Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2077
Format llibre. edició. imprés
Author Otto Denk
Title Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar
Place / Publisher München: Münchner Handelsdruckerei - M. Poessl
Date / Location 1893: pp. 510
Source of Data for Works texid 2851 Bernat Fenollar, Prevere, Vn altre sent Pau No sou vos, mossenyer, escrit 1497 ad quem
texid 1033 Dante Alighieri, En lo mig del camí de nostra vida (tr. Andreu Febrer i Callís), traduït 1423-09-08
texid 1078 Desconegut, Actor de pats, tot lausor e honor, escrit 1387 - 1392
texid 1128 Desconegut, Disputació d'en Buch amb son cavall, escrit 1350 - 1375
texid 1151 Desconegut, Flor de lir, verje Maria, escrit 1301 - 1400
texid 1387 Desconegut, Llibre dels set savis de Roma (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1300
texid 1305 Desconegut, Regina exçel·lent, Verge de pietat, escrit 1350 - 1450
texid 1175 Desconegut, Rosa plasent, soley de resplendor, escrit 1301 - 1400
texid 1304 Desconegut, Sancta Maria, Verge puella, escrit 1340 - 1360
texid 3000 Desconegut, Universal redemptor de natura
texid 3547 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, No fonch donat tal joy en tot lo setgle, escrit 1400 [?] - 1440 [?]
texid 1570 Guillem Gibert, Ab dolor gran e fora de mesura, escrit 1461-09-23 a quo
texid 5371 Jaume Escrivà, Amor, Amor, quisvulla us don lausor, escrit 1450 [?]
texid 3031 Joan Basset, Per gran raysó, cruel dona malvada, escrit 1400 - 1425
texid 4462 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 1561 Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02
texid 3181 Joan Francesc Boscà, No sab lo cami damor, escrit 1480 ad quem
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 3432 Joan de Rocafort, Tots mos delits e pensa ten joyosa, escrit
texid 3478 Lleonard de Sos, Enemorats qui teniu prim sentit, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3480 Lleonard de Sos, Lo meu deport es poder vos mirar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 2406 Lluís Pardo, Imaginant essentint ques dolor, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 3423 Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3571 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
texid 4560 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O immortal y mort per mos delictes, escrit 1499 a quo
texid 3380 Navarrò, Cavaller, Veig ço que'm plau e pas dolor estrema, escrit
texid 3160 Pau de Bellviure, Per fembre fo Salamó enganat, escrit
texid 4502 Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
texid 4503 Pere Joan de Masdovelles, L'ome d'onor qui trenque sa peraula, escrit 1460 ad quem
texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
texid 4507 Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
texid 5455 Pere Vilaspinosa, Puix desigau, senyor molt spectable, escrit 1474 ca.
texid 3109 Pere d' Abella, Pus axit plau ta bandera estendre, escrit
texid 4538 Pere de Torroella, Delit no'm ve per dir ma tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 3308 Perot Joan, Dicatis qui us ha ginyat, escrit 1458 - 1461
texid 2490 Ramon Llull, A vós, dona verge santa Maria, escrit 1284 ca.
texid 1661 Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
texid 5061 Reina de Mallorca, Ez yeu am tal qu'es bo e belh, escrit
texid 3825 Romeu Llull, Yo fuig d'Amor per viure·n libertat, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 179 MS: Desconegut, Disputació d'en Buch amb son cavall, escrit 1350 - 1375. Carpentras: Inguimbertine, 381, 1391 - 1430
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2011-03-22