Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2075
Authors Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó
Titles Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich
Date / Place promulgat 1370 ca.
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts texid 11159 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, celebració 1428
texid 1544 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23
cnum 11340 MS: Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, celebració 1428. Oriola: Arxiu, 2024, 1401 a quo - 1506 ad quem
Note Hi ha altres edicions (vid. Aguiló)
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
ESGLÉSIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 3600
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 78 (BITECA manid 1289)
Copied Bartomeu Teixidor [?], 1421 - 1450
Location in witness ff. 258-264
Title(s) Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó, Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich, promulgat 1370 ca.
Concordia feta per la regina Elionor e lo Cardenal de Comenge, f. 258
Incipit & Explicits rubr.: [ 258] Concordia feta per la regina Elionor e lo Cardenal de Comenge sobre iiii greuges al braç eclesiastich fets
text: E2n nom de deu sobre los pretesos iiii greuges que lo reuerend pare … [ 264] … no sien fets fins quel dit dupta sie determenat
ID no. of Witness 2 cnum 12597
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, Codis núm. 11 (BITECA manid 1931)
Copied 1422 a quo - 1456 ad quem (Massip, no duu la constitució de la Immaculada Concepció de la Verge, que és de 1456)
Location in witness ff. 199vA-201ra
Title(s) Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó, Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich, promulgat 1370 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 199va] Concordia feta per la Regina Elie|nor e lo cardenal de comenge so|bre .iiij. greuges al graç ecclesia|stich fets
text: [ 199vb] E2n nom de deu sobre los | pretesos .iiij. greuges | que lo Reuerent pare lo senyor | Archabisbe de terragona … [ 201ra] … Entretant empero | los processos qui seran fets sens | periudici de cascuna partsien sos|pesos e si fets no seran no sien | fets fins quel dit dupte sia de|termenat
Note Es tracta del mateix text copiat al MANID 1289, Barcelona: Catedral, cod. 78, ff. 211-255.
ID no. of Witness 3 cnum 12604
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Generalitat, 3 (BITECA manid 1286)
Copied Barcelona: Joan de Bellmunt para Barcelona: Diputació, 1426 a quo ? - 1450 (Font i Rius)
Title(s) Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó, Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich, promulgat 1370 ca.
ID no. of Witness 4 cnum 12602
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10185 (BITECA manid 1008)
Copied Genesius, Bernardus, 1432 a quo - 1443 ad quem (data en que el compra el primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 214-215, 217v i ss.
Title(s) Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó, Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich, promulgat 1370 ca.
Record Status Created 1991-03-27
Updated 2010-12-22