Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2068
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/185 | Antic 185 | Antic G.459
Title of volume B. Ray#mon | Vita | ervar. Opera eius | dem ( teixell, a ploma)
Copied Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1645

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 290 (= 288 + 2) (canvia la foliació a cada obra)
Page Layout 24 línies (f. 2r)
Size relligadura 160 × 115 mm (Avenoza)
pàgina 152 × 105 mm (f. 2r)
caixa 128 × 75 mm
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Reclams: reclams al peu de cada pàgina
Condition els ff. 164-165 i els dos finals són en blanc; volum amb taques d'humitat
Binding en pergamí
History of volume Adquirit 1864
Previous owners (oldest first) Agustín Gatto-Durán y de Vicente Yáñez, escriptor 1862 ad quem (etiqueta, segle XIX)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2248 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 15 (March 8). Sòller: Pere Ripoll, Prevere de Sòller, 1732-05-13. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2248 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 15 (March 8). Sòller: Pere Ripoll, Prevere de Sòller, 1732-05-13. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 185 de la BNM. Obres de Ramon Llull (2000)
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 32-3 , n. 23
Tractat a: Llull et al. (1972), Doctrina pueril 30 , n. Ms. N
Tractat a: Llull et al. (1960), “Arbre de Filosofia d'amor”, Obres essencials 23
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 1:139-40
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 346
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 346
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 13-4
Note segons una nota de la primera guarda del final, als folis que manquen hi aniria la “Vita B. Raymundi, a canonico Segui edita, y Desconsuelo de Raymundo”. El Ms. de Palma: Franciscans 15 indicava que aquest còdex fou transcrit per en Joan Guàrdia copiant-ne un del Col·legi de la Sapiència
Subject Manuscrit datat
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000110671&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1948
Location in volume ff. 1-163v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] Deus honrat glorios señor nostre … comença aquest Libre qui es dels comensaments de doctrina Pueril. Compost per lo illuminat Doctor y Martir glorios Ramon Lull. Del Prolech
prol.: Deus excellent uol que treballem a ell seruir … [ 1v] … e consent abons nudriments
rubr.: [ 2] Doctrina Pueril. Cap. 1 dels xii articles de Deu
text: Fill sapies que Articles son creure e amar veres coses … [ 160v] … son amat fill nostre señor Jesu Christ
colofó: Aquest libre anomenat Doctrina Pueril fonc acabat de escriure en lo conuent de Sant Francesch de la Ciutat de Mallorca. Any del señor 1645 a 5 de Octubre, de ma de mi Fr. Juan Guardia sacrista del dit Conuent, y es se trasladat de un llibre de ploma del Collegi del señor Canonge Lull
índex: [ 161] Taula dela Doctrina Pueril … [ 163v] … Cap. 105 de Paradis. 158
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1949
Location in volume ff. 166-285v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1651
Ramon Llull. Arbre de filosofia d'amor
Language català
Date escrit 1298-10
Incipits & explicits in MS acc.: [ 166] Deus ab vostra amor comensa lo llibre de Filosofia de amor. Compost per lo illuminat Doctor y martir Ramon Lull
prol.: Prolech. Ramon estant en Paris per ço que pogues fer gran be per manera de saber … [ 167v] … e en aquells dos libres volia legir e veure si era ver ço que Ramon deya
text: [ 167v] De la diuisio del arbre de la filosofia de amor. A ensalçar bona e vera amor … [ 284] … Dona Santa Maria que es subirana dona damor. Finis
colofó: Laus tibi Christe quem liber explicit iste. Aquest llibre anomenat Arbre de filosofia de amor fonc acabat de escriure en lo conuent de S. Francesc de la Ciutat de Mallorca A 7 de Agost any … [ 284v] … de la Natiuitat de Nostre Señor Jesu Christ 1645
índex: [ 285] Taula dela filosofia damor … [ 287] … Dela fi del Arbre dela filosofia damor. 119
Record Status Created 1991-12-20
Updated 2014-08-06