Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2066
Authors Pere Albert
Titles Casos en què no procedeix de restituir potestat
Casos en los quals lo senyor no és tengut, segons los “Usatges de Barcelona” e observància de Cathalunya, retre la postat presa de castell, ne emparament de feu, a son castellà, o vasall
Casos de Pere Albert
Incipit & Explicits tit.: Los casos de Pere Albert
text: Lo primer cas és quant lo vassall contradiu al senyor … Si algun dels magnats
Date / Place traduït 1275 [?] - 1300 [?]
compilat 1240 - 1260
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Compilador: Desconegut
Traductor: Desconegut
Associated Texts extracte d'algunes disposicions, de vegades ampliades i comentades, extretes de texid 1004 Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
References (most recent first) Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal 41-7 i 200-4
Editat a: Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] 467-9
Tractat en: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 200-4
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
CAVALLERIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4221
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. liiijv-lvj
Title(s) Pere Albert, Casos en què no procedeix de restituir potestat (tr. Desconegut), traduït 1275 [?] - 1300 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ liiijv] En quals casos lo senyor no es tengut retre postat de castell ne feu emparat ha castella ho a uassall segons la obseruanca de catalunya E los husatges de barsalona
text: A5questes son les casos [sic] en los quals lo senyor no es tengut retre postat … [ lvj] … retre lo servey a son senyor lo qual perlonga fer e menysprea [sic]
ID no. of Witness 2 cnum 3596
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 78 (BITECA manid 1289)
Copied Bartomeu Teixidor [?], 1421 - 1450
Location in witness ff. 176-177v
Title(s) Pere Albert, Casos en què no procedeix de restituir potestat (tr. Desconegut), traduït 1275 [?] - 1300 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 176] Aquests son els casos en los quals lo senyor no es tengut segons obseruança de Cathalunya e usatges de barchinona retra po[tes]tats de castell ne feu emperat al castella o vassall
text: L3o primer cas es quant lo vassall contradiu al senyor fermar dret o fer homenatge … [ 177v] … lo feu per dit delicte de aquells bens qui no son del feu deu retra a son senyor com servey que fet haura per lo […] o menys passat
ID no. of Witness 3 cnum 12592
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, Codis núm. 11 (BITECA manid 1931)
Copied 1422 a quo - 1456 ad quem (Massip, no duu la constitució de la Immaculada Concepció de la Verge, que és de 1456)
Location in witness ff. 146ra-147rb
Title(s) Pere Albert, Casos en què no procedeix de restituir potestat (tr. Desconegut), traduït 1275 [?] - 1300 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 146ra] Los casos en que lo senyor no | es tengut retra la postat ne lo | feu empaxat
text: [ 146va] L3o primer cas es quant | lo uassall contradiu al | senyor … [ 147rb] … de aquells bens qui no | son del feu deu retre a son senyor | lo seruey que fet haura per longa r[?] | o meynspresat
ID no. of Witness 4 cnum 3187
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Generalitat, 3 (BITECA manid 1286)
Copied Barcelona: Joan de Bellmunt para Barcelona: Diputació, 1426 a quo ? - 1450 (Font i Rius)
Location in witness ff. cxii-
Title(s) Pere Albert, Casos en què no procedeix de restituir potestat (tr. Desconegut), traduït 1275 [?] - 1300 [?]
ID no. of Witness 5 cnum 12598
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10185 (BITECA manid 1008)
Copied Genesius, Bernardus, 1432 a quo - 1443 ad quem (data en que el compra el primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 188-189
Title(s) Pere Albert, Casos en què no procedeix de restituir potestat (tr. Desconegut), traduït 1275 [?] - 1300 [?]
Record Status Created 1991-03-15
Updated 2016-05-19