Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2062
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/15031 | Antic R-15031 (segon imprès)
Title of volume LLIBRE DELS | DONES DE LA VERGE | MARIA | J. ROIG ( al teixell vermell, amb lletres daurades)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 42 (= 2 prel. + [1]-40)
Collation A-E8 F2
Page Layout 27 línies (f. [1])
Size pàgina 145 × 95 mm (2 prel.)
caixa 117 × 70 mm (2 prel.)
Font romana
Pictorial elements Xilografies gravat a la portada, i caplletres gravades, una de set unitats de pauta al f. 1v prel. i una altra de tres unitats al f. [1]
Condition en bon estat. Foliació impresa en xifres aràbigues. El f. [1] no està numerat; errades a la foliació: 19 (per 29) i 74 (per 34); errades a les signatures de quadern: Aiij (per Biij)
Binding moderna, en pasta, amb el teixell vermell
Associated Texts Conté al revers de la portada i a les 2 pp. següents figura una defensa de la llengua texid 2396 Onofre Almudèver, Epístola proemial als lectors, escrit 1561 ad quem català
Associated MSS, editions, and specific copies of editions copid 1531 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (primer imprès). València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 1939 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (tercer imprès). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 1939 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (tercer imprès). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2098 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), A-3/338 (1) CF. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 5104 MS: València: Universitària, M 928. 1701 - 1800. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 324
Tractat a: Gassull et al. (1974), Lo somni de Joan Joan (València, 1497). [edició facsímil]
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2103-4
Note es tracta de la tercera obra d'un volum, on s'apleguen juntes edicions diferents, tot i que comparteix amb les obres anteriors data, ciutat i impressor

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1921
Location in volume ff. 1-2 prel. + 1-40
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1534
Bernat Fenollar, Prevere. Procés de les olives
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Procés de les olives
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Procés de les olives
Joan Moreno. Procés de les olives
Baltasar Portell. Procés de les olives
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. Procés de les olives
Language català
Date escrit 1495 - 1496 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] LO PROCES de les Oliues y somNI DE IOAN IOAN, ORDENAT PRINCIPALMENT per lo Reuerent mossen Bernat Fenollar, y lo discret en Ioan Moreno Notari, E apres per lo magnifich mossen Iaume Gaçull caualler e altres amplificat. Es obra vtil y molt graciosa ara nouament corregit, y affegit la Brama dels pagesos, o vocables bandejats escrita per mossen Gaçull al dit mossen Fenollar. Estampat en Valencia. Ve
tit.: [ 1v prel.] EPISTOLA PROEmial als Lectors
carta: E7N lo temps que mes apartat estaua de conuersar ab les Muses … [ 2v prel.] … la nostra llengua, y perque los que apres vinguessen tinguessen occasio de no tropeçar. | Vale. | Onofre Almudeuer
tit.: [ 1] Demana lo reueRENT MOSSEN FENOLLAR al honrrat y discret en Ioan Moreno.
text: D3E vos y de mi, lo temps assegura | al home celos, de mal sospitar … [ 40] … dexau per als jouens, d'amor lo seruey | que son les oliues, quen oli reuenen. | Deo gratias
colofó: [ 40v] Fon estampat lo PRESENT LIBRE EN Valencia, en casa de Ioan de Arcos, a les espatles del estudi general, Any .1561.
Poetic Stanza 2128 vv.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6669
Location in volume ff. [1]-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5317
Bernat Fenollar, Prevere. De vos y de mi lo temps assegura
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. De vos y de mi lo temps assegura
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. De vos y de mi lo temps assegura
Joan Moreno. De vos y de mi lo temps assegura
Baltasar Portell. De vos y de mi lo temps assegura
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. De vos y de mi lo temps assegura
Language català
Date escrit 1495 - 1496 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Demana lo reueRENT MOSSEN FENOLLAR al honrat y discret en Ioan Moreno
text: D3E vos y de mi, lo temps assegura … [ 4] … que tant vos conech, com sius agues vista
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4, 1 x 8
Note aquestes cobles de Bernat Fenollar s'intercalen, en un debat de respostes i rèpliques, amb altres cobles de Joan Moreno
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6670
Location in volume ff. [1]-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5318
Joan Moreno. Doliues lo past es fina pastura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Resposta
text: D'oliues lo past, es fina pastura … [ 31] … donantli combat, de carnals coltells. | Fi
Poetic Stanza 480 vv.
Note aquests versos de Joan Moreno es localitzen, més concretament, als ff. [1]-4 , 15-18, 24v-27v i 30v-31
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 6671
Location in volume ff. 4v-30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4765
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Report dunes noues me força queus diga
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Escriu lo magnifich mossen Iaume Gaçull caualler al reuerent mossen Fenollar com a procurador den Moreno
text: R2Eport d'unes noues, me força queus diga … [ 30v] … ya vos queus detinga, qui tant vos empeny
Condition incomplet
Poetic Stanza 948 vv.
Note en relació a l'incunable de 1497, aquí hi ha una llacuna (començada al vers “Y a mi en estrem, mossenyer me pesa”) que abraça des de la cobla sisena fins a la dotzena de la primera intervenció de Gassull en el Procés de les olives. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Fi”. Aquests versos de Jaume Gassull es localitzen, més concretament, als ff. 4v-8v, 10-12, 13-15, 18v-24v i 28-30v
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 6672
Location in volume ff. 8v-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5320
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8v] Escriu vn tercer a mossen Gaçull, lo qual per no esser conegut se sotascriu lo sindich del comu dels peixcadors hi vol que la resposta sia donada a micer Verdancha
text: D2Igau mossen Iaume Gaçull molt affable … [ 13] … Moreno Ioan, a quils desigs trauen
Poetic Stanza 128 vv. [= 7 x 8, 2 x 4 | 7 x 8, 2 x 4]
Note aquests versos del Síndic Comú dels Peixcadors es localitzen, més concretament, als ff. 8v-9v i 12-13. Les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Fi”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 6673
Location in volume ff. 31v-74 [sic = 34]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3585
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Un quern he legit de cobles discretes
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31v] Obra feta per lo magnifich Narcis Vinyoles, comendant y lloant les cobles fetes per en Ioan Moreno, en fauor dels vells
text: V2N quern he llegit, de cobles discretes … [ [34]v] … o qual mira dreta, la fi del esguart
Poetic Stanza 21 x 8, 1 x 4 [= 172 vv.]
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 6674
Location in volume ff. 74 [sic = 34]v-40
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5313
Baltasar Portell. Tenint molt offeses les mies orelles
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [34]v] Escriu Balthasar Portell an Ioan Moreno, defenent la part dels jouens
text: T2Enint molt offeses, les mies orelles … [ 40] … que son les oliues, quen oli reuenen. | Deo gratias
Condition incomplet
Poetic Stanza 38 x 8, 1 x 4
Note en relació a l'incunable de 1497, aquí manquen les cobles vintena (inc. “La festa de rams cascuna celebra”) i trenta-cinquena (inc. “Per tota la Sgleya seria gran cisma”) de la intervenció de Portell en el Procés de les olives. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Fi”
Number of additional copies of edition 10
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1636
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-V-20
Title(s) in copy LO | PROCES | DE LES OLIVES | VALENCIA | 1561 ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 44 (= II + 2 + 1-40)
Collation A-E8 F2
Size pàgina 142 × 91 mm (f. 2 prel.)
caixa 116 × 68 mm
pàgina 142 × 91 mm (f. 2)
caixa 104 × 70 mm
Pictorial elements alguns folis estan decorats a mà amb tinta vermella
Condition en bon estat de conservació
Binding antiga en pell, amb armes en ferros daurats
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note la llegenda de les armes representades en la coberta és: “REMEMBRA LO PASSAT, ORDONA LO PRESENT, PROVEHEIX AL ESDEVENIDOR”. les armes representen el rat penat, del Regne de València; relligat juntament amb el Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=11-v-20&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c11-v-15 catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1741
City and Library London The British Library
Collection: Call number 11450a27 (1)
Title(s) in copy POESIAS | CATALANES | DE FENOLLAR | JOAN MORENO | Y | JAUME GAÇULL || VALENCIA | 1561 ( al teixell, gravat amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 2 s/n + 1-40
Collation A-E8 F2
Size pàgina 144 × 93 mm (f. a i)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació. Errades a la foliació: 19 (per 29) i 74 (per 34 esmenat); errades a les signatures de quadern: Aiij (per Biij)
Binding moderna, en pell vermella sobre cartó, sanefa daurada als plans i també a l’interior de les cobertes (més menuda), talls daurats; guardes de paper d’aigües. Cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) La tour de Babel (a l'interior de la coberta enganxina: “MAISONNEUVE Cie 15, quai Voltaire, à Paris, A LA TOUR DE BABEL (anc. maison TH. BARROIS”)
Associated persons Relligador J. Mackenzie (nota al verso de la primera guarda: “BOUND BY J. MACKENZIE de SON”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note exemplar que inclou el Procés de les olives, seguit del Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors, tots impresos a València en 1561 per Joan de Arcos. Al peu del colofó, segell de la Biblioteca amb la data de 26 JY 73. Altres anotacions de la biblioteca, a llapis, al verso del foli que precedeix la portada

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1738
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.10953(2)
Title(s) in copy ROIG | LIBRE DE | LES DONES || PROCES DE | LES OLIVES || SOMNI DE | IOAN IOAN || BRAMA DELS | LLAURADORS || VALENCIA 1561 ( al llom amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 2 + 1-40
Collation A-E8 F2
Size pàgina 143 × 90 mm (f. a i)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Caplletres: gravades, una de set unitats de pauta al f. 1v prel. amb decoració de tipus vegetal i una altra de tres unitats al f. [1], també amb decoració vegetal
Xilografia representa dos homes parlant, un assegut i l’altre en peu (a la portada)
Condition exemplar en molt bon estat de conservació. Foliació antiga impresa en xifres arà bigues. Errades a les signatures de quadern: A iij (per B3); errades a la foliació: 19 (per 29), 74 (per 34)
Binding moderna, en pell verda, amb ferros i tall daurat. Cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (escut amb daurats, a les cobertes)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note el Procés de les olives va precedit de l'Espill de Jaume Roig i de la Disputa de viudes i donzelles, i seguit del Somni de Joan Joan i de la Brama de llauradors, tots impresos per Joan de Arcos en 1561

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1606
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1017 | Antic R-1017 | Antic 379-4 | Antic 149-13 | Antic 150-2 | Antic 323-8
Title(s) in copy MORE. ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 41 (= 1 + 1-40) + [57] (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation A3/4 B-E8 F2 (és possible que els folis amb la signatura de quadern “F” formin part, en realitat, del quadern E)
Page Layout 1 columnes (f. 2)
Size pàgina 142 × 85 mm (f. 2)
caixa 125 × 69 mm
Font humanística
State acèfal
Condition manca el primer foli preliminar, on s'inicia l'“Epístola proemial” al Procés de les olives, i manquen també els quatre darrers folis de la Brama de llauradors, obra transcrita en els ff. no numerats que segueixen als 40 folis numerats del Procés; errors en la numeració dels ff. 29 i 34
Binding moderna, en pell, amb llom de cinc nervis, i tall de color vermell
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note exemplar que inclou el Procés de les olives, seguit del Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors, tots impresos a València el 1561 per Joan d'Arcos.

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1609
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1167 | Antic R-1167
Title(s) in copy PROCES | DE LES | OLIVES | VALENCIA | 1561 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 43 (= I + 2 + 1-40) + [61] (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation A-E8 F2 (és possible que E i F formin un únic quadern)
Page Layout 1 columnes (f. 2)
Size pàgina 150 × 93 mm (f. 2)
caixa 125 × 69 mm
Font humanística
Pictorial elements Il·lustracions gravats en el Somni de Joan Joan
Condition exemplar que inclou, en els quaranta folis numerats, el Procés de les olives, al qual segueixen seixanta folis no numerats amb el Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors, seguits d'un foli de guarda; errors en la numeració dels ff. 29 i 34
Binding moderna, realitzada al taller de la BNM
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note volum que inclou tres obres sortides a València el 1561, per l'impressor Joan d'Arcos: el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan, i la Brama de llauradors

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1608
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/13269 | Antic R-13269
Title(s) in copy LO | PRO | DE L | OLIV ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 46 (= IV + 1-40 + II) (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation A2/4 B-E8 F2 (és possible que els quaderns amb les signatures E i F formem en realitat un únic quadern)
Page Layout 1 columnes (f. 2)
Size pàgina 141 × 84 mm (f. 2)
caixa 125 × 69 mm
Font humanística
State acèfal
Condition manquen els dos primer folis del quadern A; errors en la numeració dels folis 29 i 34
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats i tall daurat
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al segons foli de guarda es veu la xifra “2204”, escrita a llapis

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3015
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE POETRY: Fenollar B, Lo proces, Valencia, 1561
Title(s) in copy PROCES | DE LES | OLIVES ( gravat al teixell en vermell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 2 + 1-39 + 1-55 + I (es tracta del primer imprès del volum; amb fol. impresa en romans)
Collation A-B8 C2 D-E8 F1
Size pàgina 144 × 87 mm (portada)
Font romana
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition errades a la foliació: mateixes errades que a l'exemplar principal; errades a les signatures de quadern: A j sense signatura, A iij (per B iij). Exemplar incomplet, manquen els folis 15-16 (c1-c3), 20-22 (c6-c8) i F ij, salta del 14 al 18 i del 19 al 23. Paper enfosquit amb algunes taques d'humitat
Binding en pell, amb daurats, teixell vermell; guardes de paper d'aigües en gris, blanc, verd, blau i vermell
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Reproducció parcial del Procès de les olives i el Somni de Joan Joan, de l'exemplar de 1561 a la Hispanic Society (2005-01-2005-06)
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 198
Note ex-libris esborrat a l'interior de la coberta anterior, relligat juntament amb Lo somni de Joan Joan

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1710
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. P.YG.11
Title(s) in copy ROIG | LIBRE | DE LES DONES | PROCES DE LES OLIVES | VALENCIA 1561 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 2 prel. + 1-40
Collation A-E8 F2
Size pàgina 150 × 92 mm
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat de conservació, amb errors de foliació
Binding del segle XIX, en pell amb ferros i tall daurats, i quatre nervis al llom
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter (ex-libris a les cobertes, amb ferros daurats)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris a l'interior de la coberta de davant)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note el Procés de les olives va precedit de l'Espill de Jaume Roig i de la Disputa de viudes i donzelles, i seguit del Somni de Joan Joan i de la Brama de llauradors, tots impresos per Joan de Arcos en 1561

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1513
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 146 | Antic R. 126 | Antic A 2-II-1
Title(s) in copy Arte de donzella ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 42
Collation A-E8 F2
Size pàgina 141 × 94 mm (f. B j)
caixa 130 × 75 mm
Font romana
Pictorial elements Il·lustracions petits gravats al f. A i (frontistpici), A iv, A vv, i E i, que és més grant, tractant-se d'un full encartat dins del volum
Condition incomplet, desprès del llom, tallat per la cisalla, afectat per l'oxidació de la tinta i amb diversos fulls restaurats. El títol actualment de molt mal llegir. Errades a la foliació: 19 (per 29) i 74 (per 34) esmenats a llapis per mà moderna; errades a les signatures de quadern: A iij (per B iij, també esmenat a llapis)
Binding pergamí flexible, despresa
Previous owners (oldest first) Ripoll: Ajuntament (segells a la portada i a altres fulls)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Note duu una signatura antiga, com d'altres impresos de la biblioteca, A 2-II-1. Es tracta d'un volum que acull el Somni i la Brama (COPID 3101), relligats juntament amb aquest Procès de les olives. Sense anotacions marginals de lectura. Al peu de la portada, ara tallat, sembla que hi havia l'ex-libris “Vique[s]”

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1514
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: A-3/338 (2) CF | Antic S.4648
Title(s) in copy […] de les Dones ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 2 + 1-40 (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation A-E8 F2
Size pàgina 142 × 91 mm (f. 2)
Font humanística
Condition en bon estat de conservació; errors en la numeració dels ff. 29 i 34
Binding pergamí sobre taula
Previous owners (oldest first) José Enrique Serrano Morales, bibliòfil
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia , n. 135
Note en el f. 1 hi ha una anotació a ploma: “Anto Riu”. En el verso de la primera guarda hi ha una altra nota: “En la subasta de los libres de d. Ricardo Heredia se vendió un ejemplar de esta obra por 500 francos (No 1664 del Cat.o). Relligat juntament amb el Llibre de les dones de Jaume Roig, la Disputa de viudes i donzelles, el Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors de l'horta de València

Record Status Created 1991-12-08
Updated 2014-08-06