Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2080
City and Library València Arxiu del Regne de València
Collection: Call number Real Cancillería 660 | Antic 19
Title of volume Sequela del dit llibre negre ( al bocí conservat de la primera guarda antiga)
Copied 1391 [?] - 1425 [?] (Dualde Serrano)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + 1-6 + 6 + i-ccxxx + 6 talons + I
Collation 17/6 2-1516 1612
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. ii)
39 línies (f. xviirb)
38 línies (f. 151)
44 línies (f. 101)
Size pàgina 285 × 210 mm (f. xvii)
caixa 194 × 144 mm
columna 194 × 64 mm
Hand diverses mans gòtiques amb molt forta influència de la bastarda
Watermark cérvol de mig cos (primer bifoli,) (semblant a Briquet 3278, Treviso: 1395, Lucca: 1397, Damme: 1402;)
carro de dues rodes amb radis en forma de creu (dels bifolis tercer al quinzè,) (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429, 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
muntanya de tres cims (darrers quaderns)
Pictorial elements Caplletres: alternant vermell o blau, amb decoració afiligranada senzilla en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Tocs de color algunes majúscules de color safrà
Other features Justificació: a punta seca, amb línies verticals i horitzontals que es creuen i travessen tot el foli arribant als marges
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones senyalant totes les línies de justificació, situades prop del marges, es veuen, sobretot, cap al final del volum, prop de les vores del foli
Reclams: horitzontals fent caixa amb la segona columna, sovint emmarcats amb un traç de color vermell
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques
Condition restaurat, els fulls malmesos, especialment al començament, s'han restaurat amb paper suplint les pèrdues. Exemplar afectat per taques d'humitat. La tinta traspassa el paper en alguns folis però no ha arribat a trencar-lo. Antiga foliació en xifres romanes a l'angle superior extern. Els folis inicials sense numerar duen una paginació moderna a llapis que comença a l'inici de la taula. De l'inici de la taula s'han perdut alguns passatges. Són en blanc els ff. 6v-13 i 59v i un foli mutilat
Binding restaurat recentment, s'ha refet la relligadura afegint fusta a la part desapareguda i conservant la part de pell que romania. L'original era gravada amb ferros en sec, llom amb tres nervis on només hi ha ara una etiqueta de paper amb la signatura; es conserven també les tanques metàl·liques, subjetades amb tires de pell moderna a les peces de fusta. Per protegir-lo es conserva dins d'una carpeta d'arxiu
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Real Cancelleria 660 de l'Arxiu del Regne de València (2007)
Descrit per: Avenoza (1994), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1971), “La Suma de Colacions de Juan de Gales en Cataluña”, Estudios Franciscanos 195
Descrit per: Dualde Serrano (1947), “Una anónima suma de colaciones medieval”, Anuario de Historia del Derecho Español
Note algunes ratlles als marges assenyalen passatges, algunes anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1967
Location in volume ff. 1ra-ccxxxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1987
Johannes Gallensis. Suma de col·lacions o de justaments
Language català
Date escrit 1265 - 1270
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra prel.] A4quest libre es appellat Suma de collacions o de ajustaments lo qual ha vij parts. E a maior declaracio deles coses contengudes en lo dit libre son Notats los Capitols deles ditset [sic] parts e son segons ques seguex
índex: L5a primera part ha x. Distincions … [ 6rb prel.] … Capitol vj de diuerses estaments dels morts e quels aprofiten los bons que fan los ujus, e aquells no .ccxxx
rubr.: [ jra] A4quest prolech es daquest libre qui es appellat Suma de collacions lo qual ha set parts ut sequitur
prol.: C5Om lo doctor o preycador del euangeli asauis e a pechs sia deutor … [ iiiva] … e deles partides de aquelles ha certs capitols en aquest libre lo qual es departit primerament en vij partides
intr.: L4a primera part es dela comunitat … [ iiivb] … L3a vije. part es dela mort com se deu tot hom apparellar amorir e de aquelles coses quis pertanyen aella
rubr.: Que la comunitat qui ha nom res publica es axi com a hun cors e quals son les sues partides
text: L4a comunitat qui es dita res publiqua es axi com hun cors … [ iiijra] … dela primera cosa co es saber dela comunitat se declara
rubr.: Primer capitol que es comunitat o res publiqua
text: C3Omunitat o res publiqua es be e profit del poble … [ cxxxvb] … E de aqui prendran occasio de parlament ab los diuerses staments dels homens profitosament aquelles coses que son dites grosserament corregesquen caritatiuament E aço que per
Record Status Created 1992-01-18
Updated 2014-01-05