Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2071
Authors Desconegut
Titles Usatges de Barcelona, Constitucions i capítols de Catalunya, segona compilació
Date / Place promulgat Barcelona 1588
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Barcelona
Catalunya-Aragó (regne)
USATGES
CORTS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1527
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Episcopal, (BITECA manid 1929)
Copied 1576 ? - 1588
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona, Constitucions i capítols de Catalunya, segona compilació, promulgat 1588
ID no. of Witness 2 cnum 1525
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace", 3 X, G 2 (BITECA manid 1930)
Copied 1576 ? - 1704 ?
1704 a quo (Brocà?)
Location in witness ff. 4-5 taula + 8-272
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona, Constitucions i capítols de Catalunya, segona compilació, promulgat 1588
VSATGES. DE. BARCELO.|NA. CONSTITVTIONS. | y Capitols de Cort. | de Cathalu|ya, f. 4r
Incipit & Explicits rubr.: [ 4r] TAVLA | ALPHABE|TICA. DE. LES. | RVBRIQVES. Y TITOLS. | Deles Constitutions. | de Cathalunya
índex: [ 4ra] A. Abatuts y latitants [sic] lib. 9 tiº. 19 … [ 5vb] … Vsures y barates li. 4. ti .ii. FINIS
rubr.: [ 8r] LIBRE.| PRIMER. DELS. | VSATGES. DE. BARCELO.|NA. CONSTITVTIONS. | y Capitols de Cort. | de Cathalu|ya
tit.: [ 8ra] DE. LA SANCTA | FE CATHOLICA. E. | priuilegis del sanct Bab.|tisme titol. i.
text: S11APIAN | tuyt que nos en | Iacme per la gra|tia de Deu Rey | de Arago de | Mallorques ede | Ualencia comte de Barcelona e durgell e se-|nyor de muntpaller per nos e per tots nostres | successors aixi en Arago com en Catha-|lunya [f. 8rb] e Mallorques […] e en remey dela nostra anima | en per tostemps estatuim que quisqun Jueu o | Sarrahi qui spirat per gratia del sperit Sanct | voldra reebre lafe catholica … [ 272vb] … Item com per la negligen-|tia lo qual ha expirat | sia innouat y prorogat fins | a la conclusio de | les primeres | Corts
Note Conté disposicions fins a la cort de 1564
Record Status Created 1991-03-23
Updated 2008-01-16