Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2060
Authors Jaume Gassull i Almenar, Cavaller
Titles Estant de repos, vetlaua ma pensa
Brama dels llauradors de l'horta de València
Incipit & Explicits text: Estant de repos, vetlaua ma pensa … aci man pegat tals mots y llenguatge
Date / Place escrit 1489 [?] - 1490 [?] (Cantavella i Jàfer)
escrit 1487 (Sanchis Guarner)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
References (most recent first) Tractat en: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Editat a: Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 223-34 (ed. ref.)
Editat a: Gassull et al. (2008), “Estant de repos vetlava ma pensa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Tractat en: Badia i Margarit (1999), Les “Regles de esquivar vocables” i la qüestió de la llengua 51-54
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 66 , n. 74.6 (60:35)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:345-53, 346 i 354
Tractat en: Sanchis Guarner (1962-67), “Sobre la data de les Regles de purisme idiomàtic de Bernat Fenollar”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1
Ed. parcial en: Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 46-51 (ed. parcial) , n. 12
Ed. parcial en: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:366-370
Editat a: Gassull et al. (1901), La Brama d’els llauradors de l’Horta de Valencia contra lo venerable mossen Bernat Fenollar, prevere, ordenada per lo magnific mossen Jaume Gaçull, cavaller 3 -14
Subject LITERATURA
Record Status Created 1991-02-09
Updated 2014-04-14