Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2058
Name Pere Ribot, notari
Sex H
Milestones Floruit 1616
Lloc vinculat Ciutat de Mallorca
Associated Persons notari de/d': Francesc Montaner i Font (batxiller), jurista
Affiliation notari
Institutional Affiliation Notari Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats
Owner of manid 1703 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2007. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2866 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Ms. 1. 1401 - 1499. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Printer or scribe of manid 2245 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 9 (March, 4). 1601 - 1700. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
Record Status Created 1992-07-29
Updated 2018-04-06