Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2060
Authors Jaume Gassull i Almenar, Cavaller
Titles Estant de repos, vetlaua ma pensa
Brama dels llauradors de l'horta de València
Incipit & Explicits text: Estant de repos, vetlaua ma pensa … aci man pegat tals mots y llenguatge
Date / Place escrit 1489 [?] - 1490 [?] (Cantavella i Jàfer)
escrit 1487 (Sanchis Guarner)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
References (most recent first) Tractat en: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Editat a: Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 223-34 (ed. ref.)
Editat a: Gassull et al. (2008), “Estant de repos vetlava ma pensa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Tractat en: Badia i Margarit (1999), Les “Regles de esquivar vocables” i la qüestió de la llengua 51-54
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 66 , n. 74.6 (60:35)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:345-53, 346 i 354
Tractat en: Sanchis Guarner (1962-67), “Sobre la data de les Regles de purisme idiomàtic de Bernat Fenollar”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1
Ed. parcial en: Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 46-51 (ed. parcial) , n. 12
Ed. parcial en: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:366-370
Editat a: Gassull et al. (1901), La Brama d’els llauradors de l’Horta de Valencia contra lo venerable mossen Bernat Fenollar, prevere, ordenada per lo magnific mossen Jaume Gaçull, cavaller 3 -14
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1514
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 88 (BITECA manid 1924)
Copied 1551 [?] - 1600 [?]
Location in witness ff. 1-8
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] La brama dels llauradors dela orta de Valencia contra lo venerable Mossen Bernat Fenollar Preuere beneficiat en la seu. Ordenada per lo magnifich mossen Jaume Gaçull Caualler
text: Estant de repos, vetlaua ma pensa … [ 8] … aci man pegat, tals mots y llenguatge. | Mossen Jaume Gacull Caualler
Poetic Stanza 7 x 10, 1 x 9, 19 x 10, 2 x 5
References Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI xxix
Note als marges d'alguns versos hi ha anotacions en llatí, possiblement d'autoritats
ID no. of Witness 2 cnum 1923
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/15031 (tercer imprès) (BITECA manid 1939)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561
Location in witness ff. [G vj]v - [H iiij]v
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ [G vj]v] La brama dels llauraDORS DEL ORTA DE VAlencia, contra lo Venerable mossen Bernat Fenollar Preuere. Hordenada per lo Magnifich mossen Iaume Gaçull caualler
text: E2Stant de repos, vetlaua ma pensa | portantme recort, de coses passades … [ [H iiij]v] … qu'apres qu'a Valencia, negui la presencia | aci man pegat, tals mots y llenguatge. | Mossen Iaume Gaçull
colofó: Fon estampat lo present llibre en la insigne ciutat de Valencia, en casa de Ioan de Arcos, a les espatles del estudi general. Any, M.D.LXI.
Poetic Stanza 7 x 10, 1 x 9, 19 x 10, 2 x 5
References Gassull et al. (1901), La Brama d’els llauradors de l’Horta de Valencia contra lo venerable mossen Bernat Fenollar, prevere, ordenada per lo magnific mossen Jaume Gaçull, cavaller , n. (repr. aquesta ed.)
ID no. of Witness 3 cnum 12436
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], M 928 (BITECA manid 5104)
Copied 1701 - 1800 (Martos)
Location in witness ff. 132-138
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 132] La brama dels llauradors | del orta de Valencia, con|tra lo Venerable mossen | Bernat Fenollar Prebe|re. Hordenada per lo | magnifich mossen | Jaume Gaçull cavaller [ 138]
Record Status Created 1991-02-09
Updated 2014-04-14