Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2061
Authors Joan XXII, Papa
Desconegut
Titles Hores de la Passió
Incipit & Explicits text: Senyor tu hobriras los meus labis e la mia bocha recomtara la tua lahor … con volgues morir per amor de nosaltres agreu turment nos vullats consolar en la mort angoxosa gloriosament. Amen
Date / Place traduït 1451 a quo (manuscrit)
escrit 1334 ad quem [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa i vers
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 1174 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Saviesa de Déu lo Para
Subject LITÚRGIA
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10703
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-5-26 (BITECA manid 2346)
Copied 1391 - 1440
Location in witness f. 118ra-vb
Title(s) Joan XXII, Papa… Hores de la Passió (tr. Desconegut), traduït 1451 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 118ra] A2si quomensen les hores dela pasio de jhesu crjst les quals ffeu pape johan a xxij. He dona atota persona quj les djga ab devosjo per quade vegade queles djga gonyara hun any he .xv. djes de pardo quomensen ales mojnes pater noster
text: Senyor tu hobrjras los meus labjs he lamja boqua Recomtera … [ 118vb] … compljdes son les profesjes hen esta mort pensen [?] tots djes
escat.: Adoramus te domine jhesu christe et pater noster
Note segueixen als ff. 118vb-120rb oracions en llatí: “Ob secro te dulcissime domine”, “Marja mater dicna”, “Stabat mater dolorosa”, altra vegada "Obsecro te”
ID no. of Witness 2 cnum 1673
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 541 (BITECA manid 1433)
Copied Barcelona [?] (Avril et alia): Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny (colofó), 1451-10-24 (colofó)
Location in witness ff. Frb-Gra ff. 6rb-7ra
Title(s) Joan XXII, Papa… Hores de la Passió (tr. Desconegut), traduït 1451 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ Frb] Aci comensen les hores de la passio de ihesuchrist les qualls feu papa ihan [sic] xxij. e dona atota persona qui les djgue ab deuocio per cade uagade que les [sic] .j. any e .xl. dies de perdo
intr.: [S]2enyor tu hobriras los meus labis e la mja bocha recomtara la tua lahor … [ Fva] … Adorte senyor ihesu christ ebenesch te cor per la tua sancta creu remjst lo mon
tit.: Matjnes
text: Saujesa de deu lo para. | Qui sots virtut diujnal … [ Gra] … com uolgues morjr per amor de nosaltres agreu turment nos vullats consolar en la mort angoxosa gloriosament. Amen
Poetic Stanza intr., 1 x 8 prosa, 1 x 6 prosa, 1 x 7, 3 x 6 prosa i letanies
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 5
Record Status Created 1991-02-09
Updated 2004-09-06