Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2079
Format llibre. edició. imprés
Title Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues
Associated persons Francesc Pelagi Briz i Fernández (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Joan Roca y Bros
Date / Location 1868-69: pp. 131
Held by Barcelona: Biblioteca de treball PiB1
Source of Data for Works texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 5390 Bernat Fenollar, Prevere ~ ~ ~ ~… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4707 Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 1532 Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 5272 Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 4521 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
texid 5274 Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit
texid 5391 Joan Vidal, Les vostres virtuts á mi seran guia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 2348 Miquel Estela, Comanador, Causa causant obrer incomprensible, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 2349 Miquel Estela, Comanador, Foch divinal cremant del mes alt polo, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 4705 Miquel Estela, Comanador, Orfeu novell criat en la gran Creta, escrit 1479 ad quem
texid 2347 Miquel Estela, Comanador, Sant Dèu immens e pare prescient, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 5273 Pere Vilaspinosa, Sens lenya lo foch cremar no poria, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4552 Pere de Torroella, Pus no consent esperança, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 3821 Romeu Llull, Comte senyor, puys virtut és la rama, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3822 Romeu Llull, De bocadens postrat estich en terra, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3828 Romeu Llull, Misteri gran, o concebiment noble, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3829 Romeu Llull, Mon sentiment ha perdut del tot l'esme, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3830 Romeu Llull, Per satisfer al que tant me obliga, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3834 Romeu Llull, Si us he mal dit en pensar ni per obre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3833 Romeu Llull, Si·n temps passat hagués hagut conèxer, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3825 Romeu Llull, Yo fuig d'Amor per viure·n libertat, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2011-03-16