Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2060
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532
Title of volume PROCES | DE LES | OLIVES ( en daurats sobre el teixell vermell enganxat al llom)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1 s/n + 40 (primera part)
Collation a-e8
Page Layout 32 línies (f. a ii)
Size pàgina 195 × 140 mm (f. a ii)
caixa 170 × 94 mm
Font gòtica
Pictorial elements gravats a la portada amb orla renaixentista de quatre peces, la inferior amb dracs, les laterals amb gerros i la superior amb petxina i motius vegetals, al centre el títol de l'obra i gravats que representen un home adult, un arbre i un jove; al f. a1v gravats, cada un en un bloc independent i muntats al foli amb el nom dels autors damunt de la representació, que representen els autors del text (M. Fenollar, J. Moreno i Mossèn Gaçull) i dels protagonistes de la història (Joan Joan, el vell i dos joves), al peu tira amb dos angels tenents que sostenen un escut que ha romàs en blanc; al f. e8v l'arcàngel sant Gab
Condition exemplar en bon estat llevat que alguns folis estan deteriorats, especialment c5-c6 amb forats com de cremades que afecten el text, fent il·legibles algunes paraules; taques d'humitat. Primer foli deteriorat, angle inferior trencat i restaurat amb afegit de papers. Sense foliació original. Errades a les signatures: d iiij (per d2)
Binding pasta espanyola amb orla daurada, talls jaspiats en blau i d'altres decoracions daurades
Previous owners (oldest first) Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. 1777 (un segell a tinta al verso del f. I duu les lletres: “S.D.S.Y.D.A”, és a dir: “Soy del Señor Ynfante Don Antonio”)
Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros 1902
Archer Milton Huntington, bibliòfil 1902
Associated persons relligat per Santiago Martín Sanz, relligador (etiqueta del relligador enganxada a l'interior de la coberta anterior: “Martin encuadernador de Camara de SS.MM. y AA. lo encuaderno. Calle del Espejo n. 11. Madrid”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 5 , n. 87672
Avenoza (2007), Inspecció personal
Soriano (2005), Inspecció personal
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 559 , n. 46
Gassull et al. (1974), Lo somni de Joan Joan (València, 1497). [edició facsímil]
Rodríguez-Moñino (1966), Catálogo de la Biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros. Reimpreso por primera vez en facsímile, precedido de una biografía del gran bibliófilo por… 18
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 198
Fuster (1827-30), Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno 1:52
Note segons M. Lamarca s'hauria de considerar com una única edició i estudiar-se juntament amb l'edició del Somni de Joan Joan impresa per Amorós en 29-6-1533 (MANID 2061). Postil·les manuscrites. Nombroses anotacions marginials i interliniades que esmenen el text

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1919
Location in volume ff. [a j - e viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1534
Bernat Fenollar, Prevere. Procés de les olives
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Procés de les olives
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Procés de les olives
Joan Moreno. Procés de les olives
Baltasar Portell. Procés de les olives
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. Procés de les olives
Language català
Date escrit 1495 - 1496 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a j]] L4O proçes deles oliues e disputa dels Jouens hi dels vells. Fet per alguns trobadors auant nomenats. E lo sompni de Johan Johan. +
tit.: [ [a ij]] Demana lo reuerent mossen Fenollar al honrat y discret en Johan moreno
text: O4E [sic] vos y de mi: lo temps assegura | Al home celos : de mal sospitar … [ e viii] … Deixau per ells jouens : damor lo seruey | Que son les oliues. quen oli reuenen. | Deo gratias
colofó: A laor y gloria de nostre saluador y redemptor Jesuchrist senyor nostre fonch acabada la present obra a .ij. dias delmes de Agost del Any dela incarnacio. M.D.xxxij. Estampat per Carles Amoros
Poetic Stanza 2224 vv.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7980
Location in volume ff. a ij - [a v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5317
Bernat Fenollar, Prevere. De vos y de mi lo temps assegura
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. De vos y de mi lo temps assegura
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. De vos y de mi lo temps assegura
Joan Moreno. De vos y de mi lo temps assegura
Baltasar Portell. De vos y de mi lo temps assegura
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. De vos y de mi lo temps assegura
Language català
Date escrit 1495 - 1496 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ij] Demana lo reuerent Mossen Fenollar al honrat y discret en Johan moreno
text: O4E [sic] vos y de mi : lo temps assegura … [ [a v]] … Que tant vos conech : com sius agues vista
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7981
Location in volume ff. a ij - [d vij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5318
Joan Moreno. Doliues lo past es fina pastura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ij] Resposta
text: Doliues lo past : es fina pastura … [ [d vij]v] … Donantli combat : de carnals coltells
Poetic Stanza 504 vv. [= 10 x 8, 1 x 4 | 21 x 8, 1 x 4 | 22 x 8, 1 x 4 | 5 x 8, 1 x 4]
Note en relació a l'incunable, aquesta edició barcelonina interpola, en una de les intervencions de Joan Moreno, i just abans del vers “Puix amen de cor : sens frau ni barats”, aquestes tres cobles: “Aquestas lamor : de sanct matrimoni | Que nunqua les jouens : ab sos vells marit [sic] | Essent los volers : en aquells vnits | Partir ni desfer : nols bastal demoni | Qui donchs pora dir : quen aquells recaure | No puga lamor : ab tots los seus drets | Car tant se poran : sos volers complaure | Que seran los grats : entrells satisfets. || Si may fou tocat : en la consciencia | Del que haueu dit : ni pus dir poreu | De tals parlaments : vos penidireu | Per hauer causat : tan gran pestilencia | Car vos mal corau : les dones casades | Tenint per marits : los homens ia vells | Y feu les donzelles : no menys alterades | Del que vos portau : en vostres libells || Axi com la fusta : antiga y molt vella | Es fort y pus ferma : en quant pot seruir | Hil meliç conserua : hi sol mantenir | Molt mes que lalbenca : majorment nouella | Axi lome vell : pel meliç quey resta | Dispost es hi abil : en lobra entrar | Y mes que nol joue : tenir deu requesta | Ni deu ser priuat : mas digne de amar”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7982
Location in volume ff. [a v] - [d vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4765
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Report dunes noues me força queus diga
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a v]] Escriu lo magnifich mossen Jaume gaçull caualler al reuerent mossen Fenollar con [sic] a procurador den moreno
text: R2Eport dunes noues : me força queus digua … [ [d vj]v] … Ya vos queus detinga : qui tant vos empeny
Poetic Stanza 1004 vv. [= 36 x 8 | 13 x 8, 2 x 4 | 13 x 8, 2 x 4 | 42 x 8, 2 x 4 | 18 x 8, 1 x 4]
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7983
Location in volume ff. b ij - [b vj]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5320
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b ij] Escriu hu a mossen Gaçull lo qual per no esser conegut se sotascriu lo sindich del comu dels peixcadors hi vol que la resposta sia donada a miçer verdeneha [sic]
text: D2Jgau mossen Jaume gaçull mol [sic] afable … [ [b vj]] … Moreno ioan : aquils desigs trauen
Poetic Stanza 128 vv. [= 7 x 8, 2 x 4 | 7 x 8, 2 x 4]
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7984
Location in volume ff. [d viij] - e ijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3585
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Un quern he legit de cobles discretes
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [d viij]] Obra feta per lo magnifich Nancis [sic] vinyoles comendant y lohant les cobles fetes per en Johan moreno en fauor dels vells
text: U2N quoern [sic] he legit : de cobles discretes … [ e ijv] … O qual mira dreta : la fi del esguart
Poetic Stanza 21 x 8, 1 x 4 [= 172 vv.]
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7985
Location in volume ff. e ijv - [e viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5313
Baltasar Portell. Tenint molt offeses les mies orelles
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ e ijv] Escriu Baltasar portell an Johan moreno defenent la part dels Jouens
text: G2Enint [sic] molt offeses les mies orelles … [ [e viij]] … Que son les oliues. quen oli reuenen. | Deo gratias
Poetic Stanza 324 vv. [= 40 x 8, 1 x 4]
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2012-01-28