Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2087
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-58/2/12
Title of volume FLOS SANCTORUM || B.U.B ( al llom amb lletres gofrades)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1524

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 10 prel. + [i]-cclxxiii [sic=cclxxiiii] + III (fol. impresa)
Collation a10 a-τ-ꝝ8 A-F8 G5
Page Layout 2 columnes
42 línies (f. a ijra)
Size pàgina 305 × 207 mm (f. a ij)
caixa 230 × 165 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: gravades, generalment de cinc unitats de pauta
Orla representació de la Trinitat dins d'una orla xilogràfica (al f. [a j]v)
Xilografies apareixen, de vegades repetidament, diversos gravats de l'amplada d'una columna i de l'altura de setze línies escrites (al llarg del volum)
Altres: portada a dues tintes (al primer foli imprès)
Condition errades a les signatures diiij (en blanc). Es veuen altres errades a la foliació: xix (per xviii), cx-cxii (per xc-xcii), cxxi-cxxii (per cxxxi-cxxxii), cxxxviii (per cxxxxviii), cxxxxv (per cxxxxix), clxx (per clx), cclxxiiii (per cclxviii), hi ha un salt de ccxxiiii a ccxxx
Binding moderna, en pergamí sobre fusta
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor V , n. 92894* i 101626
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 34
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 555 , n. 30
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1067
Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 43
Note al f. 1 prel. s'ha escrit a ploma: “Joannes Gerson Cancellarius Prouincil. Parisiens.”

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7425
Location in volume ff. [a]-[a iiij]vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2903
Johannes Gerson. La passió de Jesucrist
Language català
Date escrit 1429 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ [a]] F2los santorum : nouament fet e corregit : A afegit moltes altres vides de sancts : e sanctres. Ab la passio de nostre mestre redemptor Jesus
pream.: [ a ijra] C5Omensa lo prolech sobre la traduccio feta de lati en vulgar de aquella notable part del monothesseron : que vol dir hu de quatre del reuerent doctor mestre johan jerson molt digne canceller … dels capitals enemichs : ço es lo diable : lo mon e la carn han molt valentment ab complida victoria triumphat
rubr.: Segueix se lo prolech
prol.: L4O repos de tots treballs: lo refugi de totes dolors : lo eixemple de tota sanctedat : lo espill de paciencia … [ a ijv] … segons en aquest excellent e molt profitos libre veuras : lo cami deles tribulacions molt ben poblat e corrible
rubr.: [ a ijvb] Comensa la sanctissima passio del sobiran princep eternal y Senyor nostre Jesuchrist : Segons tots los quatre euangelistes : reduida per lo molt Reuerent y de eterna memoria mestre Johan Jerson Canceller del famosissim estudi general dela molt noble ciutat de Paris : E comença lo dimecres dela sepmana sancta
rubr.: Capitol primer
text: A5Costaues la festa dels alizos pans : qui es dita pasca : car apres dos dies era la pasca dels pans alizos. E fet que Jesus hague acabades les rahons que parlaua … [ [a viiij]vb] … En vostron poder es la guardia. Anau e guardau lo axicom sabeu. Anant donca aquells : guarniren lo sepulcre sagellant la pedra ab les guardes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7426
Location in volume f. [a x]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2904
Publius Lentulus, Governador de Judea. Carta sobre Crist
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a x]] Les seguents letres son estades tretes o copiades enlo archiu de la sglesia de sancta creu de Roma de vn libre qui es intitulat manual de sancta Helena
rubr.: Letra. | Publio leutulo scriu la seguent letra als Senadors de Roma
text: P5Ublio leutulo consol de cicilia : embaixador de cesar … no crech sia may nat tan excellent y alegant home entre los fills dels homens
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7427
Location in volume f. [a x]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2905
Pontius Pilatus. Carta tramesa a l'emperador Tiberi
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a x]] La segent letra es de ponç pilat tramesa al emperador Tiberi sobre la mort e resurreccio de Jesu Christ
text: [P]3Onç pylat de lio prefet de hierusalem : de la prouincia de judea. Al gran monarcha … [ [a x]v] … E aço es en suma tot lo qui es passat de Jesus de natzaret dauant lo consistori dela mia audiencia
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1978
Location in volume ff. [i]-cclxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language català
Date traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [i]] Flor dels sants
prol.: [ iiva] E9N nom dela diuina magestat : que feu lo cel : la terra : e la mar e totes les coses que en ells son … [ iiva] … lo qual temps representa la esglesia deles octaues de pentecostes fins al adueniment de nostre senyor
tit.: Del adueniment de nostre senyor
text: L5Adueniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit e dit a significar que quatre setmanes son los adueniments … [ cclxxiii] … honrar en la terra en aquests spirits angelicals e benauenturats : que despux del qurs dela vida present merescam esser aportats al cel : a hon juntament ab ells loem son santissim nom. Per los segles dels segles. Amen
tit.: [ cclxxiiiva] La taula
tit.: Taula per trobar les vides. e legendes dels sancts : e deles santes segons lorde del alphabet : he lo nombre deles
índex: A. | Lo Adueniment de nostre senyor. ij … [ cclxxiii [sic=cclxxiiii]rb] … S. Vitus. cxj
colofó: Deo gracias. | Alahor de nostre senyor deu Jesuchrist : e dela sua purissima mare senyora nostra fonch stampada la present obra enla insigna Ciutat de Barcelona per Carles Amoros prouensal. a. xxvj de febrer. En lany Mil. D. e xxiiij
registre: E va per lo abecedari seguent. a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.u.y.z.τ.ꝝ.A.B.C.D.E.F.G
Note cclxxiii [sic = cclxxiiii]rb
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1916
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-18
Title(s) in copy Uidas | de | S[ants] ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 103
ff.: 10 + i-cclxxiii + 1
Collation a10 a-s8 s-v8 u-z8 τ88 A-F8 G6
Size pàgina 267 × 192 mm
Font gòtica
Pictorial elements caplletres gravades; al f. aj jv representació de la Trinitat dins d'una orla xilogràfica
Condition exemplar acèfal i mutilat, alguns folis restaurats. Errades a les signatures diiij en blanc; errades a la foliació xix (en lloc de xviii), cx-cxii (xc-xcii), cxxi-cxxii (cxxxi-cxxxii), cxxxviii ( cxxxxviii), cxxxxv (cxxxxix), clxx (clx), clxxxv-clxxxvi (clxxxxv-clxxxxvi), ccxxx-cclxxiii (ccxxv-cclxvii), cclxxiii (cclxviii); són en blanc els llocs corresponents als ff. i, cxvii
Binding moderna, en pell
References (most recent first) Fotografies de l'exemplar de la Flor dels sancts de la BC 10-VI-18 (2000)
Avenoza (1997), Inspecció personal
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/30039 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b1603600~S13*cat catàleg vist 2017-05-25

Record Status Created 1992-01-19
Updated 2011-08-29