Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2074
Authors Desconegut
Titles Forma de jurament que deuen fer los veguers
Incipit & Explicits tit.: Forma de sagrament dels veguers
intr.: Aquesta es la forma dels sagraments dels veguers
text: Jur yo aytal a vos Senyor en Pere Rey e a tot lo poble de la mia vegueria … Promettent sots religio del sagrament quevalenses ho encabatats e altres heretges perseguire e esquiuare en tot loch e aquells examinare de tot hom poder com si del Bisbe ne ere amonestat e instruit e axi com en la carta del stament de vos senyor meu rey feta ça en rera a Gerona pus plenariament es contengut. Seny al de .P. de sanctcliment scriua del Senyor rey que de manament seu aço scriure he fet e clogui en lo loch dia e any dessus dits
Date / Place promulgat 1424 ca
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
References (most recent first) Editat a: Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] 169-71
Note inc. i expl. procedeixen del text de l'incunable.
Subject DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 3599
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 78 (BITECA manid 1289)
Copied Bartomeu Teixidor [?], 1421 - 1450
Location in witness ff. 257-258
Title(s) Desconegut, Forma de jurament que deuen fer los veguers, promulgat 1424 ca
Forma del jurament que deuen fer los vaguers, f. 257
Incipit & Explicits rubr.: [ 257] Forma del jurament que deuen fer los vaguers
text: A3questa es la forma dels sagraments dels vaguers … [ 258] … plus pleurament es contengut
ID no. of Witness 2 cnum 12596
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, Codis núm. 11 (BITECA manid 1931)
Copied 1422 a quo - 1456 ad quem (Massip, no duu la constitució de la Immaculada Concepció de la Verge, que és de 1456)
Location in witness ff. 198vb-199va
Title(s) Desconegut, Forma de jurament que deuen fer los veguers, promulgat 1424 ca
Incipit & Explicits rubr.: [ 198vb] fforma del jurament que deuen | fer los veguers
text: A2questa es la forma dels | sagraments dels va|guers. ¶ Jur io aytal a uos se|nyor Rey en pere e a tot lo poble | de la mia uegueria … [ 199va] … P. de | sant climent scriua del dit se [sic] | Rey qui de manament feu aço | scriure he fet e clouguj en lo | loch die e any dessus dits
Note Es tracta del mateix text copiat al MANID 1289, Barcelona: Catedral, cod. 78, ff. 211-255.
ID no. of Witness 3 cnum 12603
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Generalitat, 3 (BITECA manid 1286)
Copied Barcelona: Joan de Bellmunt para Barcelona: Diputació, 1426 a quo ? - 1450 (Font i Rius)
Title(s) Desconegut, Forma de jurament que deuen fer los veguers, promulgat 1424 ca
Record Status Created 1991-03-27
Updated 2016-05-19