Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2072
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 9-VII-31 (5)
Title of volume Constitucions | Capitols | i Actes de Cort | Ferran II |a Felip I ( al teixell vermell)
Imprint Barcelona: Pere Mompezat para Llàtzer Millà, 1540-08-06

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6 (folis de l'imprès)
ff.: 423-428 (fol. antiga del vol. respecte d'aquest imprès)
ff.: II + 369-635 + II (fol. antiga del volum)
ff.: II + 202 + II (fol. general del volum)
Collation A6
Page Layout 45 línies (f. A5v, algunes en blanc)
Size pàgina 289 × 210 mm (f. A1)
caixa 224 × 160 mm (f. A5v)
Font gòtica
Watermark mà amb estel (al f. 393)
Pictorial elements Caplletres: les principals gravades amb decoració vegetal, de 4 unitats de pauta, la resta, majúscules de 2 unitats de pauta, sense decoració
Condition volum en bon estat de conservació. Sense errades a les signatures
Binding moderna, en pergamí sobre cartró amb detalls daurats al llom i amb els talls daurats
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2211 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1557 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (3). Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 1822 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (4). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1822 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (4). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2357 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Capbreu del notari Jaume Isern (3-8-1422/28-4-1429). Barcelona:, 1422-08-03 - 1429-04-28. Desconegut, Recepta per a llevar el dolor, escrit 1429 [?].
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 4 , n. 60379
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 9-VII-31 (2006)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1995), Inspecció personal
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 583 , n. 9
Tractat a: Simón Palmer (1980-82), Bibliografía de Cataluña. Notas para su realización , n. 55
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1300
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 31 i 119-120 , n. XI i CLXXXVIII
Note relligat juntament amb d'altres impresos. Amb alguna anotació marginal

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2796
Location in volume ff. 1-6v (fol. mod.)
ff. 423-428 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2986
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1503
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Constitucions de Catalunya. Constitucions fetes per lo serenisim Rey don Ferrando Rey de Castella e de Arago etc. enla Cort celebrada en Barçelona enlo monestir de sanct Francesch:en lany .M.D.iij.
tit.: De comissio de causes de cinquanta fins en cent liures. Capitol primer
text: P4rimerament com enla cort per nos celebrada enlo monestir de sancta Anna dela present ciutat:entre les altres sia stada feta una constitucio començant. Item statuim e ordenam:que les causes menors de trenta liures … [ 6v] … volem que sia hagut tot per remes: e les penyores tornades. Laus deo
colofó: Acaben les presents constitucions qui hansguart al bon orde dela justicia ciuil e criminal:e altres coses vtils del principat de Cathalunya:en la insigne ciutat de Barcelona per Pere monpezat a despeses de Latzer milla librater del general.A.vi.dies del mes de Agost del Any. M.D.xxxx.
Number of additional copies of edition 10
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1415
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 20 (4)
Title(s) in copy Constitucions de Cathalunya ( a la rúbrica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6
ff.: 25-30 (foliació general del volum)
Collation A6
Size pàgina 270 × 192 mm
Font gòtica
Condition taques d'humitat; exemplar complet en bon estat
Binding vegeu descripció del MANID 2212
Previous owners (oldest first) Barcelona: Arxiu Reial
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2458 MS: València: Universitària, 145(66. 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet] (2005)
Grapí (1999), Inspecció personal
Note relligat conjuntament amb d'altres impresos. Anotacions marginals. Vid. la descripció general del volum al MANID 2212

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3084
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Collection: Call number Res. Fol. 24
External description
Writing surface Paper

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3166
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
Collection: Call number 84-II
External description
Writing surface Paper

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3229
City and Library Barcelona Els llibres del Tirant
Collection: Call number Catàleg 5, it. 11
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
State complet
Binding moderna en pergamí
References (most recent first) Catalogat a: Clavería et al. (2002-12), De Enrique IV a Giambattista Bodoni (ca. 1465-1818). Catálogo 5 , n. it. 11
Note posat a la venda per 4500 euros al desembre de 2002

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3148
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-60/1/1-XI
External description
References (most recent first) Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 26

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 2156
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call number S/440 (3)
Title(s) in copy CONSTITU | CIONS | de | CATHA | LUNYA ( al capdemunt del llom, escrit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 25-30v (fol. moderna en xifres aràbigues)
ff.: 228 (= I + 1 + 1-225 + I) (folis totals del volum, amb errades a la foliació)
Collation A6
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 300 × 208 mm (f. 3)
caixa 222 × 159 mm (f. 29)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition paper enfosquit i taques d'humitat
Binding sense enquadernació, dins d'unes tapes de cartró
References (most recent first) Soriano (2004), Inspecció personal
Note moltes anotacions en llatí i passatges del text subratllats. Relligat juntament amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3188
City and Library Montpellier Bibliothèque Municipale
Collection: Call number Médiatheque E. Zola: V9933 (5)
Title(s) in copy ORDINACION[S] | GENERALS DE | CATHALV | nya | .1413. ( al teixell en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 376-401
Collation A6
Size pàgina 300 × 215 mm (f. 1)
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding antiga (s. XVIII?) pergamí sobre cartoné poc rígid, en bon estat tot i que bruta
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 2014
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call number A-359 | Antic R. 33426
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 6 + IV
Collation a6
Size pàgina 286 × 195 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, sense foliació
Binding moderna, en pell sobre cartó
History of volume Adquirit 1935
Previous owners (oldest first) Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil (price: 300 pta) (nota sobre l'obra de la mà de Roque Pidal, al vers de la primera guarda i al verso de la segona guarda posterior, indicant el lloc on es guardava el llibre)
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Reproducció de l'exemplar A-359 de la Biblioteca Universitaria de Oviedo. Constitucions de 1510 (Ferran II) (2003)
Note a la primera guarda, a llapis: “300 ptas”. Alguna anotació marginal en llatí (ss. XV i XVI)

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 2074
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 88 (7) | Antic 111
Title(s) in copy CORTS | DE | CATALUNYA | DE | 1517-53 ( al teixell de pell vermella, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Collation A1,6
Size pàgina 267 × 190 mm (portada primer imprès)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: caplletres de 4 UP amb decoració vegetal, i altres senzilles de 2 UP
Condition exemplar incomplet, només se'n conserva el primer i el darrer full; paper brut, amb taques d'humitat
Binding moderna, pell clara sobre cartó amb daurats al llom
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 24 i 30 , n. 85 i 101
Note relligat juntament amb la Sentència sobre les turbacions passades i altres constitucions. Anotacions marginals i passatges marcats

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1805
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales [?]
Collection: Call number Fons Serrano Morales: 3515 (4) CF | Antic Gómez Senent, 106
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 6
Collation A6
Condition sense portada
References (most recent first) Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia 70 , n. 106

Record Status Created 1992-01-05
Updated 2013-11-07