Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2069
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/996 | Antic 996 | Antic E. 21
Title of volume ORDE | NANZ | DEL | REY | DON | PEDR | DE |ARAG ( al teixell (lletres gravade en or damunt de pell marró, es tracta d'un bocí que probablement procedeix d'una antiga relligadura))
Copied Miguel de Segovia (ff. 131v-132 una anotació diu que aquestes ordenacions es van copiar “de un libro en paper scripto” que havia copiat “el discreto Jeronymo Lyçana” notari d'Aragó), 1601 - 1700

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 140 (= I + 6 + i-cxxxiij) (Avenoza)
Page Layout 36 línies (iir)
Size pàgina 310 × 210 mm (iir) (Avenoza)
caixa 245 × 140 mm
Hand itàlica
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració, només les inicials, fetes amb la mateixa tinta, tenen un mòdul més gran; la primera amb decoració a ploma
Condition són en blanc els folis preliminars 3v-6v; foliació original en xifres romanes. Volum en bon estat, malgrat que la tinta ha traspassat en alguns folis i pot provocar dificultats de lectura, especialment al folis finals
Binding pell verda, amb daurats; llom de tres nervis amb un bocí de pell marró enganxat amb el títol del volum gravat en lletres d'or; talls jaspiats
Previous owners (oldest first) Felipe V, Rei d'Espanya [1700 - 1746] 13-2 (catàleg de la BNM)
Associated persons Altres l'original d'aquesta còpia sembla que fou transcrit per Jerónimo Liçana, notari
Associated Texts Conté als ff. 132v-133 s'ha transcrit una Pragmàtica II de Joan extreta del Llibre verd, segons explica la nota preliminar escrita en català, que segons consta fou registrada i comprovada amb l'original a Barcelona, el 26 d'agost de 1534; el text dispositiu és texid 4771 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenança sobre els salaris dels portadors, promulgat 1473-12-14 llatí
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 62-3 , n. Sisè grup
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 3:217-8
Tractat a: Arco y Garay (1942), Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón 112 , n. 239
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 20
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 122
Note al full de guarda preliminar es llegeix el títol de l'obra en castellà; també és en castellà la taula preliminar
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000040732&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1950
Location in volume ff. 1-3 prel. + i-cxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] E12l presente libro tiene quatro partes la Rubrica de las quales es la siguiente. P2rimera
índex: Et primo dels mayordomens … [ 3] … De como les reynes de arago se faran coronar ells metexes se coronaran fo. cxxvj
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo senyor en Pere rey de arago sobre lo regiment de tots los officiales de la sua cort
intitulatio: N4OS enpere per la gracia de deu Rey de arago de valencia de mallorca edecorçega Conte de Barcalna [sic] de Rossello e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal edreta dispensacio de regiment molt se pertany ala diligencia del President que a les coses faedores e als officis regidos … [ ii] … reuocar no entenem ans aquells en tot ço que als dites nostres ordinaçions no seran contraries volen esser obseruades Dant Barchinona xv.o kalendas nouenbris anno M.o. ccco quadragesimo quarto
tit.: Dels mayordomens
dispositio: Vtilitat e ornament de nostra cort real concernents hauem cogitat molt esser neccessari que alscuns coses … [ cxi] … deles dites besties le sera request pes enla presencia daquells les Carregas ordonades aportar
tit.: [ cxiv] Declaracio feta sobre totes les dites ordinacions rubrica
text II: P4er tal com humana natura no basta a prouehir als duptes alteraçions coontrasts qui per temps le poden esdeuenir … [ cxii] … volem que cascun sia tengut de pendre traslat de ca present nostra ceclaracio ensens ab lo capitol de la nostra ordinacio qui fara per lofici que tendra per nos
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3745
Location in volume ff. cxii-cxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxii] ORdinacio feta per lo molt alt e molt excelent princep e señor een Pere terc Rey darago dela manera com los Reys darago se faran consegrar e ells meteys se coronaran
intitulatio: N2OS em pere per la gracia de deu Rey de arago … [ cxiiv] … ede Cerdeña
text: Considerant es dedignitat reyal pertany que aquell que la rreeb sia en lo comencament del seu regiment ans de totes coses Jnformat … [ cxxvi] … e de portar lo tallador dela sua vianda ede ventall enqual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3746
Location in volume ff. cxxvi-cxxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvi] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep señor lo señor en pere terçer rey darago de la manera com les reyes [sic] de arago se faran consegrar elos reys darago les coronaran y prrimerament dela reyna
text: S3crit es enla sancta scriptura que apres totes les coses creades deu omnipotent crea lo hom … [ cxxxiv] … de tallar deuant lareyna ede portar lo tallador dela sua vianda de ventall en qual temps vulla que sia
Record Status Created 1991-12-20
Updated 2014-08-06