Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2082
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number L.III.26
Copied 1546 - 1547 (A. Pagčs)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 242 (= IV + 1-182 + 182 [bis] + 183-232 + V)
Collation a6 b-t12 u6/5
Size pāgina 210 × 145 mm
caixa 180 × 80 mm
Hand mā itālica del s. XVI de molt bona factura, que escriu amb ploma metālˇlica (Pérez Mingorance)
Watermark altres difícil d'identificar, tallada pel plec
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoraciķ, perō la portada té, a imitaciķ de l'ediciķ de 1545 (Barcelona, Carles Amorķs), un requadre voltat de la llegenda “Renom de foenix home | Mereix qui feu | les obres daquest libre | Meritament”
Other features Justificaciķ: a ploma, assenyalant només els marges esquerre i dret
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones molt menudes, als angles de la caixa
Reclams: sense reclams
Signatures: cada quadern duu al primer foli, al marge inferior extern, la lletra que li correspon
Condition excelˇlent estat de conservaciķ; la numeraciķ antiga a ploma arriba fins al f. 150, des d'on continua una de moderna, a llapis, ambdues en xifres arābigues, el f. 181bis va quedar sense foliar; sķn en blanc els ff. 6v, 232v i els de guardes, llevat d'algunes indicacions de signatures al verso de la guarda que precedeix al text
Binding senzilla, en pergamí
Previous owners (oldest first) Robert Samuel Turner (Naixement 1818) 1888 (Bibliotheca Turneriana, n. 579 (segons Faulhaber es pot identificar aquest registre de l'inventari amb el present manuscrit))
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2081 Ed.: Barcelona: Arxiu Histōric de la Ciutat de Barcelona, Res. 12o-4. Barcelona: Carles Amorķs, 1545-12-22. Ausiās March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
References (most recent first) Catalogat a: Bibliotheca Turneriana. Catalogue of the first (second) Portion of the Library of the late Robert Samuel Turner, esq. (…) wich will be sold by auction, by Messrs. Sotheby, Wilkinson & Hodge auctioneers (1888) 281 , n. 579
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecciķ personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecciķ personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecciķ personal
Tractat a: March et al. (1952-59), Poesies 157 , n. C
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 46-7 , n. 90
Catalogat a: Castaņeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relaciķn a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 3-6 , n. 7
Tractat a: Massķ Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 170-3 , n. O8
Note cōpia de l'ediciķ de Carles Amorķs, Barcelona, 1545. Duu anotacions marginals i correccions. Als ff. 1v-4 inclou la taula alfabčtica i als ff. 4v-6v la de vocables obscurs; utilitza puntuaciķ de la mateixa mā i és bastant clara. Volum amb anotacions marginals i correccions

Internal Description
Number of texts in volume: 124
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1971
Location in volume ff. 1-232
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1735
Ausiās March, Cavaller. Poesies
Language catalā
Date escrit 1400 - 1459
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] LES OBRES DEL VALEROS y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausias march nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligentia posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula
rubr.: [ 1v] Taula y alphabet del present libre
índex: Aixi com cel / qui desija uianda. f. ij … [ 4v] … y contra fas / nau en golf perillan f. lxxxv
rubr.: Taula y alphabet dels uocables scurs
índex: .A. | Arma, per, o per anima … [ 6] … timps, per costes o per montaņa
rubr.: [ 7] Les obres del facundissim elegant uigil poeta strenu y antiquissim caualler. Ausias March
text: Qui no es trist / de mos dictats no cur … [ 232] … puix con cami / es via per les altres: | FINIS
Note conté cent vint-i-dues obres; al final hi ha dibuixada una creu grega
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4601
Location in volume ff. 7-8
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3929
Ausiās March, Cavaller. Qui no es trist de mos dictats no cur
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7] Les obres del facundissim elegant uigil poeta strenu y antiquissim caualler Ausias March
text: Qui no es trist / de mos dictats no cur … [ 8] … sens aquel seu / d'infinida potenįa.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 4602
Location in volume ff. 8-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3840
Ausiās March, Cavaller. Axí com cell qui desija vianda
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 8] Axi com cell / qui desija uianda … [ 10] … tot es dins uos / lo quem fa desijar.
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4603
Location in volume ff. 10-11
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3844
Ausiās March, Cavaller. Algú no pot haver en si poder
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 10] Algu no pot / hauer en si poder … [ 11] … pensant quel jorn me fora deffenent.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4604
Location in volume ff. 11-12v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3883
Ausiās March, Cavaller. Lo vizcahí queˇs troba'n Alemanya
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 11] Lo uiscahj / ques troba en alemanya … [ 12v] … e luny de uos / no trob res bo sens pena.
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 4605
Location in volume ff. 12v-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3847
Ausiās March, Cavaller. Alt e amor, d'on gran desig s'engendra
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 12v] Alt \e/ amor / d'hon gran desig s'engendra … [ 13] … cella, perque / amor, es desigual.
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4606
Location in volume ff. 13-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3951
Ausiās March, Cavaller. Tant en amor ma pens'a consentit
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 13] Tant en amor / ma pensa ha consentit … [ 14] … que sonara / mentre'l mon dels uius dur.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4607
Location in volume ff. 14-16
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3858
Ausiās March, Cavaller. Clar es e molt a tots los amadors
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 14] Clar es e molt a tots los amadors … [ 16] … com guardara/ lo quil serueix de dan?
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4608
Location in volume ff. 16-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3868
Ausiās March, Cavaller. Ja de amor tebeu jamés no sia
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 16] Ia de amor / tebeu iames yo sia … [ 17] … semblant gran dret / que la que yo am haja.
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4609
Location in volume ff. 17-18v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3942
Ausiās March, Cavaller. Si com hun rey, senyor de tres ciutats
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 17] Si com un Rey / senyor de tres įiutats … [ 18v] … e mostreu yo/ que ne perdut parlar.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 4610
Location in volume ff. 18v-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3899
Ausiās March, Cavaller. Noˇm pren axí com al petit vaylet
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 18v] Nom pren axi / com al petit uaylet … [ 19] … los pensamens / nom deuallen auall.
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'ediciķ de Pagčs. La tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 4611
Location in volume ff. 19-20
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3877
Ausiās March, Cavaller. Lexant a part l'estil dels trobadors
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 19] Leixant a part / lestil dels trobadors … [ 20] … no deu posar / lla hon, miracle sta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 4612
Location in volume ff. 20-21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3873
Ausiās March, Cavaller. La mia por d'alguna causa mou
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 20] La mia por / d'alguna causa mou … [ 21] … e puis me dol / tant com puch sofferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 4613
Location in volume ff. 21v-22v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3862
Ausiās March, Cavaller. Dona, siˇus am noˇm graescau amor
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 21v] Dona sius am nom graixcau amor … [ 22v] … si grat no han / hajaulos per ingrats
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 4614
Location in volume ff. 22v-23v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3934
Ausiās March, Cavaller. Sens lo desig de cosa desonesta
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 22v] Sens lo desigs [sic] / de cosa desonesta … [ 23v] … millor de tots/ haure nom sim conferme'
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 4615
Location in volume ff. 23v-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3952
Ausiās March, Cavaller. Tant he amat que mon grosser enginy
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 23v] Tant he amat / que mon grosser enginy … [ 24v] … oyla uos puix / ueritat reporta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 4616
Location in volume ff. 24v-25v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3958
Ausiās March, Cavaller. Tots los desigs escampats en lo mon
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 24v] Tot [sic] los desigs escampats en lo mon … [ 25v] … perden lo seny / y les uistes exorben
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 4617
Location in volume ff. 25v-27
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3900
Ausiās March, Cavaller. No pens algú que m'allarch en paraules
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 25v] No pens algu / quem allarch en paraules … [ 27] … la terca es / que fals apetit guarda
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 4618
Location in volume ff. 27-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3956
Ausiās March, Cavaller. Tot metge pren carech de conscienįa
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 27] Tot metge pren carrech de consienca … [ 28] … e compartir / degut fet no requer
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 4619
Location in volume f. 28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3944
Ausiās March, Cavaller. Siˇm demanau lo greu turment que pas
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Esparįa
text: Sim demanau / lo greu torment que pass … y en ser per uos / me dol fer curta uia
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 4620
Location in volume ff. 28-29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3938
Ausiās March, Cavaller. Si com aquell qui, per sa'nfinitat
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 28] Si com aquell / qui per sa infinitat … [ 29v] … ecom demi / nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 4621
Location in volume ff. 29v-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3866
Ausiās March, Cavaller. Fantasiant, Amor a mi descobre
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] Estramps
text: Fantasiant amor / a mi descobre … [ 31] … los grans tresors / sols amils manifesta
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 4622
Location in volume ff. 31-32
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3950
Ausiās March, Cavaller. Tal so com cell qui penssa que morrā
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 31] Tal so com cell / qui pensa que morra … [ 32] … ne tart lama / com deuos uull scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 4623
Location in volume ff. 32-33
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3903
Ausiās March, Cavaller. No sech lo temps mon pensament inmoble
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32] Stramps
text: No sech lo temps / mon pensament immoble … [ 33] … sia remes / lo peccat d'amor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 4624
Location in volume ff. 33-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3856
Ausiās March, Cavaller. Cervo ferit no desija la font
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 33] Ceruo ferit no desija la font … [ 34v] … res uenidor / trobar no pot en mi
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 4625
Location in volume ff. 34v-35v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3860
Ausiās March, Cavaller. Colguen les gents ab alegria festes
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 34v] Colguen les gents / ab alegria festes … [ 35v] … no fareu molt / quey doneu plena fe
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 4626
Location in volume ff. 35v-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3916
Ausiās March, Cavaller. Pren m'enaxí com al patrķ qu'en platga
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 35v] Prenmen axi / com a patro quen plaja … [ 36v] … sino d'aquell / que molt amor me costa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 4627
Location in volume ff. 36v-37v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3909
Ausiās March, Cavaller. Hohiu, hoiu, tots los qui be amats
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 36v] Hoyu hoyu / tots los qui be amats … [ 37v] … del atreuit / sia son temps perdut
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 4628
Location in volume ff. 38-39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3941
Ausiās March, Cavaller. Si com rictat no porta bens ab si
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 38] Si com rictat / no porta bens ab si … [ 39v] … laygua corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 4629
Location in volume ff. 39v-40v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3931
Ausiās March, Cavaller. Qui, sino foll, demana si m'enyor
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 39v] Qui si n'es foll / demana sim'enyor … [ 40v] … e guay daquells / quentre lurs mans esta.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 4630
Location in volume ff. 40v-41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3955
Ausiās March, Cavaller. Tot laurador es pagat del jornal
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40v] Sparįa
text: Tot laurador es pagat del iornal … [ 41] … encontr'aquel / qui uostre no uol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 4631
Location in volume ff. 41-42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3841
Ausiās March, Cavaller. Axí com cell quiˇn lo somniˇs delita
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 41] Axi com cell / qui'n lo somni's delita … [ 42] … e creure poch / sil enueios consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 4632
Location in volume f. 42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3843
Ausiās March, Cavaller. Axí com cell quiˇs veu prop de la mort
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42] esparįa
text: Axi com cell / quis veu prop dela mort … ire pel mon / vostr'orgull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 4633
Location in volume f. 42r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3921
Ausiās March, Cavaller. Quant plau a Déu que la fusta peresqua
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42] Esparįa
text: Quant plau a deu que la fusta peresca … [ 42v] … fortuna y cas / los torch en lur usatge
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 4634
Location in volume ff. 42v-44
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3926
Ausiās March, Cavaller. Quiˇm mostrarā la Fortuna loar
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 42v] Quim mostrara / la fortuna lohar … [ 44] … e majorment / lo qui es amoros
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 4635
Location in volume ff. 44-45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3932
Ausiās March, Cavaller. Quins tan segurs consells vas encerquant
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 44] Quins tant segurs / consells uas enįercant … [ 45] … m'arma roman / en aquest mon damnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 4636
Location in volume ff. 45-46
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3888
Ausiās March, Cavaller. Malventurķs no deu cerquar Ventura
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 45] Mal uenturos no deu cercar uentura … [ 46] … ablo desig / queli dona punctura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 4637
Location in volume ff. 46-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3854
Ausiās March, Cavaller. Cell qui d'altruy reb enug e plaer
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 46] Cell qui d'altruy reb enuig e plaher … [ 47] … leixant amor / quim traheix en crehenįa.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 4638
Location in volume ff. 47-48v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3875
Ausiās March, Cavaller. L'ome pel mon no munta'n gran valer
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 47] Pujar no pot algu en molt ualer … [ 48v] … car major dany / mereix ma gran uergonya.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 4639
Location in volume ff. 48v-50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3943
Ausiās March, Cavaller. Si Déu del cors la miˇarma sostrau
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 48v] Si deu del cos / la mi arma sostrau … [ 50] … per mon parlar / no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 4640
Location in volume ff. 50-51
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3893
Ausiās March, Cavaller. Molts homens hoig clamar-se de Fortuna
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 50] Molts homens hoig / clamarse de fortuna … [ 51] … puis que mes prop / compte desesperat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 4641
Location in volume ff. 51-52v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3845
Ausiās March, Cavaller. Alguns passats donaren-si a mort
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 51] Alguns passats / donaren si a mort … [ 52v] … nem fallira / de ben amar lo grat.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 4642
Location in volume ff. 52v-54
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3867
Ausiās March, Cavaller. Yo crit lo be siˇn algun loch lo se
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 52v] Yo crit lo be si n'algun loch lo se … [ 54] … dequem content / e perįo yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 4643
Location in volume ff. 54-55
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3906
Ausiās March, Cavaller. O Mort, qui est de molts mals medecina
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 54] O mort qui est / de molts mal medicina … [ 55] … e quant los call / aquella es lur mostra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 4644
Location in volume ff. 55-56
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3913
Ausiās March, Cavaller. Per molt amar ma vida es en dupte
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 55] Per molt amar / ma uida es en dupte … [ 56] … e que morra / sil desig es complit.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 4645
Location in volume ff. 56-57
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3961
Ausiās March, Cavaller. Volgra sser nat cent anys ho pus atras
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 56] Volgra ser nat / cent anys ho pus atras … [ 57] … a mi mateix / e tot lo mon hair
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 4646
Location in volume ff. 57v-63
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3864
Ausiās March, Cavaller. Entre Amor sso portat he Fortuna
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 57v] Entre amor / son posat e fortuna … [ 63] … lo poch y el molt / cascu per si lencolpa.
Poetic Stanza 29 x 8
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 5093
Location in volume ff. 63-64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3939
Ausiās March, Cavaller. Si com l'om rich qui per son fill treballa
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 63] Si com l'hom rich / qui per son fill treballa … [ 64] … en mi tot sol / a uos es ja erran
Condition incomplet
Poetic Form .
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'ediciķ de Pagčs. La tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 4647
Location in volume ff. 64-65
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3949
Ausiās March, Cavaller. Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 64] Sobres dolor m'a tolt l'imaginar … [ 65] … quant me recort / que res uos aie dir.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 4648
Location in volume ff. 65v-67v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3884
Ausiās March, Cavaller. Los ignorants Amor e sos exemples
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65v] Estramps
text: Los ignorants amor e sos exemples … [ 67v] … el altre es / general ignoranįa
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 4649
Location in volume ff. 68-69
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3853
Ausiās March, Cavaller. Callen aquells que d'Amor han parlat
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 68] Callen aquells / qui damor han parlat … [ 69] … per dona qu'en / uer amor se defensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 4650
Location in volume ff. 69-70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3959
Ausiās March, Cavaller. Veles e vents han mos desigs complir
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 69] Veles, e uents / han mon desig cumplit … [ 70v] … a joch de daus / uos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 4651
Location in volume ff. 70v-71v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3848
Ausiās March, Cavaller. Amor se dol com breument yo no muyr
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 70v] Amor se dol / com breument yo no muyr … [ 71v] … e per tornar / ia trob la uia torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 4652
Location in volume ff. 71v-73
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3878
Ausiās March, Cavaller. Lexe la Sort lo seu variat torn
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 71v] Leixe la sort / lo seu uariat torn … [ 73] … deu guart a mi / de ser ental uengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 4653
Location in volume ff. 73-74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3935
Ausiās March, Cavaller. Si be mostrau que mi no avorriu
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 73] Si be mostrau / que mi no hauorriu … [ 74] … tot aįom pren / deu hores enlo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 4654
Location in volume ff. 74v-76v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3933
Ausiās March, Cavaller. Retingaˇm Déu en mon trist pensament
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 74v] Retigam [sic] deu / en mon trist pensament … [ 76v] … yo so aquest / quem dich Ausias march
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 4655
Location in volume ff. 76v-77
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3880
Ausiās March, Cavaller. Lo jorn ha por de perdre sa claror
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 76v] Lo jorn ha por / de perdre sa calor … [ 77] … uaig ala fi / si merce nom defensa
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 4656
Location in volume ff. 77-78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3902
Ausiās March, Cavaller. Noˇs maravell algú perquč m'enyor
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 77] Nos marauell / algu perquem enyor … [ 78v] … de mal en be / en un punt son cayguts.
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 4657
Location in volume ff. 78v-80
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3927
Ausiās March, Cavaller. Quiˇm tornarā lo temps de ma dolor
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 78v] Quim tornara / lo temps de ma dolor … [ 80] … es lo defalt / com yo no puch amar.
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 4658
Location in volume ff. 80v-82
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3863
Ausiās March, Cavaller. En aquell temps sentí d'Amor delit
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 80v] En aquell temps / senti d'amor delit … [ 82] … ho tal dolor / que sab prou quiu sab dir
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 4659
Location in volume ff. 82-83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3901
Ausiās March, Cavaller. No pot mostrar lo mon menys pietat
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 82] No pot mostrar / lo mon menys pietat … [ 83] … e fort estret / quant sobre mi s'estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 4660
Location in volume ff. 83-84
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3891
Ausiās March, Cavaller. Molt he tardat en descobrir ma falta
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 83] Molt he tardat / en descubrir ma falta … [ 84] … ma uoluntat / fahent d'amor siruenta.
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 4661
Location in volume ff. 84-85
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3876
Ausiās March, Cavaller. Lā so atčs d'on so volgut fugir
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 84] La so ates / d'hon son uolgut fugir … [ 85] … ja conech cert / que so mes que mesqui
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 4662
Location in volume ff. 85v-86v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3836
Ausiās March, Cavaller. A mal estrany es la pena estranya
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 85v] A mal estrany / es la pena estranya … [ 86v] … mas dorm segur / de present ensos laįos
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 4663
Location in volume ff. 86v-88
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3953
Ausiās March, Cavaller. Tant he amat que vinch en desamar
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 86v] Tant he amat / que uinch en desamar … [ 88] … de qual seuol costat / jaheu en fanch.
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 4664
Location in volume ff. 88-89
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3910
Ausiās March, Cavaller. On es lo loch on ma penssa repose?
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 88] Hon es lo loch hon ma pensa repose … [ 89] … car en raho qual sera lo qui uisca
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 4665
Location in volume f. 89
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3937
Ausiās March, Cavaller. Si col malalt qui lonch temps ha que jau
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Sparįa
text: Si col malalt / qui lonch temps ha que jau … un mal extrem / atracat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 4666
Location in volume ff. 89-90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3896
Ausiās March, Cavaller. No guart avant ne membre lo passat
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 89] No guart auant / ne membre lo passat … [ 90v] … y a molt mesqui / nol fareu portar jou.
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 4667
Location in volume ff. 90v-93v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3923
Ausiās March, Cavaller. Quč m'ha calgut contemplar en Amor
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 90v] Que'm ha calgut / contemplar en amor … [ 93v] … e yom confes / que fuy lo foll aquell
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 4668
Location in volume ff. 93v-94v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3963
Ausiās March, Cavaller. Vķs qui sabeu de la tortraˇl costum
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 93v] Vos qui sabeu / dela tortral costum … [ 94v] … nos pot saber / l'endrec quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 4669
Location in volume ff. 94v-95v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3870
Ausiās March, Cavaller. Ja tots mos cants me plau metr'en oblit
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 94v] Ia tots mos cants / me plau metr'en oblit … [ 95v] … lo qui'n amor / deles dones han uia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 4670
Location in volume ff. 95v-96v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3852
Ausiās March, Cavaller. Beˇm maravell com l'ayre no s'altera
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 95v] Bem marauell / com l'ayre nos altera … [ 96v] … per no errar / maldichuos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 4671
Location in volume ff. 96v-97v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3838
Ausiās March, Cavaller. Ab vķs me pot Amor ben esmenar
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 96v] Ab uos me par / amor ben smenar … [ 97v] … creheulo ferm / carno fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 4672
Location in volume ff. 98-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3898
Ausiās March, Cavaller. Noˇm fall recort del temps tan delitķs
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 98] Yom recort be / del temps tan delitos … [ 99] … tornauos lla / hon de primer estaueu.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 4673
Location in volume ff. 99-100
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3947
Ausiās March, Cavaller. Si pres grans mals un beˇm serā guardat
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 99] Si pres grans mals / un bem'sera guardat … [ 100] … no lhan sentit / e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 4674
Location in volume ff. 100-101
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3881
Ausiās March, Cavaller. Lo temps es tal que tot animal brut
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 100] Lo temps es tal / que tot animal brut … [ 101] … e mon pit flach / lo passi de rams canta
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 4675
Location in volume ff. 101-103
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3925
Ausiās March, Cavaller. Qui es aquell qui en Amor contemple
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 101] Qui es aquell / qui en amor contemple … [ 103] … La raho pert / que es en ell princesa
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 4676
Location in volume ff. 103-104
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3837
Ausiās March, Cavaller. Ab tal dolor com l'esperit s'arranqua
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 103] Ab tal dolor / com l'esperit sarranca … [ 104] … plaume tot įo / de que uinch tost en ira
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 4677
Location in volume ff. 104v-105v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3861
Ausiās March, Cavaller. Coratge meu, a prendr'esforį molt tarts
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 104v] Coratje meu / a pendre sforį molt tart … [ 105v] … e son aquests / los qui de uos sencenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 4678
Location in volume ff. 105v-106v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3871
Ausiās March, Cavaller. Junt es lo temps que mon goig es complit
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 105v] Junt es lo temps / que mon goig es complit … [ 106v] … d'aquest gran uol / la raho n mi murmura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 4679
Location in volume ff. 106v-107v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3885
Ausiās March, Cavaller. Ma voluntat, amant-vos, se contenta
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 106v] Ma uoluntat / amant uos se contenta … [ 107v] … mas del durar / quant hi pens dol mafferra [?]
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 4680
Location in volume ff. 107v-110
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3895
Ausiās March, Cavaller. No cal duptar que sens ulls hom pot veure
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 107v] No cal duptar que sens ulls pot hom ueure … [ 110] … lo seu poder / sens dolor no s'acaba
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 10
Note manquen els vv. 91-92 de l'ediciķ de Pagčs
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 6419
Location in volume ff. 110-111
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3908
Ausiās March, Cavaller. O vos, mesquins, qui sots terra jaheu
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 110] O uos mezquins / qui sots terra jaeu … [ 111] … car sinol uer / lenteniment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 4681
Location in volume ff. 111-112
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3915
Ausiās March, Cavaller. Por de pijor a molts fa pendre mort
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 111] Por de pijor / a molts fa pendre mort … [ 112] … quen aquest mon / no poden mal atendre [?]
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 4682
Location in volume ff. 112-117v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3920
Ausiās March, Cavaller. Qual ser'aquell que fora sí mateix
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 112] Qual sera'quell / qui fore si mateix … [ 117v] … lo qui d'amor / com bestia sentit
Poetic Stanza 29 x 8
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 7742
Location in volume f. 118
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3949
Ausiās March, Cavaller. Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 118] Yo contrafac / nau en golf perillan … quant me recort / que res uos haja dir
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'ediciķ de Pagčs. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 4683
Location in volume ff. 118v-119v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3904
Ausiās March, Cavaller. No so gosat en demanar mercč
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 118v] No so gosat / en demanar merįe … [ 119v] … uelleam plau / qui dels mals es sement
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 6420
Location in volume ff. 119v-122v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3945
Ausiās March, Cavaller. Si'n algun temps me clamí sens rahķ
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 119v] S'in algun temps / me clami sens raho … [ 122v] … e que no leix / lo fin or per estany
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 4684
Location in volume ff. 122v-123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3911
Ausiās March, Cavaller. Paor noˇm sent que Sobreslaus me venįa
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122v] Estramps
text: Pahor no sent / que sobres laus me uenįa … [ 123v] … culpa noy cau / si uenen per contrari
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 4685
Location in volume ff. 124-125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3914
Ausiās March, Cavaller. Perquč m'es tolt poder delliberar?
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 124] Perque m'es tolt / poder deliberar … [ 125] … noy puch entrar / quey pert l'enteniment
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 4686
Location in volume ff. 125v-126v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3857
Ausiās March, Cavaller. Clamar noˇs deu qui molt cerqua e troba
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 125v] Clamar nos deu / qui mal įerca el troba … [ 126v] … donchs com sera / entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 4687
Location in volume ff. 126v-132v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3879
Ausiās March, Cavaller. Lo cinquen peu del moltķ ab gran cura
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126v] Estramps
text: Lo įinquen peu / del molto ab gran cura … [ 132v] … e lo cors fam / y en fastig uolent passa
Condition incomplet
Poetic Stanza 30 x 8
Note manquen els vv. 241-244 de l'ediciķ de Pagčs
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 4688
Location in volume ff. 132v-134v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3886
Ausiās March, Cavaller. Malament viu qui delit pert de viure
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 132v] Malament uiu / qui delit pert de uiure … [ 134v] … plorant ull / y mi bocca no canta
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 6421
Location in volume ff. 134v-135v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3905
Ausiās March, Cavaller. O fort dolor, yoˇt prech que mi perdons
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 134v] O fort dolor / yot prech que mi perdons … [ 135v] … los amadors / amant comunament
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 4689
Location in volume ff. 135v-138v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3917
Ausiās March, Cavaller. Puys me penit, senyal es cert que baste
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 135v] Puix me penit / senyal es cert que baste … [ 138v] … que vostre be / porta dolor extrema
Poetic Stanza 12 x 10, 1 x 2
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 6422
Location in volume ff. 138v-139v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3890
Ausiās March, Cavaller. Mes voluntats en gran part discordants
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 138v] Mes uoluntats / en gran part descordants … [ 139v] … per mal esguart / nom sia mal grait
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 4690
Location in volume ff. 139v-141v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3846
Ausiās March, Cavaller. Als fats coman tot quant serā de mi
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 139v] Als fats coman / tot quant sera demi … [ 141v] … si al uoler / gouerna l'apetit
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 6424
Location in volume f. 141v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3940
Ausiās March, Cavaller. Si com lo taur s'en va fuyt pel desert
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 141v] Si com lo Taur / sen ua uyt per lo desert … La gran pahor / quim tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 6423
Location in volume ff. 141-142v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3960
Ausiās March, Cavaller. Vengut es temps que serā conegut
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 141] Vengut es temps / que sera conegut … [ 142v] … e Deu lla donchs / lo fara segur d'ell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 4692
Location in volume ff. 142v-144v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3912
Ausiās March, Cavaller. Per lo camí de mort e cercat vida
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142v] estramp
text: Per lo cami de mort he cercat uida … [ 144v] … e perque donchs / aquest us en mi tranca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 4693
Location in volume ff. 144v-145v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3948
Ausiās March, Cavaller. Sia cascú per ben hoir attent
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 144v] Sia cascu / per ben hojr aten … [ 145v] … que no ymagin / que hauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 4694
Location in volume ff. 145v-146v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3936
Ausiās March, Cavaller. Si col malalt queˇl metge lo fa cert
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 145v] Si col malalt / quil metje lo fa cert … [ 146v] … La torre gran / li sembla gra de mill
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 4695
Location in volume ff. 147-149
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3851
Ausiās March, Cavaller. Aquesta és perdurable dolor
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 147] Aquesta's la / perdurable dolor … [ 149] … a quatre peus / de anar qui no creu
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 4696
Location in volume ff. 149-150
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3842
Ausiās March, Cavaller. Axí com cell quiˇs parteix de sa terra
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 149] Axi com cell / quis parteix de sa terra … [ 150] … axi mateix / yo non he sentiment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 4697
Location in volume ff. 150-153v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3855
Ausiās March, Cavaller. Cert es de mi que no meˇn cal fer compte
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 150] Cert es de mi / que no men cal fer compte … [ 153v] … ma uoluntat / e l'apetit son uaris
Condition incomplet
Poetic Stanza 13 x 10
Note manquen els vv. 61-70, 101-110 i 151-152 de l'ediciķ de Pagčs
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 6425
Location in volume ff. 153v-155v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3887
Ausiās March, Cavaller. Maleyt lo jorn queˇm fon donada vida
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 153v] Maleyt lo iorn / quem fo donada uida … [ 155v] … prenent l'en parts / per lo tot de aquella
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 10
Note manquen els vv. 11-20,, 41-50 i 101-102 de l'ediciķ de Pagčs
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 6426
Location in volume ff. 155v-157v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3892
Ausiās March, Cavaller. Molt me par bo que pens de l'altre mon
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 155v] Molt me par be / que pens del altre mon … [ 157v] … un punt de be / molt ne porta de mal
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 4698
Location in volume ff. 157v-159v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3894
Ausiās March, Cavaller. Mon bon senyor, puix que parlar en prosa
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 157v] Mon bon senyor / puixque parlar en prosa … [ 159v] … e siu fara / jam ueig ab ell caįant
Poetic Stanza 9 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreįa”
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 4699
Location in volume ff. 159v-162v + 167-172
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3954
Ausiās March, Cavaller. Tot entenent amador me entengua
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 159v] Tot entenent amador mi entenga … [ 172] … enuergonyit / yo crech de son lloch caja
Poetic Stanza 34 x 10
Note els folis estan mal ordenats, de tal manera que en els ff. 162-166 s'han interpolat versos de la composiciķ “Aquelles mans que jamés perdonaren”. A l'onzena cobla hi ha un vers sobrer, que ha estat ratllat
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 4700
Location in volume ff. 172-174
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3889
Ausiās March, Cavaller. Mentre d'Amor sentí sa passiķ
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 172] Mentre d'amor / senti sa passio … [ 174] … e ja en mi / los trobe alterats
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 4701
Location in volume ff. 174r-v + 163-166v + 175-176
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3850
Ausiās March, Cavaller. Aquelles mans, que jamés perdonaren
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 174] Aquelles mans que james perdonaren … [ 176] … mescladament partirem nostros cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Note els folis estan mal ordenats, i els vv. 33-200 d'aquesta composiciķ s'han interpolat en“Tot entenent amador mi entenga”
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 4702
Location in volume ff. 176-178v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3930
Ausiās March, Cavaller. Qui ser'aquell del mķn superior
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 176] Qui ser'aquell / del mon superior … [ 178v] … […] on es lestatge seu
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 4703
Location in volume ff. 178v-182
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3918
Ausiās March, Cavaller. Puys me trob sol en amor, a mi sembla
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 178v] Puix me trob sol / en amor a mi sembla … [ 182] … ma lla hon ua / mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 4704
Location in volume ff. 182-182v bis
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3924
Ausiās March, Cavaller. Que val delit, puys no es conegut
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 182] Que ual delit / puix no es conegut … [ 182v bis] … fes me saber / si pregar por tu cal
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 4705
Location in volume ff. 183-184
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3946
Ausiās March, Cavaller. Si per null temps creguí ser amador
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 183] Si per null temps / cregui ser amador … [ 184] … que solament haia nom de resclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 4706
Location in volume ff. 184v-185v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3872
Ausiās March, Cavaller. La gran dolor, que llengua no pot dir
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 184v] La gran dolor / que lengua no pot dir … [ 185v] … lo teu sguart nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 4707
Location in volume ff. 185v-187
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3849
Ausiās March, Cavaller. Aquell ateny tot quan atenyer vol
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 185v] Aquell ateny / tot quant atenyer uol … [ 187] … e pel diners [sic] alur hostal uendran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 4708
Location in volume ff. 187-193v + 198
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3928
Ausiās March, Cavaller. Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 187] Qui de persi / ne per Deu uirtuts usa … [ 198] … perqu'ab ull flach / miren cosa difficil
Poetic Stanza 36 x 8
Note els folis estan descompaginats, de manera que als ff. 194-197v s'interpolen versos de la composiciķ comenįada “Lo tot es poch įo perque treballam”
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 4709
Location in volume ff. 198-201v + 194-197v + 202-206
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3882
Ausiās March, Cavaller. Lo tot es poch įo per que treballam
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 198] Lo tot es poch / įo perque treballam … [ 206] … homs en bell ort / son los homens del mon
Condition incomplet
Poetic Stanza 30 x 8, 1 x 1, 1 x 7, 9 x 8
Note manquen els vv. 242-249 de l'ediciķ de Page's. Els folis on s'ha copiat aquesta composiciķ estan descompaginats
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 4710
Location in volume ff. 206-212
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3874
Ausiās March, Cavaller. La vida's breu e l'art se mostra longa
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 206] La uida s breu / e l'art se mostra longa … [ 212] … los fets del mon / uan de bon obra n mala
Condition incomplet
Poetic Stanza 24 x 10
Note manquen els vv. 171-180 del text editat per Pagčs
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 4711
Location in volume ff. 212-214
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3907
Ausiās March, Cavaller. O quant es foll qui tem lo forįat cas
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 212] O quant es foll / qui tem lo forįat cas … [ 214] … fes nos hauer / tants [sic] fe com uolem
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 85-88 de l'ediciķ de Pagčs. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 4712
Location in volume ff. 214-224
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3859
Ausiās March, Cavaller. Cobrir no pusch la dolor quiˇm turmenta
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 214] Cobrir no puch / la dolor quim turmenta … [ 224] … sen ella s foll ui en deu spera y fia
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 10, 1 x 9, 27 x 10
Note manquen els vv. 85, 171-190 i 421-422 de l'ediciķ de Pagčs
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 4713
Location in volume ff. 224-226v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3897
Ausiās March, Cavaller. Noˇm clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 224] Nom clam d'algu / quen mon mal haja colpa … [ 226v] … sil passionat / ha la raho sencera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 4714
Location in volume ff. 226v-232
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3919
Ausiās March, Cavaller. Puys que sens tu algú a tu no basta
Language catalā
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 226v] Puix que sens tu / algu a tu no basta … [ 232] … puix son cami / es uia per les altres. FINIS.
Poetic Stanza 28 x 8
Record Status Created 1992-01-18
Updated 2013-11-26