Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2076
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Esp. 8 Fol
Title of volume PRIMERA | CORT | DE | BARCELONA | PER | FERRAN II | 1481 ( al teixell en lletres daurades)
Imprint Barcelona [?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?] (García Craviotto)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 42 (= II + 38 + II) (guardes modernes)
Collation 110 212 310 46
Page Layout 30 línies (f. 2)
Size pàgina 287 × 210 mm (f. 2)
caixa 162 × 111 mm
Font gòtica
Watermark columna amb creu
Pictorial elements Altres: sense portada ni caplletres, que no es van preveure
Condition sense signatures de quaderns, amb una foliació moderna feta a llapis que compta també els folis en blanc (1 i 22)
Binding en pell, amb or i gravats, talls daurats
Previous owners (oldest first) Jaume Espona i Brunet, bibliòfil 1958 ad quem (ex-libris)
Associated persons relligadura moderna signada el 1946 per Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
References (most recent first) Microfilm de l'imprès Esp. 8 Fol de la BdC. Cort de Ferran II (1481) (2002)
Reproducció de les Corts de Barcelona de 1481. Exemplar de Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp 8-Fol (2003)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1995), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 5221
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 57 , n. 34
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. F-95
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1:51 , n. 21-22
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 23 = 21 (2)
Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke , n. 9744
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1290
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 116 (5).(2) = 623 (5)
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm4/document.php?CISOROOT=/incunableBC&CISOPTR=13762&CISOSHOW=13686 Reproducció digital
http://cataleg.bnc.cat/record=b1037304~S13*cat catàleg vist 2017-05-23
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/673 enquadernació vist 2017-05-23

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 762
Location in volume ff. 2-21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1541
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítols i ordinacions
Language català
Date promulgat 1481-10-08
Incipits & explicits in MS acc.: [ 2] Jn nomine domini nostri Jesu cristi. Pateat vniuersis … pro parte dicte generalis curie serenitati nostre sequens fuit oblata supplicatio
text: Molt alt e molt excellent Senyor: La cort general del vostre Principat de Cathalunya: quis celebra en la present ciutat de barcelona vista e considerada la proposicio per vostre gan excellencia en lo principi dela dita cort e altres en apres fetes … [ 19] … predicta omnia et singula vt superius dicta sunt et in dictis constitutionibus et capitulis continentur: tener complere et inuiolabiliter obseruare et facere teneri et irrefragabiliter obseruari. Acta fuerunt hec in domo capituli sedis ciuitatis Barchinone: vbi dicta curia celebratur: die octauo Octobris Anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo octoagesimo primo. Regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno quartodecimo. Castelle et Legionis octauo. Aragonum vero et aliorum tertio
conf.: Sig [espai] num Ferdinandi dei gratia Regis Castelle … Qui predicta concedimus firmamus et iuramus eisque sigillum nostrum commune in pendenti iussimus apponendum. y.yo el Rey.
subscr.: [ 19v] Sig [espai] num Petri Patriarche Alexandrini Archiepiscopi tarraconensis. … [ 21] … Qui predicta omnia approbamus / laudamus / et firmamus / eisque assentimus nostrumque consensum prestamus
subscr.: Testes sunt: qui ad predicta presentes fuerunt egregii nobiles et magnifici don Beltrandus dela cueua Dux de Albuquerque … [ 21v] … in cuius posse dictus dominus Rex et curia supradicta firmarunt
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 776
Location in volume ff. 23-37
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3106
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic i al militar a la primera cort de Barcelona
Language català
Date promulgat 1481
Incipits & explicits in MS tit.: [ 23] Capitols e priuilegis atorgats per lo excellentissimo senyo [sic] Rey don Ferrando segon enla cort primera de barcelona al stament ecclesiastih [sic] e singulars de aquell
text: Jn nomine domini nostri iesu cristi. Pateat vniuersis: Quod nos Ferdinandus dei gracia Rex Castelle (…) Comesque Gociani: Cum in curia generali Cathalonie principatus (quam impresentiarum in hac Ciuitate Barchinone celebramus) per prelatos et alias personas ecclesiasticas prouincie Terracone … [ 37] … Per tal que la obseruacio deles dites coses millor se seguesca e face. En testimoni deles quals coses hauem manat esser feta la present ab nostre segell comun en lo dors segellada. Dada en lo capitol dela Seu de Barcelona a vuyt dies de Octubre en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc lxxxi. Jn curie secundo
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6873
Location in volume ff. 37v-38v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5241
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítol sobre els censals de Mallorca atorgat en la primera cort de Barcelona
Language català
Date promulgat 1481
Incipits & explicits in MS tit.: [ 37v] Lo acte fet enla cort de Cathalunya sobre los cansalas [sic] de mallorques
text: Jn christi nomine Pateat vniuersis: quia a nuo [sic] anatiuitate domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo die vero intitulata quinta mensis Nouembris magestate serenissimi et virtuosissimi domini Ferdinandi dei gratia Regis Castelle (…) Comitisque Gociani in domo capituli claustri Sedis ciuitatis Barchinone personaliter residente et in suo legio [sic] solio supra cathafali ibidem consturcto in magno et sumptuoso appatratu: … [ 38v] … als ddits creadors enla present ciutat de Barcelona segons forma de lurs contractes / e segons era accostumat ans deles dites turbacions / de de aço fer ne acte de cort. Plau la [sic] senyor Rey
conf.: Sig [espai] num Ferdinandi dei gratia Regis Castelle … Et ad maiorem predictorum omnium corroborationem sigillum nostrum commune hic apponi iussimus impendenti. y yo el Rey
subscr.: Testes fuerum premissis presentes egregii Enricus enriquez auunculus et maiordomus maior Comes de Triuinyo … in hanc publicam formam redigens scribi fecit et clausi. Jn curie secundo
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1404
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
External description
References (most recent first) García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:200-1 , n. 5221
Note es tracta d'una còpia avui dia perduda

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1301
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Collection: Call number B-109 (e)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4
Size pàgina 296 × 217 mm (f. 1)
caixa 180 × 110 mm
Font gòtica
Watermark columna amb creu
Condition quatre folis que recullen dos fragments (no tenen cap mena de foliació ni de signatures)
Binding sense cap mena de protecció
References (most recent first) Avenoza (1999), Inspecció personal
Note els ff. 1-2 contenen des de l'inici del text: “Capitols e ordinacions nouellament fetes..” fins a la rúbrica del cap. xiii; els ff. 3-4 des de la rúbrica del cap. xlviiii fins al final del text (cap. lvi), les darreres línies del qual no es llegeixen bé

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1366
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Mar. 106/80-4º | Antic Marès I-28
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4
Collation 14-7
Size pàgina 285 × 200 mm (f. 1 (= f. 4 d'Esp. 8 Fol))
Font gòtica
Pictorial elements sense cap mena de decoració
Condition en bon estat, folis restaurats, són els dos bifolis centrals del primer plec
Binding sense relligar, es conserva protegit per una carpeta de paper
Previous owners (oldest first) Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16)
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Note dos bifolis que corresponen als ff. 3-6 del text

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1403
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE INCUNABULA: Spain Laws Statuta etc.
Title(s) in copy Pragmaticas d.d. 21 abril 1486, 9 enero 1488 ( al f. d v)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 12 + II (guardes modernes, de mal paper)
Collation a-b6
Size pàgina 297 × 210 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial elements caplletres gravades
Condition errades a les signatures: b4 sense signatura, no duu l'error de l'exemplar principal; les signatures impreses a-b han estat esmenades a ploma i substituïdes per e/f, segurament perquè es trobava relligat formant part d'un volum més gran
Binding cartó
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Lamarca (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de les Constitucions, exemplar de la Hispanic Society (2005)
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:200-1 , n. 5221
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America
Note segons Lamarca seria una còpia sortida del taller de Rosenbach

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1405
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number MEV: 16517
Title(s) in copy SENTENCIA | REIAL | DE | FERRAN II | EN LA | PRIMERA | CORT | DE | BARCELONA || 1481 ( en daurat al teixell)
Corts de Barcelona de 1481 | Sentència real de Ferran II ( anotació de la biblioteca a llapis al f. 2 de guardes)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 18 (= II + 1-14 + II) (sense foliació impresa)
Size pàgina 287 × 210 mm (f. 2)
caixa 107 × 95 mm
Font gòtica
Watermark columna
Condition en bon estat de conservació, algunes taques d'humitat a la cantonada inferior exterior
Binding relligadura moderna, en pell marró amb lleugera decoració en ferros i en daurats; al llom, 5 nervis i decoració floral en daurat
Previous owners (oldest first) Jaume Espona i Brunet, bibliòfil 1958 (del llegat del bibliòfil, com indica l'enganxina de l'interior de la coberta: “LLEGAT | JAUME ESPONA | MCMLXI”)
Associated persons relligadura realitzada en 1948 per Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 75 , n. 166
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:200-1 , n. 5221

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1138
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
External description

Record Status Created 1992-01-05
Updated 2017-10-06