Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2060
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532
Title of volume PROCES | DE LES | OLIVES ( en daurats sobre el teixell vermell enganxat al llom)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1 s/n + 40 (primera part)
Collation a-e8
Page Layout 32 línies (f. a ii)
Size pàgina 195 × 140 mm (f. a ii)
caixa 170 × 94 mm
Font gòtica
Pictorial elements Il·lustracions gravats a la portada amb orla renaixentista de quatre peces, la inferior amb dracs, les laterals amb gerros i la superior amb petxina i motius vegetals, al centre el títol de l'obra i gravats que representen un home adult, un arbre i un jove; al f. a1v gravats, cada un en un bloc independent i muntats al foli amb el nom dels autors damunt de la representació, que representen els autors del text (M. Fenollar, J. Moreno i Mossèn Gaçull) i dels protagonistes de la història (Joan Joan, el vell i dos joves), al peu tira amb dos angels tenents que sostenen un escut que ha romàs en blanc; al f. e8v l'arcàngel sant Gab
Condition exemplar en bon estat llevat que alguns folis estan deteriorats, especialment c5-c6 amb forats com de cremades que afecten el text, fent il·legibles algunes paraules; taques d'humitat. Primer foli deteriorat, angle inferior trencat i restaurat amb afegit de papers. Sense foliació original. Errades a les signatures: d iiij (per d2)
Binding pasta espanyola amb orla daurada, talls jaspiats en blau i d'altres decoracions daurades
Previous owners (oldest first) Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. 1777 (un segell a tinta al verso del f. I duu les lletres: “S.D.S.Y.D.A”, és a dir: “Soy del Señor Ynfante Don Antonio”)
Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros 1902
Archer Milton Huntington, bibliòfil 1902
Associated persons Relligador Santiago Martín Sanz, relligador (etiqueta del relligador enganxada a l'interior de la coberta anterior: “Martin encuadernador de Camara de SS.MM. y AA. lo encuaderno. Calle del Espejo n. 11. Madrid”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 5 , n. 87672
Vist per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Vist per: Soriano (2005), Inspecció personal
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 559 , n. 46
Tractat a: Gassull et al. (1974), Lo somni de Joan Joan (València, 1497). [edició facsímil]
Catalogat a: Rodríguez-Moñino (1966), Catálogo de la Biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros. Reimpreso por primera vez en facsímile, precedido de una biografía del gran bibliófilo por… 18
Tractat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 198
Tractat a: Fuster (1827-30), Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno 1:52
Note segons M. Lamarca s'hauria de considerar com una única edició i estudiar-se juntament amb l'edició del Somni de Joan Joan impresa per Amorós en 29-6-1533 (MANID 2061). Postil·les manuscrites. Nombroses anotacions marginials i interliniades que esmenen el text

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1919
Location in volume ff. [a j - e viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1534
Bernat Fenollar, Prevere. Procés de les olives
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Procés de les olives
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Procés de les olives
Joan Moreno. Procés de les olives
Baltasar Portell. Procés de les olives
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. Procés de les olives
Language català
Date escrit 1495 - 1496 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a j]] L4O proçes deles oliues e disputa dels Jouens hi dels vells. Fet per alguns trobadors auant nomenats. E lo sompni de Johan Johan. +
tit.: [ [a ij]] Demana lo reuerent mossen Fenollar al honrat y discret en Johan moreno
text: O4E [sic] vos y de mi: lo temps assegura | Al home celos : de mal sospitar … [ e viii] … Deixau per ells jouens : damor lo seruey | Que son les oliues. quen oli reuenen. | Deo gratias
colofó: A laor y gloria de nostre saluador y redemptor Jesuchrist senyor nostre fonch acabada la present obra a .ij. dias delmes de Agost del Any dela incarnacio. M.D.xxxij. Estampat per Carles Amoros
Poetic Stanza 2224 vv.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7980
Location in volume ff. a ij - [a v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5317
Bernat Fenollar, Prevere. De vos y de mi lo temps assegura
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. De vos y de mi lo temps assegura
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. De vos y de mi lo temps assegura
Joan Moreno. De vos y de mi lo temps assegura
Baltasar Portell. De vos y de mi lo temps assegura
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. De vos y de mi lo temps assegura
Language català
Date escrit 1495 - 1496 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ij] Demana lo reuerent Mossen Fenollar al honrat y discret en Johan moreno
text: O4E [sic] vos y de mi : lo temps assegura … [ [a v]] … Que tant vos conech : com sius agues vista
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7981
Location in volume ff. a ij - [d vij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5318
Joan Moreno. Doliues lo past es fina pastura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ij] Resposta
text: Doliues lo past : es fina pastura … [ [d vij]v] … Donantli combat : de carnals coltells
Poetic Stanza 504 vv. [= 10 x 8, 1 x 4 | 21 x 8, 1 x 4 | 22 x 8, 1 x 4 | 5 x 8, 1 x 4]
Note en relació a l'incunable, aquesta edició barcelonina interpola, en una de les intervencions de Joan Moreno, i just abans del vers “Puix amen de cor : sens frau ni barats”, aquestes tres cobles: “Aquestas lamor : de sanct matrimoni | Que nunqua les jouens : ab sos vells marit [sic] | Essent los volers : en aquells vnits | Partir ni desfer : nols bastal demoni | Qui donchs pora dir : quen aquells recaure | No puga lamor : ab tots los seus drets | Car tant se poran : sos volers complaure | Que seran los grats : entrells satisfets. || Si may fou tocat : en la consciencia | Del que haueu dit : ni pus dir poreu | De tals parlaments : vos penidireu | Per hauer causat : tan gran pestilencia | Car vos mal corau : les dones casades | Tenint per marits : los homens ia vells | Y feu les donzelles : no menys alterades | Del que vos portau : en vostres libells || Axi com la fusta : antiga y molt vella | Es fort y pus ferma : en quant pot seruir | Hil meliç conserua : hi sol mantenir | Molt mes que lalbenca : majorment nouella | Axi lome vell : pel meliç quey resta | Dispost es hi abil : en lobra entrar | Y mes que nol joue : tenir deu requesta | Ni deu ser priuat : mas digne de amar”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7982
Location in volume ff. [a v] - [d vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4765
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Report dunes noues me força queus diga
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a v]] Escriu lo magnifich mossen Jaume gaçull caualler al reuerent mossen Fenollar con [sic] a procurador den moreno
text: R2Eport dunes noues : me força queus digua … [ [d vj]v] … Ya vos queus detinga : qui tant vos empeny
Poetic Stanza 1004 vv. [= 36 x 8 | 13 x 8, 2 x 4 | 13 x 8, 2 x 4 | 42 x 8, 2 x 4 | 18 x 8, 1 x 4]
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7983
Location in volume ff. b ij - [b vj]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5320
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b ij] Escriu hu a mossen Gaçull lo qual per no esser conegut se sotascriu lo sindich del comu dels peixcadors hi vol que la resposta sia donada a miçer verdeneha [sic]
text: D2Jgau mossen Jaume gaçull mol [sic] afable … [ [b vj]] … Moreno ioan : aquils desigs trauen
Poetic Stanza 128 vv. [= 7 x 8, 2 x 4 | 7 x 8, 2 x 4]
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7984
Location in volume ff. [d viij] - e ijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3585
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Un quern he legit de cobles discretes
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [d viij]] Obra feta per lo magnifich Nancis [sic] vinyoles comendant y lohant les cobles fetes per en Johan moreno en fauor dels vells
text: U2N quoern [sic] he legit : de cobles discretes … [ e ijv] … O qual mira dreta : la fi del esguart
Poetic Stanza 21 x 8, 1 x 4 [= 172 vv.]
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7985
Location in volume ff. e ijv - [e viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5313
Baltasar Portell. Tenint molt offeses les mies orelles
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ e ijv] Escriu Baltasar portell an Johan moreno defenent la part dels Jouens
text: G2Enint [sic] molt offeses les mies orelles … [ [e viij]] … Que son les oliues. quen oli reuenen. | Deo gratias
Poetic Stanza 324 vv. [= 40 x 8, 1 x 4]
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2024-05-08