Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2080
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Jaume Massó Torrents
Title L'antiga escola poètica de Barcelona. Lliçons donades en els cursos monogràfics d'Alts Estudis i d'Intercanvi els dies 29 i 30 d'abril; 2, 6, 7 i 9 de maig de 1921
Place / Publisher Barcelona: Casa de Caritat
Date / Location 1922: pp. 126
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) F83-8o 1451 A83-8o 4948
Barcelona: Catalunya (BNC) F83-8o 1451 A83-8o 4948
Source of Data for Works texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 5274 Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit
texid 5273 Pere Vilaspinosa, Sens lenya lo foch cremar no poria, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2011-03-30