Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2086
Format llibre. edició. imprés
Author Jordi de Sant Jordi
Title Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV
Associated persons Lola Badia (Ed.)
Martí de Riquer (Ed.)
Series Biblioteca d'Estudis i Investigacions, 7
Place / Publisher València: Tres i Quatre
Date / Location 1984: pp. 367
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 41 R 849.9-1"14"San Biteca 6/30 (fot. parcial)
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 41 R 849.9-1"14"San Biteca 6/30 (fot. parcial)
Source of Data for Works texid 4783 Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
texid 3445 Jordi de Sant Jordi, Ajustat vey d'amor tot lo poder, escrit 1420 ad quem
texid 3451 Jordi de Sant Jordi, Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber, escrit 1424 ad quem
texid 3444 Jordi de Sant Jordi, Axi com son sus l'espera los signes, escrit 1420 ad quem
texid 1907 Jordi de Sant Jordi, Cant vey li temps camgar e·nbrunusir, escrit 1416 - 1424
texid 3449 Jordi de Sant Jordi, D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia, escrit 1424 ad quem
texid 3456 Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amichs, de bens e de senyor, escrit 1424 ad quem
texid 3447 Jordi de Sant Jordi, Dompna, tot jorn vos vau preyan, escrit 1424 ad quem
texid 3452 Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
texid 3458 Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
texid 3454 Jordi de Sant Jordi, Enyorament, enuig, dol e desir, escrit 1424 ad quem
texid 1908 Jordi de Sant Jordi, Jus lo front port vostra bella semblança, escrit 1401 - 1424
texid 3455 Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
texid 3450 Jordi de Sant Jordi, No pot ren dir ne far que be estia, escrit 1424 ad quem
texid 1906 Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
texid 3448 Jordi de Sant Jordi, Sovint sospir, dona, per vos, de luny, escrit 1424 ad quem
texid 3446 Jordi de Sant Jordi, Tant es li mals que·m fayts soffrir, escrit 1424 ad quem
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3453 Jordi de Sant Jordi, Un cors gentil m'a tant enamorat, escrit 1424 ad quem
Source of Data for Persons bioid 1307 Jordi de Sant Jordi, poeta
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2011-03-14