Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2065
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 5-4-22 (2a part) | Núm. de registre R. 5629 | Antic AA-142-36
Title of volume LEGES | FORI | Aragoniae | M.S. ( a ploma al llom al teixell)
Copied 1301 - 1350

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-47 + 48-67 + 1-65 + 1-8 + I
Collation tercera secció: 18 26 3-88 92; reclam horitzontal, sense decorar, al peu de la segona columna del foli fins al 4t quadern, als quaderns 5è i 6è reclam horitzontal centrat i els quaderns 7è i 8è no en tenen, el primer per ésser final d'una obra i el segon per tractar-se en principi del final del volum; sense restes de signatures de quadern, però als quaderns 6è i 7è es veuen al recto del tercer foli de cada plec unes senyals en vermell, al 6è semblant a una “u” i al 7è semblant a una “q”
Page Layout 38 línies (f. 1rb)
Size pàgina 310 × 220 mm (f. 1)
caixa 247 × 163 mm
columna 247 × 75 mm
Hand gòtica de forma, amb una varietat més cursiva i de mòdul més petit per al comentari (primera part de la primera secció)
gòtica de diverses mans (segona secció)
gòtica cursiva catalana, pròpia de les cròniques i registres (tercera secció)
semigòtica (darrera secció)
Watermark cavaller muntat sobre les lletres “T C” (a les guardes)
Pictorial elements caplletra inicial embotida en blau i vermell, amb decoració afiligranada en vermell i violeta; la resta de caplletres són una mica més petites, alternen blau i vermell i tenen decoració afiligranada senzilla en color de contrast, vermell o violeta; rúbriques en vermell i calderons alternant vermell i blau. Al final de la primera part del volum, el f. 67v està omplert per dibuixos maldestres a ploma
State a punta seca, primera línia escrita, sense línies de guia per als renglons; senyals de perforacions rodones als límits de les línies de justificació, a prop del tall
Condition pergamí una mica brut, però en bon estat
Binding senzilla, en pergamí amb restes de les tires de badana que servien per tancar-la
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil Lleó 1535-09 (price: 4 sueldos) (f. 67v: “Este libro costo 4 sueldos en Leon por setiembre de 1535 y el ducado vale 47 sueldos y medio”)
Hernando Colón, bibliòfil Barcelona 1536-06 - 1539 (price: 53 dineros) (f. 132v: “Este libro costo 53 dineros en barcelona por junio de 1536 y el ducado vale 288 dineros”)
Associated Texts a la primera part del volum es transcriuen texid 2853 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247 llatí
References (most recent first) Reproducció parcial del ms. 5-4-22 de la Biblioteca Colombina. Ordinacions de Jaume II (2007)
Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Avenoza (2002), Inspecció personal
Faulhaber (1991), Inspecció personal
Note al capdemunt del llom, a ploma, es llegeix el núm. 36, part de l'antiga signatura. El volum aplega tres unitats adquirides per Colón en èpoques diverses, la primera, al seu torn, està formada per altres dues parts diferenciades, una de 47 ff. de pergamí (307 x 212 mm, caixes 162 x 112 mm, col. 162 x 50 mm, f. 7, amb la primera línia en blanc, 35 líns., justificació a punta seca, amb línies de guia per als renglons, perforacions rodones visibles als límits de les línies de justificació i en alguns folis restes d'haver tingut un règim complet de perforacions al marge; caixa marcada per encabir-hi les glosses) i la segona de 20 ff. de paper\ (ff. 48-67 fol. mod., 302 x 241 mm, caixes 225 x 170 mm f. 48, justificació a punta seca, amb la primera línia escrita, sense línies de guia per als renglons, 43 líns., perforacions rodones als quatre angles). La segona part, de pergamí, ara té una foliació moderna a llapis, independent, però abans (al 1991 encara hi era) dugué una foliació a llapis que continuava la de la primera part, té 65 ff. i la descrivim en aquest registre; la tercera, també de pergamí, consta de 8 ff. numerats modernament també de forma independent de la resta del volum (304 x 191 mm, caixes 180 x 123 mm, justificació a tinta, amb algunes línies de guia per als renglons visibles, primera línia en blanc, 39 líns. mesurat al f. 1 d'aquesta part). A la segona part, on es troben els textos catalans, es veuen senyals marginals de lectors. El final d'aquesta part, que romangué en blanc, fou omplert amb textos en llatí transcrits per diverses mans. A l'interior del pla anterior una enganxina amb l'esment a les disposicions testamentàries de Colón: “Don Fernando Colon, hijo de Don Cristóbal Colon, primer Almirante que descubrió las Indias, dejó este libro para uso é provecho de todos sus próximos; rogad á Dios por él (Cláusula 49 del Testamento del mismo don Fernando, cumplida por el Cabildo Metropolitano de Sevilla)”

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1932
Location in volume ff. 45ra-47vb (fol. actual)
ff. 112ra-114vb (fol. moderna anterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45ra] Constituciones dominj jacme. Regi aragonum aragonum editur apud barchinone in prima curia
intitulatio: E2n nom de deu. Cum nos En Jacme per la gracia de deu Rey darago e de cecilia … e comte de barcelona
pream.: entenens a pau e a justicia e defeniment e abonestament dels Regnes … E tot so que fos ordonat per lo senyor Rey Namfos frare nostre en la cort general de muntso
tit.: vt officiales infra catalonia juridiccionem tenentes sit catalanj
text: E2ncara totes les cartes de la pau e de la treue a axi con en aqueles es contengut … [ 47vb] … Enaxi quels scriuans del senyor Rey non pusquen demanar ne auer mes
epíleg: E2t ad maoiorem cautelam … aliquo jure causa vel modo. Acta sunt hoc omnia supradicta jn ciuitate barchinone jn domo fratrum mjnorum eiusdem ciuitatis .x. kelendis [sic] aprilis. Anno Dominj. millesimo Ducentesimo. nonagesimo primo. Regnorum Aragonie. Anno primo Sicilie vero vjo
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1933
Location in volume ff. 48ra-52rb (fol. actual)
ff. 115ra-119rb (fol. moderna anterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2403
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de Barcelona
Language català
Date promulgat 1299-02-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48ra] ordinaciones facte per domini Regem jacobum jn secunda generali Curja barchinone
text: O2rdona la cort quel senyor Rey deya loar e aprohar e confermar en la present cort general de Catalunya totz los ordonamens e confermacions e capitols feytz en la general cort de barcelona per lo senyor Rey en .P. de bona memoria … [ 52rb] … e quel sageyl de la cera no cost sino .x. sous de barchinona e qui la bolla volra que li cost .l. sous de barsaloneses. e no mes. Enaxi quels escriuans del senyor Rey non puxen mes demanar ne auer
epíleg: P2redictas siquidem confirmaciones … et celebri curia civjtatis barchinone jn ecclesia fratrum mjnorum ij. mensis ffebrarij. Anno Dominj Mo ducentesimo. Nonagesimo Nono
Record Status Created 1991-12-16
Updated 2015-10-26