguent letra es de Ponc Pylat tramesa al Emperador Tiberi Cesar sobre la mort e resurreccio de Jesuchrist
text: P3Onç Pylat de Lio perfet de Hierusalem … [ 12v] … dauant lo consistori de la mia audiencia
Note La mateixa mà del s. XVI-XVII ha afegit al marge “Carta de Pons Pilat natural de Lio” i “Letr[a] de Pi[lat]” (text guillotinat)
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1979
Location in volume ff. 2v-3vb prel. + iira-cccxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language català
Date traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS índex: [ 2v] Taula de la present obra: en la qual se trobaran totes les vides o legendes (…) ara nouament estampades. A. S. Anna f. cccviij … [ 3vb] … S. Uitus: y modest mar .cxxxv. Fi de la taula
prol.: [ iira] Prologo. De laduent. E9N nom dela diuina magestat: que feu lo cel … [ iiva] … les octaues de Penthecostes fins al adueniment de nostre senyor
tit.: Del adueniment de nostre senyor
text: [ iiva] L7Adueniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit … [ cccxviivb] … y tot es en lahor de nostre senyor deu / que viu / y regna per a sempre ja mes. Amen
colofó: [ [cccxviii]] A lahor y gloria de nostre senyor deu … feneix lo present libre anomenat Flos Sanctorum (…) a despeses de Jaume Lacera / librater / ciutada de Barcelona. Estampat en la insigne ciutat de Barceona: per Carles Amoros: ciutada de la dita ciutat: al primer de Setembre. Any Mil sinch cents y quaranta set
Record Status Created 1992-01-19
Updated 2017-05-25