Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2061
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533
Title of volume PROCES | DE LES | OLIVES ( en daurats sobre el teixell vermell enganxat al llom)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 27 + II
Collation a-c8 d4
Page Layout 2 columnes (ff. a2-d2v)
32 línies (f. a iiv)
Size pàgina 195 × 140 mm (f. a ii)
caixa 165 × 92 mm (f. a iiv)
Font gòtica
Pictorial elements Il·lustracions gravats al f. a1 amb orla de quatre peces, la inferior amb el nom de l'impressor, les laterals amb gerros iguals als de l'edició del Procès de 1532 (MANID 2060) i la superior amb una composició triangular amb Déu Pare, l'Esperit Sant i àngels, dos dels quals surten de corns de l'abundància i sostenen filactèries amb la llegenda “GLORIA IN EXCELSIS ET IN TERRA PA[CEM]”; al centre, el títol i tres peces, un jove, una noia amb el cap cobert i un arbre; al f. a1v gravat amb tres escenes, la inferior com la descrita en l'edició esmentada, la central de quatre peces, les laterals idèntiques representen una torre amb porta i dues finestres al pis superior on es veuen les figures de dos enamorats, i al centre la mateixa figura masculina que es veu a la portada i una de femenina diferent, sense toca; a la part superior una escena cortesana amb els galants, les noies, la vella mitjançera, etc. en un entorn urbà; als ff. a3v i a7v els dos gravats del jo
Condition sense foliació impresa. Errades a les signatures: Aii (per a2). Restaurat, amb algunes taques d'humitat i d'òxid
Binding pasta espanyola amb orla daurada, talls jaspiats en blau i d'altres decoracions daurades
Previous owners (oldest first) Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. [?] 1777 (no duu el seu segell, però és probable que també li pertanyés)
Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros 1902
Archer Milton Huntington, bibliòfil 1902
Associated persons Relligador Santiago Martín Sanz, relligador (etiqueta del relligador enganxada a l'interior de la coberta anterior: “Martin encuadernador de Camara de SS.MM. y AA. lo encuaderno. Calle del Espejo n. 11. Madrid”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2060 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532. Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 2060 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532. Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Facsímil: Fotografies de la relligadura i de diversos folis de les obres de Mossèn Bernat Fenollar i de Jaume Gassull de l'exemplar del 1532 i 1533 a la Hispanic Society (2005-06)
Vist per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Vist per: Soriano (2005), Inspecció personal
Tractat a: Gassull et al. (1974), Lo somni de Joan Joan (València, 1497). [edició facsímil]
Catalogat a: Rodríguez-Moñino (1966), Catálogo de la Biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros. Reimpreso por primera vez en facsímile, precedido de una biografía del gran bibliófilo por… 18
Tractat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 227
Note segons M. Lamarca s'hauria de considerar com una única edició i estudiar-se juntament amb l'edició del Procès de les olives impresa per Amorós en 2-8-1532. Correccions al text fetes a ploma

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1920
Location in volume ff. [a j] - d iij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1568
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Considerant quant dignament
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a j]] L4A present Obra ha fet lo magnifich mossen Jaum egaçull [sic] caualler La qual es intitulada. Lo sompni de Johan johan
text: [ a ij] C4onsiderant quant dignament | desque lo mon te fonament | hi fon creat … [ [d iij]] … Quescriure prou del tot nos pot | lo quant fon gran | Se desperta Johan johan
colofó: Ad laudem et honorem domini nostri Jesuchristi eiusque gloriose matris virginis Marie : fuit impressum in Ciuitate Barchinone : per Carolum Amoros Anno domini Milesimo Quingentesimo trigesimo .iij. die .xxix. Mensis Juni +
Condition incomplet
Poetic Stanza 2962 vv.
Note manca el f. c iiij, que contenia els vv. 2146-2272 de l'edició de Miquel y Planas. Cal tenir en compte que nosaltres considerem que el v. 2946 editat per Miquel i Planas és una rúbrica, i per aixó no l'hem comptabilitzat a l'hora d'establir el nombre de versos de l'imprès de Carles Amorós
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2024-05-08