Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2061
Name Bartomeu Llull, Canonge de Ciutat de Mallorca
Sex H
Title Canonge de Ciutat de Mallorca
Milestones Floruit 1633
Lloc vinculat Ciutat de Mallorca
Naixement 1565 (Wikidata)
Mort 1634 (Wikidata)
Associated Persons altre: Miquel Pasqual, Prevere a Ciutat de Mallorca
Affiliation clergue secular
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Fundador Ciutat de Mallorca: Col·legi de la Sapiència
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 2130 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1047. Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646-02-21. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2248 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 15 (March 8). Sòller: Pere Ripoll, Prevere de Sòller, 1732-05-13. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q19998033
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q19998033 vist 2023-09-19
Record Status Created 1992-07-29
Updated 2023-09-19