Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2081
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?
Collection: Call number Res. 12o-4
Title of volume Ausias March | LES | OBRES | Barcelona 1545 ( al teixell)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 4 + i-clxiii
4 + i-clxxij
Collation 4 A-V8 X12
Page Layout 30 línies (f. ii)
Size pàgina 141 × 88 mm (f. ii)
caixa 112 × 63 mm
Font humanística
Pictorial elements Caplletra decorada amb motius vegetals, de quatre unitats de pauta (al f. [j])
Xilografia gravat de l'Au Fènix voltat de la llegenda “Renom de Foenix home | Mereix qui feu | Les obres daquEst libre | Meritament” (a la portada)
Condition els preliminars i el f. [i] no tenen guarisme. Errades a les signatures de quadern: E iij (per F iij), en blanc els llocs corresponents a D iij, K iij; errades a la foliació: xxxj (per xxxiij), xxxiij (per xxxv), xxxv (per xxxvij), xxxvij (per xxxix), xxxxij (per xxxxiij), xxxxviij (per xxxxvij), CxLviij (per Cxxxviij) CL (per CxL), CLiiij (per CxLiiij)
Binding moderna
Associated persons Altres tenia un exemplar Florentin-Achille Seillière (Baron), Baró
Altres tenia un exemplar Pedro Caro y Sureda, 3r. Marqués de la Marquesat de la Romana
Altres tenia un exemplar Robert Samuel Turner (Naixement 1818)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2082 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.III.26. 1546 - 1547. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 7 , n. 151295
Tractat a: Catalogue de Livres rares et précieux, manuscrits et imprimés, composant la Bibliothèque de feu M. Le Baron Ach. S[eillière] (1890) 140 , n. 554
Tractat a: Bibliotheca Turneriana. Catalogue of the first (second) Portion of the Library of the late Robert Samuel Turner, esq. (…) wich will be sold by auction, by Messrs. Sotheby, Wilkinson & Hodge auctioneers (1888) 1:131 , n. 1768
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Tractat a: Escartí (1997), La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March (1539)
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 545 , n. 78
Catalogat a: Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84) , n. M-636
Tractat a: March et al. (1952-59), Poesies 160-1 , n. c
Tractat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2127
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 256 , n. q3
Tractat a: Genovés y Olmos et al. (1911-14), Bibliografía valenciana. Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana desde 1494 fins 1910 1:107-08
Catalogat a: Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 41-42 , n. 98
Catalogat a: Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 117
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 3 , n. 2911
Catalogat a: Brunet (1860-65), Manuel du libraire et de l'amateur de livres 3:1397
Tractat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 363
Tractat a: Fuster (1827-30), Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno 1:26
Note un exemplar d'aquesta edició es trobava a la Biblioteca del Marqués de la Romana, un altre a la del Baró de Seillière i també era a la Bibliotheca Turneriana, exemplars que encara no hem pogut identificar entre els examinats

Internal Description
Number of texts in volume: 124
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1972
Location in volume ff. 4 prel. + i-clxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1735
Ausiàs March, Cavaller. Poesies
Language català
Date escrit 1400 - 1459
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] LES OBRES DEL VALEROS Y EXTRENV CAVALLER. VIGIL Y ELEGANTISSIM POeta Ausias March. Nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligencia. Posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula. M.D.XXXXV
tit.: [ 1v prel.] Taula y alphabet del Present Libre
índex: A | Axi com cel / qui desija vianda. fo. ij … [ 3v prel.] … Yo contrafas / Nau en golf perillan. f. lxxxv
tit.: [ 3v prel.] Taula y alfabet dels vocables'scurs
índex: A | arma, per, o por anima … [ 4v prel.] … timpes per costes o por montañas
tit.: [ [j]] LES OBRES DEL FACVNDISSIM Y ELEGANT VIGIL POeta. Strenu y antiquissim Caualler. Ausias March.
text: Q4VI no es trist / de mos dictats no cur | o'nalgun temps / que sia trist stat … [ clxxiiv] … mas tals quals son / d'aquestes me abunda | puix son cami / es via per les altres. | FINIS
registre: +A.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x
colofó: Foren impeses [sic] y acabades les obres del extrenu cauoller [sic] mossen Ausias March en la insigne Ciutat de Barcelona per Carles amoros Prouencal en lany M.D. xxxxv. a. xxij. del mes de Desembre
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6264
Location in volume f. [j]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3929
Ausiàs March, Cavaller. Qui no es trist de mos dictats no cur
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [j]] LES OBRES DEL FACVNDISSIM Y ELEGANT VIGIL POeta. Strenu y antiquissim Caualler. Ausias March.
tit.: Q4Vi no es trist / de mos dictats no cur … [ iv] … sens aquell seu d'infinida potença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6265
Location in volume ff. ij-iij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3840
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui desija vianda
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ij] A2Xi com cell / qui desija yianda [sic] … [ iij] … tot es dins vos / lo quem fa desijar
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 6266
Location in volume f. iijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3844
Ausiàs March, Cavaller. Algú no pot haver en si poder
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ iij] A2Lgu no pot / hauer en si poder … [ iijv] … pensant quel iorn / me fora deffenent
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 6267
Location in volume f. iiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3883
Ausiàs March, Cavaller. Lo vizcahí que·s troba'n Alemanya
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ iiij] L2O viscahi / ques troba'n alemanya … [ iiijv] … e luny de vos / no trob res bo sens pena
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 6268
Location in volume f. v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3847
Ausiàs March, Cavaller. Alt e amor, d'on gran desig s'engendra
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ v] A2Lt e amor / d'hon gran desig se'ngendra … cella, per que / amor, es desigual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 6269
Location in volume ff. v-vj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3951
Ausiàs March, Cavaller. Tant en amor ma pens'a consentit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ vj] T2Ant en amor / mapens'ha consentit … [ vj] … que sonara / mentre'l mon dels vius dur
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 6270
Location in volume ff. vj-vij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3858
Ausiàs March, Cavaller. Clar es e molt a tots los amadors
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ vj] C2Lar es e molt / a tots los amadors … [ vij] … com guardara / lo quil serueix de dan
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 6271
Location in volume ff. vijv-viij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3868
Ausiàs March, Cavaller. Ja de amor tebeu jamés no sia
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ vijv] I2A de amor / tebeu, james yo sia … [ viij] … semblam gran dret / que la que yo am, l'haja
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 6272
Location in volume ff. viijv-ix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3942
Ausiàs March, Cavaller. Si com hun rey, senyor de tres ciutats
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ viijv] S2I com vn Rey / senyor de tres ciutats … [ ix] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 6273
Location in volume f. ixr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3899
Ausiàs March, Cavaller. No·m pren axí com al petit vaylet
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ix] N2Om pren axí / com al petit vaylet … [ ixv] … los pensaments / nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 6274
Location in volume ff. ixv-xv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3877
Ausiàs March, Cavaller. Lexant a part l'estil dels trobadors
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ixv] L2Eixant apart, lestil dels trobados … [ xv] … nos deu posar / lla hon, miracle, sta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 6275
Location in volume ff. xv-xjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3873
Ausiàs March, Cavaller. La mia por d'alguna causa mou
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xv] L2A mia por / d'alguna causa mou … [ xjv] … e puis me dol / tant com puch soferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 6276
Location in volume ff. xjv-xij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3862
Ausiàs March, Cavaller. Dona, si·us am no·m graescau amor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xjv] D2Ona sius am / nom graixcau amor … [ xij] … si grat non han / hajau los per ingrats
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 6277
Location in volume ff. xij-xiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3934
Ausiàs March, Cavaller. Sens lo desig de cosa desonesta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xij] S2Ens lo desig / de cosa desonesta … [ xiij] … millor de tots / haure nom, sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Toanada” [sic]
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 6278
Location in volume ff. xiij-xiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3952
Ausiàs March, Cavaller. Tant he amat que mon grosser enginy
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xiij] T2Ant he amat / que mon grosser enginy … [ xiiij] … oyula vos / puix veritat reporta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 6279
Location in volume ff. xiiij-xv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3958
Ausiàs March, Cavaller. Tots los desigs escampats en lo mon
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xiiij] T2Ots los desigs / escampats enlo mon … [ xv] … perden lo seny / e les vistes exorben
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 6280
Location in volume ff. xv-xvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3900
Ausiàs March, Cavaller. No pens algú que m'allarch en paraules
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xv] N2O pens algu / quem allarch en paraules … [ xvj] … la terça es / que fals, apetit guarda
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 6281
Location in volume f. xvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3956
Ausiàs March, Cavaller. Tot metge pren carech de consciença
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xvj] T2Ot metge pren / carrech de consiença … [ xvjv] … e compartit / degun fet no requer
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 6282
Location in volume f. xvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3944
Ausiàs March, Cavaller. Si·m demanau lo greu turment que pas
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvjv] Esparça
text: S2Im demamau / lo greu turment que pas … y en ser per vos / me dol, fer curta via
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 6283
Location in volume f. xvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3938
Ausiàs March, Cavaller. Si com aquell qui, per sa'nfinitat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xvij] S2I com aquell / qui per sa'nfinitat … [ xvijv] … e com demi / nous mostrau des altar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 6284
Location in volume ff. xvijv-xviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3866
Ausiàs March, Cavaller. Fantasiant, Amor a mi descobre
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvijv] Estramps
text: E2antasiant [sic] amor / ami descobre … [ xviijv] … los grans tresors / sols amils manifesta
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Toanada” [sic]
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 6285
Location in volume f. xixr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3950
Ausiàs March, Cavaller. Tal so com cell qui penssa que morrà
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xix] T2Al so com cell / qui pensa que morra … [ xixv] … ne tart la ma / com de vos vull'scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 6286
Location in volume ff. xixv-xxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3903
Ausiàs March, Cavaller. No sech lo temps mon pensament inmoble
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xixv] Stramps
text: N2O sech lo temps / mon pensament immoble … [ xxv] … sia remes / lo peccat d'amor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 6287
Location in volume ff. xxv-xxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3856
Ausiàs March, Cavaller. Cervo ferit no desija la font
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxv] C2Eruo ferit / no desija la font … [ xxjv] … res venidor / trobar nos pot en mi
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 6288
Location in volume ff. xxjv-xxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3860
Ausiàs March, Cavaller. Colguen les gents ab alegria festes
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxjv] C2Olguen les gents / ab alegria festes … [ xxijv] … no fareu molt / quey doneu plena fe
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 6289
Location in volume ff. xxijv-xxiji
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3916
Ausiàs March, Cavaller. Pren m'enaxí com al patró qu'en platga
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxijv] P2Ren men aixi / com a patro que'n plaja … [ xxiji] … sino d'aquell que molt amor me costa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 6290
Location in volume ff. xxijiv-xxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3909
Ausiàs March, Cavaller. Hohiu, hoiu, tots los qui be amats
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxijiv] H2Oyu hoyu / tots los qui be amats … [ xxiiij] … del atreuit / sia son temps perdut
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 6291
Location in volume ff. xxiiij-xxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3941
Ausiàs March, Cavaller. Si com rictat no porta bens ab si
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxiiij] S2I com rictat / no porta ben ab si … [ xxvv] … laygua corrent / amunt se puga'stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 6292
Location in volume ff. xxvv-xxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3931
Ausiàs March, Cavaller. Qui, sino foll, demana si m'enyor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxvv] Q2Vi sino's foll / demana sim enyor … [ xxvj] … e guany d'aquells / que'ntre l'urs [sic] mans estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 6293
Location in volume f. xxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3955
Ausiàs March, Cavaller. Tot laurador es pagat del jornal
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvjv] Sparça
text: T2Ot laurodor [sic] / es pagat del jornal … encontra'aquell / qui vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 6294
Location in volume ff. xxvjv-xxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3841
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·n lo somni·s delita
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxvjv] A2Xi com cell / qui'n lo somnis delita … [ xxvijv] … e creure poch sil'enuejos consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 6295
Location in volume ff. xxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3843
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·s veu prop de la mort
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvijv] Esparça
text: A2Xi com cell / quis veu prop dela mort … ire pel mon / vostre'rgull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 6296
Location in volume f. xxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3921
Ausiàs March, Cavaller. Quant plau a Déu que la fusta peresqua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvijv] Esparça
text: Q2Vant plau a Deu / que la fusta peresca … fortuna, y cas / los trob'en lur vsatge
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 6297
Location in volume ff. xxviij-xxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3926
Ausiàs March, Cavaller. Qui·m mostrarà la Fortuna loar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxviij] Q2Vim, mostrara / la fortuna lohar … [ xxix] … e majorment / lo qui es amoros
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 6298
Location in volume f. xxixr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3932
Ausiàs March, Cavaller. Quins tan segurs consells vas encerquant
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxix] Q2Vins tan segurs / consells vas encercant … [ xxixv] … ma'rma roman / en aquest mon damnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 6299
Location in volume f. xxxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3888
Ausiàs March, Cavaller. Malventurós no deu cerquar Ventura
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxx] M2Al venturos / no deu cercar ventuta [sic] … [ xxxv] … ab lo desig qui li dona punctura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 6300
Location in volume ff. xxxv-xxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3854
Ausiàs March, Cavaller. Cell qui d'altruy reb enug e plaer
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxv] C2Ell qui daltruy / reb enuig e plaher … [ xxxjv] … leixant amor / quim traheix en crehença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 6301
Location in volume ff. xxxjv-xxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3875
Ausiàs March, Cavaller. L'ome pel mon no munta'n gran valer
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxjv] P2Vjar no pot / algu en molt valer … [ xxxij] … car major dany / mereix ma gran vergonya
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 6302
Location in volume ff. xxxijv-xxxi [sic = xxxiij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3943
Ausiàs March, Cavaller. Si Déu del cors la mi·arma sostrau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxijv] S2I Deu del cos / lamia'rma sostrau … [ xxxi [sic=xxxiij]v] … per mon parlar / no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 6303
Location in volume ff. xxxi [sic = xxxiij]v-xxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3893
Ausiàs March, Cavaller. Molts homens hoig clamar-se de Fortuna
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxi [sic=xxxiij]v] M2Olts homens hoig / clamar se de fortuna … [ xxxiiij] … puis que mes prop / compte desesperat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 6304
Location in volume ff. xxxiiijv-xxxiij [sic = xxxv]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3845
Ausiàs March, Cavaller. Alguns passats donaren-si a mort
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxiiijv] A2Lguns passats / donaren si a mort … [ xxxiij [sic=xxxv]] … nem fallira / de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 6305
Location in volume ff. xxxiij [sic = xxxv]-xxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3867
Ausiàs March, Cavaller. Yo crit lo be si·n algun loch lo se
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxiij [sic=xxxv]] Y2O crit lo be / si'n algun loch lo se … [ xxxvj] … de quem content / e per ço, yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 6306
Location in volume ff. xxxvjv-xxxv [sic = xxxvij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3906
Ausiàs March, Cavaller. O Mort, qui est de molts mals medecina
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxvjv] O2 Mort qui est / de molts mals medicina … [ xxxv [sic=xxxvij]] … e quant los call / aquella, es llur mostra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 6307
Location in volume ff. xxxv [sic = xxxvij]-xxxvijj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3913
Ausiàs March, Cavaller. Per molt amar ma vida es en dupte
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxv [sic=xxxvij]] Per molt amar / ma vida es en dubte … [ xxxvijj] … e que morra / si'l desig es complít
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 6308
Location in volume f. xxxvijjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3961
Ausiàs March, Cavaller. Volgra sser nat cent anys ho pus atras
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxvijj] V2Olgra ser nat / cent anys ho pus atras … [ xxxijjv] … a mi mateix / e tot lo mon ahir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 6309
Location in volume ff. xxxvij-xxxxij [sic = xxxix-xxxxiij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3864
Ausiàs March, Cavaller. Entre Amor sso portat he Fortuna
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxvij [sic=xxxix]] E2Ntre amor / son posat e fortuna … [ xxxxij [sic=xxxxiij]] … lo poch, y'l molt / cascu per si lencolpa
Poetic Stanza 29 x 8
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 6310
Location in volume ff. xxxxij [sic = xxxxiij]-xxxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3939
Ausiàs March, Cavaller. Si com l'om rich qui per son fill treballa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxxij [sic=xxxxiij]] S2I com l'hom rich / qui per son fill treballa … [ xxxxiiij] … en mi tot sol / a vos es ja erran
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 6470
Location in volume f. xxxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3949
Ausiàs March, Cavaller. Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxxiiij] S2Obres dolor / m'a tolt l'imaginar … [ xxxxiiijv] … quant me recort / que res vos aje'dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 6471
Location in volume ff. xxxxv-xxxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3884
Ausiàs March, Cavaller. Los ignorants Amor e sos exemples
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxv] Estramps
text: L2Os ignorants / amor e sos eixemples … [ xxxxvjv] … el altre es / general ignorança
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 6472
Location in volume ff. xxxxvjv-xxxxviij [sic = xxxxvij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3853
Ausiàs March, Cavaller. Callen aquells que d'Amor han parlat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxxvjv] C2Allen aquells / qui d'amor han parlat … [ xxxxviij [sic=xxxxvij]v] … per dona que'n / ver amor se defensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 6473
Location in volume ff. xxxxviij [sic = xxxxvij]v-xxxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3959
Ausiàs March, Cavaller. Veles e vents han mos desigs complir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxxviij [sic=xxxxvij]v] V2Eles, e vents / han mon desig cumplir … [ xxxxviijv] … a joch de daus / vos a comparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 6474
Location in volume ff. xxxxviijv-xxxixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3848
Ausiàs March, Cavaller. Amor se dol com breument yo no muyr
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxxviijv] A2Mor se dol / com breument, yo no muyr … [ xxxixv] … e per tornar / ja trob la vida torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 6475
Location in volume ff. xxxxixv-lv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3878
Ausiàs March, Cavaller. Lexe la Sort lo seu variat torn
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxxixv] L2Eixe la sort / lo seu variat torn … [ lv] … Deu guart ami / de ser en tal vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 6476
Location in volume f. ljr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3935
Ausiàs March, Cavaller. Si be mostrau que mi no avorriu
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lj] S2I be mostrau / que mi no hauorriu … [ ljv] … tot açom pren / deu hores enlo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 6477
Location in volume ff. ljv-liijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3933
Ausiàs March, Cavaller. Retinga·m Déu en mon trist pensament
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ljv] R2Etigam [sic] Den [sic] en mon trist pensament … [ liijv] … yo so aquest / quem dich Ausias march
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 6478
Location in volume f. liijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3880
Ausiàs March, Cavaller. Lo jorn ha por de perdre sa claror
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ liijv] L2O jorn ha por / de perdre sa claror … vaig ala fi / si merce nom defensa
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 6479
Location in volume ff. liiij-lv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3902
Ausiàs March, Cavaller. No·s maravell algú perquè m'enyor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ liiij] N2Os marauell / algu per quem enyor … [ lv] … de mal en be / dins vn punt son cayguts
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 6480
Location in volume ff. lv-lvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3927
Ausiàs March, Cavaller. Qui·m tornarà lo temps de ma dolor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lv] Q2Vim tornara / lo temps de ma dolor … [ lvj] … es lo defalt / com yo no puch amar
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 6481
Location in volume ff. lvj-lvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3863
Ausiàs March, Cavaller. En aquell temps sentí d'Amor delit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lvj] E2N aquel temps / senti d'amor delit … [ lvijv] … ho tal dolor / que sab prou quiu sab dir
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 6482
Location in volume ff. lvijv-lviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3901
Ausiàs March, Cavaller. No pot mostrar lo mon menys pietat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lvijv] N2O pot mostrar / lo mon menys pietat … [ lviij] … [y] fort estret / quant sobre mi's estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 6483
Location in volume ff. lviij-lix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3891
Ausiàs March, Cavaller. Molt he tardat en descobrir ma falta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lviij] M2Olt he tardat / en descobrir ma falta … [ lix] … ma voluntat / fahent d'amor siruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 6484
Location in volume ff. lix-lx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3876
Ausiàs March, Cavaller. Là so atès d'on so volgut fugir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lix] L2A so ates / d'hon so volgut fugir … [ lx] … ja conech cert / que so mes que mezqui
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 6485
Location in volume ff. lx-lxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3836
Ausiàs March, Cavaller. A mal estrany es la pena estranya
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lx] A2 Mal estrany / es la pena'stranya … [ lxj] … mas dorm segur / de present en sos jaços
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 6486
Location in volume ff. lxj-lxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3953
Ausiàs March, Cavaller. Tant he amat que vinch en desamar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxj] T2Ant ha amat / que vinch endesamar … [ lxij] … de qual seuol / costat, jaheu en fanch
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 6487
Location in volume ff. lxij-lxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3910
Ausiàs March, Cavaller. On es lo loch on ma penssa repose?
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxij] H2On es lo loch / hon ma pensa repose … [ lxiij] … car en raho / qual sera lo quey visca
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 6488
Location in volume f. lxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3937
Ausiàs March, Cavaller. Si col malalt qui lonch temps ha que jau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiij] Sparça
text: S2I col mal alt / qui lonch temps ha que jau … vn mal estrem / atraçat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
Note aquesta esparsa va seguida d'una altra composició, “No guart avant, ne membre lo passat”, sense cap distinció tipogràfica que les separi
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 6489
Location in volume ff. lxiij-lxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3896
Ausiàs March, Cavaller. No guart avant ne membre lo passat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxiij] No guart, auant, ne membre lo passat … [ lxiiij] … y a molt mesqui / nol fareu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 6490
Location in volume ff. lxiiij-lxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3923
Ausiàs March, Cavaller. Què m'ha calgut contemplar en Amor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxiiij] Q2Vem ha calgut / contemplar en amor … [ lxvj] … e yom confes / que fuy lo foll aquell
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 6491
Location in volume ff. lxvj-lxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3963
Ausiàs March, Cavaller. Vós qui sabeu de la tortra·l costum
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxvj] V2Os qui sabeu / dela Tortra costum … [ lxvij] … nos pot saber / lendreç quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 6492
Location in volume ff. lxvij-lxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3870
Ausiàs March, Cavaller. Ja tots mos cants me plau metr'en oblit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxvij] I2A tots mos cants / me plau metr'en oblit … [ lxviij] … lo qu'n [sic] amor / deles dones han via
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 6493
Location in volume ff. lxviij-lxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3852
Ausiàs March, Cavaller. Be·m maravell com l'ayre no s'altera
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxviij] B2Em marauell / com layre nos'ltera [sic] … [ lxix] … per no errar / maldichuos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 6494
Location in volume f. lxixr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3838
Ausiàs March, Cavaller. Ab vós me pot Amor ben esmenar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxix] A2B vos me pot / amor ben'smenar … [ lxixv] … creheu lo ferm / car non fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 6495
Location in volume ff. lxixv-lxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3898
Ausiàs March, Cavaller. No·m fall recort del temps tan delitós
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxixv] Y2Om recort be / del temps tan delitos … [ lxxv] … tornau vos lla / hon de primer estaueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 6496
Location in volume ff. lxxv-lxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3947
Ausiàs March, Cavaller. Si pres grans mals un be·m serà guardat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxv] S2I pres grans mals / vn bem sera guardat … [ lxxjv] … no lan sentit / e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 6497
Location in volume ff. lxxjv-lxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3881
Ausiàs March, Cavaller. Lo temps es tal que tot animal brut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxjv] L2O temps es tal / que tot animal brut … [ lxxij] … e mon pit flach / lo passi de rams canta
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 6498
Location in volume ff. lxxij-lxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3925
Ausiàs March, Cavaller. Qui es aquell qui en Amor contemple
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxij] Q2Vi es aquell / qui en amor contemple … [ lxxiiij] … la raho pert / que es en ell Princesa
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 6499
Location in volume f. lxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3837
Ausiàs March, Cavaller. Ab tal dolor com l'esperit s'arranqua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxiiij] A2B tal dolor / com lesperit s'arranca … [ lxxiiijv] … plaume tot ço / de que vinch tost en ira
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 6500
Location in volume ff. lxxiiijv-lxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3861
Ausiàs March, Cavaller. Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxiiijv] C2Oratje meu / a pendre'sforç molt tart … [ lxxvv] … e son aquests / los qui de vos se'ncenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 6501
Location in volume ff. lxxvv-lxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3871
Ausiàs March, Cavaller. Junt es lo temps que mon goig es complit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvv] I2Vnt es lo temps / que mon goig es complit … [ lxxvjv] … d'aquest gran vol / la raho'n mi murmura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 6502
Location in volume ff. lxxvjv-lxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3885
Ausiàs March, Cavaller. Ma voluntat, amant-vos, se contenta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvjv] M2A voluntat / amant vos se contenta … [ lxxvij] … mas del durar / quant hi pens dol m'aterra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 6503
Location in volume ff. lxxvijv-lxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3895
Ausiàs March, Cavaller. No cal duptar que sens ulls hom pot veure
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvijv] N2O cal duptar / que sens vlls pot hom veure … [ lxxix] … lo seu poder / sens dolor nos sacaba
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 10
Note manquen els vv. 91-92 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 6504
Location in volume ff. lxxix-lxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3908
Ausiàs March, Cavaller. O vos, mesquins, qui sots terra jaheu
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxix] O2 Vos mezquins / qui sots terra jaeu … [ lxxx] … car si nol ver / lenteniment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 6505
Location in volume f. lxxxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3915
Ausiàs March, Cavaller. Por de pijor a molts fa pendre mort
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxx] P2Or de pijor / a molts fa pendre mort … [ lxxxv] … que'n aquest mon / no poden mal atendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 6506
Location in volume ff. lxxxj-lxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3920
Ausiàs March, Cavaller. Qual ser'aquell que fora sí mateix
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxj] Q2Val sera'quell / qui fora simateix … [ lxxxv] … lo qui d'amor / com bestia, sentit
Poetic Stanza 29 x 8
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 6507
Location in volume f. lxxxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3949
Ausiàs March, Cavaller. Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxv] Y2O contrafac / Nau / engolf perillan … [ lxxxvv] … quant me recort / que res vos haja'dir
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 6508
Location in volume ff. lxxxvv-lxxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3904
Ausiàs March, Cavaller. No so gosat en demanar mercè
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxvv] N2O so gosat / en demanar merce … [ lxxxvjv] … velleam plau / qui dels mals es sement
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 6509
Location in volume ff. lxxxvjv-lxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3945
Ausiàs March, Cavaller. Si'n algun temps me clamí sens rahó
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxvjv] S2I'n algun temps / me clami sens raho … [ lxxxix] … e que no leix / lo fin or per estany
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 6510
Location in volume f. lxxxixr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3911
Ausiàs March, Cavaller. Paor no·m sent que Sobreslaus me vença
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxix] Estramps
text: P2Ahor no sent / que sobres laus me venç … [ lxxxixv] … culpa noy cau / si venen per contrari
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 7, 2 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 20 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 6511
Location in volume ff. lxxxixv-lxxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3914
Ausiàs March, Cavaller. Perquè m'es tolt poder delliberar?
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxixv] P2Er que mes tolt / poder deliberar … [ lxxxxj] … noy puch entrar / quey pert l'enteniment
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 6512
Location in volume ff. lxxxxjv-lxxxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3857
Ausiàs March, Cavaller. Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxxjv] C2Lamar nos deu / qui mal cerca el troba … [ lxxxxij] … donchs com sera / entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 6513
Location in volume ff. lxxxxij-xcvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3879
Ausiàs March, Cavaller. Lo cinquen peu del moltó ab gran cura
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxij] Estramps
text: L2O cinquen peu / del molto, ab gran cura … [ xcvjv] … e lo cors fam / y en fastig volent passa
Condition incomplet
Poetic Stanza 30 x 8
Note manquen els vv. 241-244 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 6514
Location in volume ff. xcvjv-xcvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3886
Ausiàs March, Cavaller. Malament viu qui delit pert de viure
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvjv] M2Alament viu / qui delit pert de viure … [ xcvijv] … plorant vll / y ma boca no canta
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 6515
Location in volume f. xcviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3905
Ausiàs March, Cavaller. O fort dolor, yo·t prech que mi perdons
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xcviij] O2 Fort dolor / yot prech que mi perdons … [ xcviijv] … los amadors / amant comunament
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 6516
Location in volume ff. xcviijv-cj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3917
Ausiàs March, Cavaller. Puys me penit, senyal es cert que baste
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xcviijv] P2Vix me penit / senyal es cert que baste … [ cj] … que vostre be / porta dolor estrema
Poetic Stanza 12 x 10, 1 x 2
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 6517
Location in volume ff. cj-cij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3890
Ausiàs March, Cavaller. Mes voluntats en gran part discordants
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cj] M2Es voluntats / en gran part descordants … [ cij] … per mal esguart / nom sia mal grait
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 6518
Location in volume ff. cij-ciij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3846
Ausiàs March, Cavaller. Als fats coman tot quant serà de mi
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cij] A2Ls fats coman / tot quant sera demi … [ ciij] … si al voler / gouerna l'epetit
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 6519
Location in volume f. ciij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3940
Ausiàs March, Cavaller. Si com lo taur s'en va fuyt pel desert
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ciij] S2I com lo Taur / sen va uyt [sic] per desert … la gran pahor / quim tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
Note aquesta esparsa no té cap separació tipogràfica en relació a la poesia que la segueix
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 6520
Location in volume ff. ciij-ciiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3960
Ausiàs March, Cavaller. Vengut es temps que serà conegut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ciij] Vengut es temps / que sera conegut … [ ciiij] … e Deu lladonchs / lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. No hi ha cap separació tipogràfica entre aquesta composició i la següent
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 6521
Location in volume ff. ciiij-cvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3912
Ausiàs March, Cavaller. Per lo camí de mort e cercat vida
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiij] Estramps
text: Per lo cami / de mort he cercat vida … [ cvv] … e perque donchs / aquest vs en mis trenca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 6522
Location in volume ff. cvv-cvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3948
Ausiàs March, Cavaller. Sia cascú per ben hoir attent
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvv] S2Ia cascu / per ben hoyr atent … [ cvjv] … que noymagin / que hauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 6523
Location in volume ff. cvjv-cvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3936
Ausiàs March, Cavaller. Si col malalt que·l metge lo fa cert
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvjv] S2I col malalt / quil metge lo fa cert … [ cvijv] … la torre gron [sic] / li sembla gra de mill
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 6524
Location in volume ff. cvijv-cix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3851
Ausiàs March, Cavaller. Aquesta és perdurable dolor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvijv] A2Questa's la / perdurable dolor … [ cix] … a quatre peus / deu anar qui nou creu
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 6525
Location in volume ff. cix-cx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3842
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·s parteix de sa terra
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cix] A2Xi com cell / quis parteix de sa terra … [ cx] … axi mateix / yo non he sentiment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 6526
Location in volume ff. cx-cxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3855
Ausiàs March, Cavaller. Cert es de mi que no me·n cal fer compte
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cx] C2Ert es demi / que no em cal fer compte … [ cxijv] … ma voluntat / el apetit son varis
Condition incomplet
Poetic Stanza 13 x 10
Note manquen els vv. 61-70, 101-110 i 151-152 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 6527
Location in volume ff. cxijv-cxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3887
Ausiàs March, Cavaller. Maleyt lo jorn que·m fon donada vida
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxijv] M2Aleyt lo jorn / quem fon donada vida … [ cxiiij] … prenent l'en parts / per lo tot de aquella
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 10
Note manquen els vv. 11-20,, 41-50 i 101-102 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 6528
Location in volume ff. cxiiij-cxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3892
Ausiàs March, Cavaller. Molt me par bo que pens de l'altre mon
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiij] M2Olt me par be / que pens del altre mon … [ cxvj] … [u]n punt de be / molts ne porta de mal
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 6529
Location in volume ff. cxvj-cxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3894
Ausiàs March, Cavaller. Mon bon senyor, puix que parlar en prosa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvj] M2On bon senyor / puix que parlar en prosa … [ cxvijv] … e siu fara / jam veig ab ell caçant
Poetic Stanza 9 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Seguida”
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 6530
Location in volume ff. cxvijv-cxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3954
Ausiàs March, Cavaller. Tot entenent amador me entengua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxvijv] T2Ot entenent / am ador, mi en tenga … [ cxxiijv] … enuergonyit / yo crech de son lloch caja
Poetic Stanza 34 x 10
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 6531
Location in volume ff. cxxiijv-cxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3889
Ausiàs March, Cavaller. Mentre d'Amor sentí sa passió
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxiijv] M2Entre d'amor / senti sa passio … [ cxxv] … [que] ja en mi / los trobe alterats
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 6532
Location in volume ff. cxxv-cxxjxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3850
Ausiàs March, Cavaller. Aquelles mans, que jamés perdonaren
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxv] A2Quelles mans / que james perdonaren … [ cxxjxv] … mescladament / partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 6533
Location in volume ff. cxxjxv-cxxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3930
Ausiàs March, Cavaller. Qui ser'aquell del món superior
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxjxv] Q2Vi ser'aquell / del mon superior … [ cxxxjv] … per quem auis / hon es lestatge seu
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 6534
Location in volume ff. cxxxjv-cxxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3918
Ausiàs March, Cavaller. Puys me trob sol en amor, a mi sembla
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxjv] Estramps
text: P2Vix me trob sol / en amor, ami sembla … [ cxxxiiij] … mas lla on va / mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 6535
Location in volume ff. cxxxiiij-cxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3924
Ausiàs March, Cavaller. Que val delit, puys no es conegut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxiiij] Q2Ve val delit / puix no es conegut … [ cxxxvv] … fes me saber / si pregar per tu cal
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 6536
Location in volume ff. cxxxvv-cxxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3946
Ausiàs March, Cavaller. Si per null temps creguí ser amador
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxvv] S2I per null temps / cregui ser amador … [ cxxxvjv] … que solament / haja nom de reclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 6537
Location in volume ff. cxxxvjv-cxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3872
Ausiàs March, Cavaller. La gran dolor, que llengua no pot dir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxvjv] L2A gran dolor / que lengua no pot dir … [ cxxxvijv] … lo teu sguart / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 6538
Location in volume ff. cxxxvij-cxlviij [sic = cxxxviij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3849
Ausiàs March, Cavaller. Aquell ateny tot quan atenyer vol
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxvijv] A2Quell ateny / tot quant atenyer vol … [ cxlviij [sic=cxxxviij]v] … e pels diners / a lur hostal vendran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 6539
Location in volume ff. cxlviij [sic = cxxxviij]v-cliiij [sic = cxxxxiiij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3928
Ausiàs March, Cavaller. Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxlviij [sic=cxxxviij]v] Q2Vi de per si / ne per Deu virtuts vsa … [ cliiij [sic=cxxxxiiij]] … [per] qu'ab vll flach / miren cosa dificil
Poetic Stanza 36 x 8
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 6540
Location in volume ff. cliiij-cliij [sic = cxxxxiiij-cliij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3882
Ausiàs March, Cavaller. Lo tot es poch ço per que treballam
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cliiij [sic=cxxxxiiij]] L2O tot es poch / ço per que treballam … [ cliij] … homs en bell ort / son los homens del mon
Poetic Stanza 61 x 8
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 6541
Location in volume ff. cliij-clvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3874
Ausiàs March, Cavaller. La vida's breu e l'art se mostra longa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cliij] La vida's breu / e lart se mostra longa … [ clvijv] … los fets del mon / van de bon obra'n mala
Condition incomplet
Poetic Stanza 25 x 10
Note manquen els vv. 251-254 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 6542
Location in volume ff. clvijv-clix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3907
Ausiàs March, Cavaller. O quant es foll qui tem lo forçat cas
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clvijv] O2 Quant es foll / qui tem lo forçat cas … [ clix] … fes no hauer / tants [sic] fe com volem
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 85-88 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 6543
Location in volume ff. clix-clxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3859
Ausiàs March, Cavaller. Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clix] C2Obrir no puch / la dolor quin tnrmenta [sic] … [ clxvjv] … sens ella's oll [sic] / qui'n Deu'spera y fia
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 10, 1 x 9, 31 x 10
Note manquen els vv. 86 i 421-422 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 6544
Location in volume ff. clxvjv-clxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3897
Ausiàs March, Cavaller. No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxvjv] N2Oom [sic] clam d'algu queun [sic] mon mal haja colpa … [ clxviijv] … sil passionat / hala raho sancera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 6545
Location in volume ff. clxviijv-clxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3919
Ausiàs March, Cavaller. Puys que sens tu algú a tu no basta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxviijv] P2Vix que sens tu / algu a tu no basta … [ clxxijv] … puix son cami / es via per les altres. | FINIS
registre: +A.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x
colofó: Foren impeses [sic] y acabades les obres del extrenu cauoller [sic] mossen Ausias March en la insigne Ciutat de Barcelona per Carles amoros Prouencal en lany M.D.xxxxv. a .xxij. del mes de Desembre
Poetic Stanza 28 x 8
Number of additional copies of edition 19
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1932
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-V-57
Title(s) in copy Obras de amors ( al llom a ploma a l’anglesa)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + [j]-clxxj + I
Size relligadura 160 × 107 mm (pla anterior)
pàgina 148 × 99 mm (f. iiij)
pàgina 136 × 90 mm (ff. xxiiij, clxiiij-clxxj)
Font humanística
State incomplet
Condition exemplar amb algunes taques d’humitat als marges i amb folis retallats que tenen unes dimensions diferents a la resta del cos del volum els ff. xxiiij, clxiiij-clxxj; manquen els folis preliminars sense numerar i el f. clxxij, darrer del volum; la segona guarda inicial és un facsímil de la portada; angle superior extern del f. cxxijj un xic trencat i els angles superiors dels darrers folis restaurats amb afegits de paper. Errades a les signatures de quadern: E iiij (per E5), E iij (per F iij), en blanc els llocs corresponents a D iij, (E iiij, en canvi, duu signatura de quadern), K iij. La lletra K sembla una R o millor dit, s'ha aprofitat aquesta lletra, però té un cos una mica més gran que el de la lletra R emprada en el quadern corresponent, R iiij impresa en un cos menor. Errades a la foliació: xxiji (per xxiij), xxxi (xxxiii al marge, a llapis hom anotà “33”), xxxiij (xxxv), xxxv (xxxvij), xxxvij (xxxviiij), xxxxij (xxxxiij), xxxxviij (xxxxvij), CxLviij (per cxxxviij), cl (cxl), cliiij (cxliiij)
Binding en pergamí flexible
Previous owners (oldest first) Col·legi de la Companyia de Jesús de Vic (exlibris a ploma al f. ij “Del Coll. dela compañia de Jhiesus de Vique”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2007), “Escolis i versos manuscrits a les edicions d'Ausiàs March”, El (re)descobriment de l'edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note anotacions als ff. ij, x, lxv-lxvij, lxxij, per mà contemporània de l’edició; manícules assenyalant passatges, p. e. f. xxiijv
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/33227 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b1676813~S13*cat catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1933
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon. 8-I-4
Title(s) in copy LES OBRES | DEL | AUSIAS MARCH || BARCELONA | 1545 ( al teixell, gravat en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: IV+ 4 prel. s/n + [i]-clxxij + IV
Size relligadura 155 × 105 mm (pla anterior)
pàgina 150 × 95 mm (f. iiij)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar de bibliòfil, en perfecte estat de conservació. Errades a les signatures de quadern: E iij (per F iij), en blanc els llocs corresponents a D iij, (E iiij, en canvi, duu signatura de quadern), K iij. La lletra K sembla una R o millor dit, s'ha aprofitat aquesta lletra, però té un cos una mica més gran que el de la lletra R emprada en el quadern corresponent, R iiij impresa en un cos menor. Errades a la foliació: xxiji (per xxiij), xxxi (xxxiii), xxxiij (xxxv), xxxv (xxxvij), xxxvij (xxxviiij), xxxxij (xxxxiij), xxxxviij (xxxxvij), CxLviij (per cxxxviij), cl (cxl), cliiij (cxliiij)
Binding del s. XIX en pell marró sobre cartó fort, amb ferros daurats als plans i a l’interior de les cobertes, florons daurats als entrenervis, sanefa a la cantonera de les guardes captives, filets daurats a les cantores; talls daurats, gravats i irisats; tira de seda per servir de punt en daurat, negre i vermell; guardes de paper decorat. Sembla una relligadura de Bedford, tot i que no es veu la seva firma enlloc
Associated persons Relligador podria tractar-se d'una relligadura de Jean-Edouard Niedrée, relligador ?
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals. Es conserva protegit per un folre de paper fort
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/33227 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1676813~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1749
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.10912
Title(s) in copy AVSIAS | MARCH || BARCELONA | 1545 ( al teixell, gravat en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. + i-clxxij + II
Collation 4 A-V8 X12
Size pàgina 143 × 91 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat de conservació. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: E iiij (per E5), E iij (per F iij), en blanc els llocs corresponents a D iij, E iiij, K iij. La lletra K sembla una R o millor dit, s’ha aprofitat aquesta lletra, però té un cos una mica més gran que el de la lletra R emprada en el quadern corresponent. Errades a la foliació: xxiji (per xxiij), en aquest exemplar xxxij (per 33, corregit a ploma), xxxiij (per xxxv, corregit a ploma), xxxvj (per xxxvij, sense corregir), xxxvijj (per xxxviij), xxxvij (per xxxix, corregit a ploma), xxxxij (per xxxxiij, corregit a ploma), xxxxviij (per xxxxvij, sense corregir), CxLviij (per Cxxxviij, sense esmenar), CL (per CxL, sense esmenar), CLiiij (per CxLiiij)
Binding moderna, en pell marró amb ferros i tall daurats. Cinc nervis al llom. El volum va ser sotmès a tractament (segons nota enganxada a l’interior de la coberta posterior) durant l’any 1990, en particular la pell de la relligadura. La coberta anterior està despresa, el volum es tanca amb un cordill
Previous owners (oldest first) Francesc de Villarrasa (al primer foli preliminar a ploma: “Ex. Biblioth. Don Francisci de Villarasa”)
Vescomte d'Strangford (al f. 2 prel.v “arms of Visct Strangford”, nota que deu referir-se a l'escut gravat amb daurats a les cobertes i motto “ VIRTUS INCENDIT VIRES”)
J. Lauffert, relligador (en el llom)
Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (escut a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 126
Note fragments de text assenyalats a ploma, per exemple, en els ff. 65v-66. Al foli 2v de guardes modernes anteriors, dues notes a ploma de mà diferent sobre la raresa de l’exemplar: “For an account of Ausias March, (the second in rank of the Catalan Poets”) and of the extraordinary rarity of this book, see Sismondi. Lit. du Midi. Tom. I. p. 237”; “N. Antonio quotes the Valladolid edition of 1555 & speaks doubtfully of one at Valencia of 1539 but does not appear to know any thing of this car[… no es pot llegir, està enganxada amb el full de portada] very rare edition of Barcelona 1545”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1502
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 3/7600 | Antic 6-9-5; 6-2-7/769
Title(s) in copy [Poe]sias March ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 178 (=I + 4 + i-clxxii + I) (fol. ant. en romanes)
Collation 14 A-V8 X12
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 137 × 83 mm (f. 2)
caixa 110 × 60 mm
Font humanística
Watermark mà amb flor
Condition en bon estat de conservació; per error, els folis 33, 35, 37, 39, 43, 47 i 140 duen les xifres xxxi, xxxiii, xxxv, xxxvii, xxxxii, xxxxviii, cl
Binding antiga, de pergamí sobre paper, amb tanques de corda
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el f. 2 una mà a tinta ha fet una correcció textual en un vers. Al f. 3 aquesta mateixa mà escriu una nota, parcialment guillotinada, on se cita un fragment en llatí. Al llom hi ha escrit "M260", i al primer foli de guarda "6-9-5/3-7-6/7600", que deuen ser antigues signatures

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1930
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/3785 | Antic R-3785 | Antic 135-5
Title(s) in copy AUSIAS | MARCH ( a la posició del teixell, gravat en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. s/n + i-clxxii + II
Collation [+]4 A-X8
Size relligadura 150 × 95 mm (coberta anterior)
pàgina 145 × 87 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat als marges, restaurat. Errades a la foliació: xxxj (per xxxiij), xxxiij (xxxv), xxxv (xxxvij), xxxvij (xxxix), xxxxij (xxxxiij), xxxxviij (xxxxvij), CxLviij (Cxxxviij), CL (CxL), CLiiij (CxLiiij). Errades a les signatures de quadern: Diij (sense signatura), Eiij (per Fiij), Rij (per Kij sembla que s’han emprat “R” d’una altra tipografia modificades per a substituir les “K” que no deuria tenir l’impresor), Kiij (sense signatura)
Binding pell vermella sobre cartó fort, amb sanefa i filet daurats als plans i sanefa a la cantonera de les guardes captives; llom sense nervis, talls daurats; guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) València: Biblioteca de los Caros (ex-libris imprès enganxat a l’interior de la coberta anterior, al peu la llegenda “BIBLIOT. DE LOS CAROS” Valencia. Escut entre dos llebrers tenents posats de peu, a l’interior un braça amb armadura i una daga; corona dibuixada a la llibreta, en surt un gos)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note alguna marca de lectura, p. e. senyals als marges de ff. xxxiiijv-[xxxv]r

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1553
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/3822 | Antic R-3822 | Antic 135-11
Title(s) in copy
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis II + 4 s/n + [i]-clxxii + II (ff.)
Collation 14 A-V8 1 X5/5 1 (els dos folis manuscrits que es troben just abans i després del quadern X constitueixen un únic bifoli)
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 140 × 95 mm (pla anterior)
pàgina 132 × 83 mm (f. 2)
Font humanística
State incomplet
Condition en bon estat de conservació, tot i que molt retallat pel marge superior, perdent-se part dels títols i en alguns casos també la foliació. S’observa una antiga restauració que va reconstruir els marges perduts dels folis preliminars; encara hi ha algunes taques d'humitat als folis següents. Errades a les signatures de quadern: E iij (per F iij), en blanc els llocs corresponents a D iij, K iij; al quadern “K” sembla que es van emprar “R” d’altra tipografia modificades per a substituir les “K” de les quals no es disposava. Errades a la foliació: els preliminars i el f. [i] no tenen foliació, xxiji (per xxiij), xxxi (per xxxiii), xxxiij (per xxxv), xxxv (per xxxvii), xxxvij (per xxxix), xxxxij (per xxxxiij), xxxxviiij (per xxxxvij), CxLviij (Cxxxviij) CL (CxL), CLiiij (CxLiiij)
Binding moderna, en pell verdosa amb ferros daurats (sanefa envoltant els plans, cantoneres amb decoració daurada i nervis falsos decorats; talls tintats de verd
Previous owners (oldest first) Theofilo San[…] (Doctor) (exlibris a la portada)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a la portada exlibris manuscrit: “Del doctor theo[phi]lo San[…]”. Poques anotacions marginals, p. e. f. 4v prel. o al f. xcv on a l’acabar el poema “Mentre d’amor senti la passi” hom anotà a ploma ' ' Fin de los C. de Amor. Edic 1555”. Al f. Iv de guarda anterior, a llapis “1º-4a” avui ratllat i a sota ”135-11”; al f. IIv de guardes preliminars, a llapis vermell “1095” avui ratllat

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1501
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/12507 | Antic R-12507
Title(s) in copy OBRAS | DE | AUSIAS MARCH. || BARCELONA. | AMOROS ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 180 (= II + 4 + i-clxxii + II) (fol. ant. en romans)
Collation 14 A-V8 X12
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 142 × 95 mm (pla anterior)
pàgina 137 × 85 mm (f. 2)
caixa 110 × 60 mm
Font humanística
Watermark mà (ff. 170-71)
Condition molt bon estat de conservació. Errades a les signatures: E iij (per F iij), R ij (per K iij, podria tractar-se d’un ús de la lletra “R” d’una altra tipografia diferent a la del volum modificada per servir de “K” en aquest quadern), són en blanc els llocs corresponents a D iij, K iij. Errades a la foliació: foli 1 sense numerar, xxj (per xx), xxiji (per xxiij), xxxi (per xxxiii), xxxiij (per xxxv), xxxv (per xxxvij), xxxvij (per xxxix), xxxxij (per xxxxiij), xxxxviij (per xxxxvij), CLiiij (CxLiiij), CxLviij (Cxxxviij) i cl (per cxl). Els ff. xciij i xciij tenen petits estrips
Binding moderna (s. XIX), en pell de color verd fosc sobre cartó, decorada amb ferros daurats als plans, envoltats per dobles filets, amb monograma “JC” sota corona comtal als angles i al centre l'escut de F. Gómez de la Cortina envoltat per la seva divisa; llom amb quatre nervis enmarcats per filets, i talls daurats; guardes de paper decorat en marró, les captives també amb doble filet daurat i l’escut al centre daurat a l’anterior, de mida més petita que el de la coberta
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
Joaquín Gómez de la Cortina (Naixement Ciudad de México 1808-09-06) (escut amb la llegenda: “J. GOMEZ DE LA CORTINA ET AMICORUM. FALLITUR HORA LEGENDO”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al verso de la primera guarda, a l’angle superior exterior, a ploma, un asterisc (probablement una marca del llibreter que el vengué) i a sota, en altra lletra i a llapis “1975”. No es veuen anotacions marginals. Segells a tinta de la biblioteca a diversos indrets del volum

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1410
City and Library Madrid Olim Zabálburu
Collection: Call number 37-5
External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Biblioteca Zabálburu (Madrid) (1996), [Catálogo de libros impresos y manuscritos]
Grapí (2000), Inspecció personal
Note exemplar desaparegut durant la Guerra Civil. Amb la signatura 37-4 es conservava també un exemplar de l'edició de Madrid de 1579, desaparegut per la mateixa causa

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1931
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Pres. Lib.: PC 3937 M3 1545c
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + i-clxxii + IV (guardes de l'època de la relligadura)
Collation 4 A-V8 X12
Size pàgina 130 × 85 mm (f. 1)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, marges retallats. Errades a les signatures de quadern: +1 sense signatura, D3 sense signatura, E3 (per F3), K3 sense signatura; errades a la foliació: f. 1 sense numerar, xxiji (per xxiij), xxxi (per 33), xxxiij (per 35), xxxv (per 37),xxxvijj (per 38), xxxvij (per 39), xxxxii (per 43), xxxxviij (per 47), cxLviij (per 138), CL (per 140) i cLiiij (per 144)
Binding pergamí flexible amb ornamentació de ferros en sec amb motius vegetals i quatre florons als angles, que es repeteixen al llom, restes de les tires que servien per lligar-lo; talls vermells
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció de la relligadura de l'edició de March de 1545 de la Hispanic Society (2005)
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 334
Note duu al foli de guarda l'ex-libris imprès de la biblioteca, i al costat, anotat a llapis el núm. 199, que podria ser un núm. de referència en un catàleg o un preu de venda. Sense anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 3020
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number PC 3937 M3 1545b | Antic Pres. Lib. March, Ausias. Les obres, Barc. 1545, [COPY 2]
Title(s) in copy AUSIAS | MARCH || 1545 ( gravat en daurats a la posició del teixell, la data al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + [i]-clxiii + IV (guardes de l'època de la relligadura)
Collation +4 A-V8 X2-11
Size pàgina 140 × 83 mm (portada)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Manca el primer foli del quadern final, signatura X1. Errades a les signatures de quadern: +1 sense signatura, D3 sense signatura, E3 (per F3), K3 sense signatura; errades a la foliació: ff. i, iii i v-vij sense numerar, xxiji (per xxiij), xxxi (per 33), xxxiii (per 35), xxxv (per 37), xxxvij (per 39), xxxxii (per 43), xxxxviij (per 47), cxLviij (per 138), CL (per 140) i cLiiij (per 144), diferents de les descrites a l'exemplar principal, pel que fa a la manca de numeració als primers folis
Binding moderna, en pell marró clara, amb daurats al llom; talls vermells, guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Pedro Ybañez Pacheco (Lloc vinculat Cádiz) (price: 400 reales) (ex-libris a tinta a l'interior de la coberta anterior: “Biblioteca de D. Pedro Ybañez Pachecho. Cadiz” “M.R.C.O.”)
Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros (a la tira de paper amb la signatura: “Jerez copy”)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris imprès situat sota l'anterior 2, un de gran i un altre de més menut)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies de l'exemplar de la Hispanic Society de les Poesies d'Ausias March (2005)
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America
Note anotacions que fan pensar en el preu del volum, com els “400 r” (a l'int. de la coberta), en el núm. que tenia en una relació de venda i el preu corresponent, com la del f. IV de guardes del final: “Lote [?] 112 360 rs”. Les lletres “M.R.C.O” (aquesta darrera en vermell), podrien tenir a veure amb el venedor i no amb l'antic posseïdor. Presenta anotacions del s. XVI i alguns subratllats, referents a autors com Petrarca. Aquesta mateixa mà va numerar les primeres composicions al marge, a ploma i amb xifres aràbigues

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 3021
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number PC 3937 M3 1545a | Antic Pres. Lib. March, Ausias. Les obres, Barcelona 1545 [COPY 1]
Title(s) in copy AUSIAS | MARCH | LES OBRES || 1545 ( gravat en daurats al llom, en posició del teixell i amb la data al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 4 s/n + [i]-clxiii + II (guardes de l'època de la relligadura)
Collation +4 A-V8 X12
Size pàgina 140 × 85 mm (portada)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Errades a les signatures de quadern: +1 sense signatura, D3 sense signatura, E3 (per F3), K3 sense signatura; errades a la foliació: f. 1 sense numerar, xxiji (per xxiij), xxxi (per 33), xxxiii (per 35), xxxv (per 37), xxxvij (per 39), xxxxii (per 43), xxxxviij (per 47), cxLviij (per 138), CL (per 140) i CLiiij (per 144)
Binding moderna, en pell vermella, amb dos filets gravats en sec a les cobertes i títol daurat al llom, talls tintats entre el daurat i el safranat
Previous owners (oldest first) Jaume La Marcha (Floruit 1550 [?] - 1650 [?]) (ex-libris a tinta a la portada: “Jacme La Marcha”)
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de les poesies de March ed. de 1545 (portada i detall ex-libris), exemplar de la Hispanic Society (2005)
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies de l'exemplar de la Hispanic Society de les Poesies d'Ausias March (2005)
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America
Note al verso de la primera guarda, un tampó amb el núm. 29728; a l'interior de la coberta anterior enganxat un bocí del catàleg de la subhasta en alemany, on el llibre té el núm. 2159 i estava avaluat en “520”, al marge, a llapis, hom anotà “H.Cat 336”. Al marge del f. xcij hi ha una ratlla com si assenyalés un passatge, però no són freqüents en el volum les anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 2022
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number Mason L 50*
Title(s) in copy OBRES | DE AUSIAS | MARCH || BARCELONA | 1545. ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: V + 4 prel. + i-clxxii + VI (fol. ant. en romans)
Collation 4 A-V8 X12
Size relligadura 138 × 90 mm (pla anterior)
pàgina 135 × 82 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, paper un xic esgrogeit i amb algunes taques. Errades a les signatures de quadern: ✠ sense signatura, E iij (per F iij), en blanc els llocs corresponents a D iij, K iij. La lletra K sembla una R o millor dit, s'ha aprofitat aquesta lletra, però té un cos una mica més gran que el de la lletra R emprada en el quadern corresponent, R iiij impresa en un cos menor. Errades a la foliació: f. i sense numerar; xxiji (per xxiij), xxxi (xxxiii), xxxiij (xxxv), xxxv (xxxvij), xxxvij (xxxviiij), xxxxij (xxxxiij), xxxxviij (xxxxvij), CxLviij (per cxxxviij), cl (cxl), cliiij (cxliiij)
Associated persons Relligador Francis Bedford, relligador (nom imprès al peu de la sanefa de l'interior del pla anterior)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Rerproducció de l'enquadernació de Mason L50 de la Bodleian Library. Ausias March (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note a l’angle superior exterior hom anotà a llapis una “c” creuada per una barra a llapis, al centre d’aquest mateix foli a ploma es troba la signatura actual “Mason L. 50*”. Als f. iiir-v, CxLiijr, etc. hi ha alguns versos subratllats

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1656
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number 22462
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + i-clxxii + II (fol. ant. en romans)
Collation A-T8 X12
Size pàgina 138 × 89 mm (f. ii)
Font humanística
Watermark mà amb flor (ff. 1-171)
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manquen els ff. 153-160; hi ha alguns errors de foliació
Binding pergamí sobre paper amb tanques de corte
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note el llom està escrit a ploma, però ara per ara resulta il·legible

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1652
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number 44901
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + i-clxxii + I (fol. ant. en romans)
Collation 14 A-V8 X11
Size pàgina 135 × 83 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manca el f. 161, i hi ha algun error en la numeració dels folis
Binding en pell, amb llom de tres nervis
Previous owners (oldest first) Paris: Saint Victor (ex-libris gravat en negre, a les dues cobertes: “EX BIBLIOTH. SANCTE VICTORIS PARIS”)
Bouchet (ex-libris en el f. 1 prel.: “Du Bouchet. 16.1645”)
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Vist per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1658
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number Rés. 22136
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-clxxii + III (fol. ant. en romanes)
Collation 14 A-V8 X12
Size pàgina 145 × 83 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en molt bon estat de conservació; errors en la numeració dels folis
Binding enquadernació antiga en pell amb daurats, tall vermell i llom amb tres nervis
Previous owners (oldest first) Alessandro Tassoni (ex-libris a ploma, en el f. 1 prel.: “d'Alessandro Tassonj”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1683
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. YE.3258 | Antic Y. 6194
Title(s) in copy AUSIAS MARCH | OBRES | BARCELONA 1545 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. + i-clxxii + I (fol. ant. en romans)
Collation 4 A-V8 X12
Size pàgina 150 × 100 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat de conservació, amb algun error en la numeració dels folis
Binding mitja relligadura en pell blanca sobre fusta, amb un reforç de pell més fosca a les cobertes
Previous owners (oldest first) Juan Nicoti (ex-libris a ploma en el verso de la segona guarda: “De los libros de Juan Nicotj. H.S.I.F.T.G.L. Ne senza Sfinge ne senza Edippo. G. NICOTI”)
Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note una nota en francès al verso de la segona guarda fa una breu ressenya dels diversos exemplars de March conservats a la Bibliothèque Nationale

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1953
City and Library Roma Academia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Biblioteca
Collection: Call number 90.C.9 | Antic 13a.F.T | Antic 3o.T.2o.14
Title(s) in copy OBRES | DE AVSI | MARCH ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + ij-clxxj + I (fol. ant. en romans)
Size pàgina 143 × 92 mm (f. ij)
Font humanística
Condition manca el f. i, clxi més clxxij. Salt en la numeració dels folis, de vii a ix. Errors de foliacio: xxi (en lloc de xx), xxxi (xxxiii), xxxiij (xxxv), xxxv (xxxvij), xxxvj (xxxix), xxxviij (xxxxvii), cl (cxl)
Binding antiga en pell, amb quatre nervis i ferros daurats al llom, i talls jaspiats en vermell
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1786
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call number (1563) | Antic R-IV-1-25; R-V-B | 1563
Title(s) in copy Obras de Ausias m[ar]ch ( al llom, a l'anglesa, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + [i]-[CLxxii] + II
Size pàgina 149 × 96 mm (f. ii)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
State complet
Condition exemplar en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia. Forat allargaçat d’uns dos centímetres, fet per bibliòfags a la part interna que afecta els ff. Cxxx i cliii, sovint afectant algunes lletres del text. En el f. CLx, marge inferior tallat una mica, sense afectar el text. Foliació impresa en xifres romanes; errades a la foliació: xxxi (per xxxiii), xxxiii (per xxxv), xxxv (per xxxvii), xxxvii (per xxxix), xxxxii (per xxxxiii), xxxxviii (per xxxxvii), CxLviii (Cxxxviii), CL (CxL), CLiiii (CxLiiii); errades a les signatures de quadern: D iij sense gravar, E iij (per F iij), K iij sense gravar
Binding antiga en pergamí tou amb les restes de dues cordes per tancar-lo. Força bruta i una mica desenganxada dels folis. Tall jaspiat en vermell
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2010), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note a la segona guarda posterior hi ha un anagrama. Sense anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 1934
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number XVI/493
Title(s) in copy E | AVSIAS | MARCH || 31
External description
Leaf Analysis VII + 4 prel. + i-clxxij + VII
Collation *4 A-V8 X12
Size pàgina 147 × 94 mm (f.4)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition errades en la col·lació: Eiij (per Fiij), i estan en blanc Diij i Kiij; mateixes errades de foliació que l'exemplar principal
Binding en pergamí flexible amb restes de cordills per tancar el volum
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal
Note en el darrer foli manca un troç que afecta les dues primeres línies, que han estat reproduïdes al marge, a ploma

Record Status Created 1992-01-18
Updated 2014-05-18